AKADEMIA BCM

Wyjaśniamy, informujemy, radzimy, obalamy mity i propagujemy dobre praktyki w zarządzaniu ciągłością
działania
. Pracujemy na business case’ach wypracowanych w organizacjach o różnym charakterze działalność,
na przykład polskich przedsiębiorstw.

Spójrz na ciągłość działania razem z doświadczonymi ekspertami posiadającymi branżowe
certyfikaty ISO 22301 oraz DRI a także bogate doświadczenie praktycznie i sprawdź na ile Twoje
rozwiązania są gotowe do wyzwań stojących przed organizacją oraz są zgodne z najlepszymi praktykami.

Dostęp do Akademii BCM jest bezpłatny dla wszystkich uczestników!

Dojrzały i mądrze zbudowany system BCM jest źródłem przewagi konkurencyjnej. Pozwala organizacjom
w pełni wykorzystać ich potencjał, przetrwać momenty kryzysowe oraz trwale budować
wartość dla wszystkich interesariuszy.

RAZEM OSIĄGNIEMY NIEZWYKŁE REZULTATY!

CZYM JEST AKADEMIA BCM?

Akademia BCM to praktyczne rozwiązania, będące sumą doświadczeń konsultantów PBSG którzy realizują projekty w zakresie zarządzania ciągłością działania u naszych klientów. W ramach Akademii BCM zaprezentujemy w jaki sposób stworzyć w organizacji system zarządzania ciągłością działania, aby był on dopasowany do kontekstu organizacji oraz spełniał pokładane w nim oczekiwania odpowiadając na wyzwania współczesnego rynku.

Partnerzy Akademii

DLA KOGO JEST AKADEMIA BCM?

Publikowane materiały i treści kierujemy do kierownictwa i kadry zarządzającej, szefów działów IT, pracowników odpowiedzialnych za ciągłość działania oraz utrzymanie funkcjonowania organizacji. Uważamy, że również zespoły techniczne i służby IT odpowiedzialne za procesy Disaster Recovery w organizacjach odkryją dla siebie treści, które umożliwią im lepsze zrozumienie zagadnień związanych z zarządzaniem ciągłości działania dla systemów IT.

Szczególnie do korzystania ze strefy zapraszamy wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z obszaru zarządzania ciągłością działania w organizacjach.

DLACZEGO WARTO?

Poznasz praktyczne podejście do zarządzania ciągłością działania wraz z najlepszymi praktykami w tym zakresie.

Zaznajomisz się z metodyka w procesie zarządzania ciągłością działania związaną z norma ISO 22301 oraz praktykami DRI oraz mechanizmami kształtującymi między innymi analizę BIA oraz analizę ryzyka.

Dowiesz się, jak powinien wyglądać bezpieczny proces zarządzania ciągłością działania pozwalający organizacji na zabezpieczenie funkcjonowania aktywów kluczowych dla funkcjonowania firmy.

Zapoznasz się z podejściem do budowania i wdrażana rozwiązań integrujących obszary zarządzania ciągłością działania w ramach organizacji oraz wymagań dobrych praktyk.

Inicjatywa PBSG
Inicjatywa PBSG
Akademia BCM to inicjatywa PBSG w zakresie promowania i wdrażania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania oparta na tezie, że właściwie zbudowane procesu BCM pozwoli organizacji przetrwać najtrudniejsze chwile, kiedy jej normalne funkcjonowanie jest zagrożone z powodu niespodziewanej wcześniej sytuacji awaryjnej. Wpłynie to również na jej wizerunek, ponieważ będzie postrzegana przez kontrahentów i klientów jako organizację dojrzałą i przygotowaną na wszelkie okoliczności. Pozwoli także spełnić wszelkie oczekiwania i wyzwania.
TRANSFER WIEDZY
TRANSFER WIEDZY
Akademia BCM to cykl warsztatów online, w trakcie których eksperci PBSG przedstawią praktyczne podejście do zarządzania ciągłością działania w organizacji. Wcielając się w rolę Buisness Continuity Managera, będziesz mieć okazję przyjrzeć się praktycznym aspektom rozwiazywania problemów tak w gorących w ostatnim okresie tematach zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania firmy w pandemii oraz niespokojnej sytuacji w Europie oraz ryzyka utraty ciągłości działania w kontekście bezpieczeństwa informacji czy zarządzania kryzysowego.
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Chcemy podzielić się z Tobą naszym doświadczeniem oraz pokazać, jak funkcjonują mechanizmy zarządzania ciągłością działania w dużej organizacji. Akademia BCM to doskonała okazja do zbudowania społeczności, w której będzie możliwość poznania rozwiązań funkcjonujących w przedsiębiorstwach lub instytucjach, które zdecydowały się na wdrożenie Ciągłości Działania oraz wypracowania jednolitych mechanizmów w pełni kompatybilnych z wymaganiami nowoczesnych i innowacyjnych gospodarek.

PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK

Dziś organizacje, które chcą liczyć się na rynku powinny zarządzać ciągłością działania. Zbudowanie procedur oraz odpowiednich polityk zapewni im przetrwanie w trudnych momentach oraz sytuacjach kryzysowych. Wiele organizacji musi również spełniać wymagania związane z wdrożeniem norm ISO 22301 lub praktyk DRI, ponieważ obowiązki te nakładają na nie kontrahenci lub ubezpieczyciele.

W trakcie spotkań, dowiesz się jak poprawnie zbudować proces BCM oraz jakich błędów unikać, by stworzona metodyka w pełni odpowiadała Twoim wymaganiom i była uszyta na miarę, czyli dopasowana do specyfiki Twojej organizacji. Co zepewni w sytuacji kryzysowej sprawne przywrócenie procesów krytycznych do normalnego działania.

Spotkanie jest realizowane w zamkniętym gronie uczestników.

1. WPROWADZENIE DO BCM: Warsztat nr 1

Wstęp do tematu zarządzania ciągłością działania.

Przedstawimy i wyjaśnimy główne pojęcia i zagadnienia merytoryczne dotyczące tematyki zapewnienia organizacji Ciągłości Działania. Będzie to swoisty wstęp do tego obszaru i praktyczne podejście do pojęć, skrótów i zwrotów związanych z BCM.

Zakres tematyczny:
 • Czym nie jest ciągłość działania?
 • Główne pojęcia związane z ciągłością działania.
 • Dobre praktyki i standardy w zakresie ciągłości działania.
 • Proces zarządzania ciągłością działania zgodnie z normą ISO22301.

2. WPROWADZENIE DO BCM: Warsztat nr 2

Analiza BIA i analiza ryzyka w zarządzaniu ciągłości działania.

Omówiliśmy zagadnienia analiz BIA i analiz ryzyka w procesach ciągłości działania – przedstawiliśmy ich przebieg, dobre praktyki oraz parametry. Są to istotne elementy BCM, dlatego poświęciliśmy im całe spotkanie.

Zakres tematyczny:
 • Jak budować metodykę analizy BIA i co powinno być wynikiem?
 • Błędy i dobre praktyki związane z analizą BIA.
 • Analiza ryzyka w kontekście ciągłości działania.
 • Wyciąganie wniosków z analizy BIA i analizy ryzyka.
 • Strategia ciągłości działania.

3. WPROWADZENIE DO BCM: Warsztat nr 3

Budowa planów ciągłości działania i procedur awaryjnych.

Omówione zostaną elementy związane z budową dokumentacji czyli planów ciągłości działania i procedur awaryjnych. Powiemy sobie również o kwestiach związanych z testowaniem i ćwiczeniami, a także o budowaniu świadomości w organizacji.

Zakres tematyczny:
 • Jakie dokumenty ciągłości działania należy wdrożyć?
 • Zasady budowania dokumentów.
 • Utrzymanie dokumentów i testowanie.

4. AKADEMIA BCM: Warsztat nr 4

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w organizacji o strategicznym charakterze.

Czwarta Akademia BCM poświęcona została wdrożeniu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w organizacji o zdecentralizowanej strukturze. Naszym gościem był Łukasz Turzyński Risk Manager w Departamencie Strategii w firmie Polskiej Spółce Gazownictwa.

Zakres tematyczny:
 • Główne zalety oraz specyfika wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w organizacji.
 • Rola najwyższego kierownictwa w ramach wdrożenia i utrzymania SZCD.
 • Obszary w organizacji z którymi należy szczególnie współpracować w ramach wdrożenia SZCD.
 • Główne wyzwania związane z wdrożeniem SZCD wynikające z decentralizowanej struktury organizacyjnej.
 • Okres wdrożenia SZCD w organizacji działającej w całym kraju i zatrudniającej wiele osób.
 • Praca związana z utrzymaniem Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.

