Co oferujemy?

Wdrażamy kompleksowe systemy do zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa (Enterprise Risk Management System – ERM).  Dostarczymy metodykę, narzędzia, wiedzę i zespół ekspertów, którzy zapewnią kompleksowe wdrożenie Systemu Zarządzania Ryzykiem w Twojej organizacji. Zapewnimy planowanie, odpowiednią koordynację czynności i nadzór nad pracami wdrożeniowymi. Uwzględniamy specyfikę Twojej organizacji i jej kontekst rynkowy, dlatego projekt dostosujemy do Twoich potrzeb i posiadanych już rozwiązań.
Gwarantujemy praktyczne podejście, absolutne minimum biurokracji i biznesowe podejście do zagadnień dotyczących zarządzania ryzykiem.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś poziom zarządzania ryzykiem.

Jak działamy?

Audyt wstępny

1. Audyt wstępny

Rozpoznamy sytuację w Twojej organizacji, zrozumiemy strukturę organizacyjną i procesową. Zidentyfikujemy wymagania prawne oraz biznesowe. Wprowadzimy Twój zespół w zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, przedstawimy porównanie międzynarodowych standardów ISO 31000 (Analiza ryzyka) i ISO 27005 (Analiza ryzyka dla bezpieczeństwa informacji). Zaproponujmy metodykę dostosowaną do Twojej organizacji. Zapewniamy kompleksowe wparcie w zaprojektowaniu i wdrożeniu ERM w oparciu o międzynarodowe standardy ISO 31000 i COSO II.

Metodyka zarządzania ryzkiem

2. Metodyka zarządzania ryzkiem

Opracujemy i wdrożymy metodykę zarządzania ryzykiem dla Twojej organizacji. Opracujemy i wdrożymy komplet procedur i dokumentów, w tym plany postępowania i rejestr ryzyk, które faktycznie mają miejsce w Twoim środowisku działania. Bez zbędnej biurokracji, liczbę dokumentów ograniczamy do niezbędnego minimum. Oszacujemy ryzyko utraty i wdrożymy adekwatne środki ochrony. Cenimy sobie praktyczne i biznesowe podejście do zarządzania ryzykiem.

Analiza Ryzyka

3. Analiza Ryzyka

Zidentyfikujemy zasoby istotne dla funkcjonowania systemów informacyjnych. Określimy istniejące zagrożenia i dokonamy ich klasyfikacji pod kątem prawdopodobieństwa ich występowania, rozmiaru strat i powstałych szkód w przypadku ich pojawienia się. Opracujemy plany postępowania z ryzykami, określimy też priorytety działań na wynikach szacowania ryzykiem. Określimy krytyczne obszary funkcjonowania Twojej organizacji. Zlokalizujemy i wskażemy słabe punkty w Twojej organizacji.

Szkolenia

4. Szkolenia

Przeszkolimy kadrę kierowniczą z zakresu wprowadzonego rozwiązania zarządzania ryzykiem oraz przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym na wypadek ich wystąpienia, aby minimalizować straty. Zaprezentujemy wytyczne w obszarze doskonalenia systemu zarządzania ryzykiem oraz plany działania odnoszące się do kontroli wewnętrznej, które pomogą odpowiednio reagować na nieprzewidziane sytuacje.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Na tym znamy się najlepiej!
Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Wdrażamy procesy ERM uwzględniając specyfikę Twojej organizacji i jej kontekst rynkowy.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Dostosowujemy zakres i harmonogram usług zarządzania ryzykiem do Twoich możliwości budżetowych.
Działamy jak równy z równym!

Działamy jak równy z równym!

Doskonale rozumiemy cele i wyzwania polskich organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem. Sami jesteśmy w 100% polską organizacją.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam

Dowiedz się więcej o wdrożeniu ERM