5. AKADEMIA BCM: Warsztat nr 5

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w urzędzie o charakterze nadzoru finansowego.

Kolejna Akademia BCM to omówienie wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w podmiotach nadzoru finansowego. Gościem Akademii BCM był Bartłomiej Getlich z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Zakres tematyczny:
 • Czy urząd potrzebuje Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (SZCD)?
 • Jaką role odgrywa SZCD w budowaniu zaufania wśród podmiotów współpracujących i jaki jest pozytywny wpływ certyfikacji SZCD?
 • Jakie znaczenie ma zapewnienie ciągłości działania podmiotu publicznego?
 • Rola najwyższego kierownictwa i ich wpływu na projekt w ramach wdrożenia i utrzymania SZCD
 • Obszary w organizacji z którymi należy szczególnie współpracować w ramach wdrożenia SZCD.
 • Główne wyzwania związane z procesem wdrożenia SZCD wynikające z funkcjonowania organizacji w obszarze finansów.
 • Udział i zaangażowanie pracowników czyli dostrzeganie wartości dodanej w nowym systemie w organizacji.
 • Praca związana z utrzymaniem Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.

6. AKADEMIA BCM: Warsztat nr 6

Praktyczne podejście do planów ciągłości działania.

W trakcie kolejnej Akademii BCM będziemy chcieli skupić się na kwestii planów ciągłości działania. Swoją wiedzą ekspercką podzieli się dwóch konsultantów PBSG posiadających zarówno bogate doświadczenie praktyczne jak i wymagane certyfikaty z obszaru BCM.

Zakres tematyczny:
 • Co to są plany ciągłości, dlaczego są istotne dla organizacji?
 • Jakie są dobre praktyki i wyzwania związane z budową Planów Ciągłości Działania?
 • Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas tworzenia Planów Ciągłości Działania?
 • Plany Ciągłości Działania z perspektywy branży:
  • produkcyjnej
  • usługowej
  • energetycznej
  • finansowej
  • administracji publicznej
 • Plany ciągłości działania w kontekście łańcucha dostaw.
 • Z jakimi trudnościami możemy się zmierzyć tworząc plany ciągłości działania?
 • Czego należy się wystrzegać tworząc plany ciągłości działania?
 • Weryfikacja skuteczności planów ciągłości działania poprzez testowanie.

Partnerzy medialni

Jak przedsiębiorstwa i organizacje radzą sobie z zarządzaniem ciągłością działania?

Sprawdź, w jaki sposób firmy skorzystały z naszego wsparcia. Poznaj praktyczne przykłady realizowanych projektów.

Opinie mówią same za siebie

Współpraca z PBSG S.A. skłania nas do rekomendowania usług tej firmy wszystkim podmiotom zainteresowanym podniesieniem poziomu bezpieczeństwa informacji.
dr Beata Pesta
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Współpraca z PBSG S.A. skłania nas do rekomendowania usług tej firmy wszystkim podmiotom zainteresowanym obszarem zarządzania ciągłością działania.
Marek Winiarski
Z-ca Dyrektora Dep. Administracji VB Leasing S.A.
Współpraca z PBSG S.A. skłania nas do rekomendowania usług tej firmy wszystkim podmiotom zainteresowanym podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w organizacji.
inż. Mateusz Wszczak
Kierownik Sekcji Informatyki Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Zarządzanie ciągłością działania

Poznaj nas

Jesteśmy inicjatorem zmian w podejściu do zarządzania ryzykiem na polskim rynku. Koncentrujemy się na rozwiązywaniu aktualnych problemów klientów oraz przewidywaniu potencjalnych zagrożeń wraz z ich zabezpieczeniem. Dostarczamy najnowocześniejsze systemy zarządzania budujące odporność na ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne. Rozwiązania „szyjemy na miarę”, czyli dopasowujemy z poszanowaniem historii, osiągnięć i potrzeb danej organizacji. Odchodzimy od schematycznych i akademickich rozwiązań, stawiając na dialog, kompleksowe doradztwo i elastyczność rozwiązań organizacyjnych i biznesowych.

.

W 100% polska firma

DUMNI ZE SWOJEJ HISTORII KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

Poznaj naszą historię. Bogate doświadczenie i wiedza to nasze największe atuty.

Zaufali nam

Masz pytania?

Napisz do nas! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania dotyczące wdrożenia BCM. Chcesz zapisać się do uczestnictwa w Akademii BCM – wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach: warsztat 1 | warsztat 2 | warsztat 3.