Co oferujemy?

Zapewnimy Twojej organizacji zarządzanie ryzykiem i sprawnie reagowanie na incydenty dzięki zastosowaniu kontroli wewnętrznej zgodnej ze standardem COSO II. Gwarantujemy pełne wsparcie we wdrożeniu systemu zarządzania ryzykiem według COSO II, które zapewni Ci przejrzystość działania i pozwoli na eliminację występujących w organizacji nieprawidłowości i słabych punktów. Oferujemy kompleksowe wsparcie wdrożeniowe obejmujące audyt, analizę, opracowanie dokumentacji i przeszkolenie kadry kierowniczej. Przygotujemy plan działania na wypadek sytuacji kryzysowych, który będzie dopasowany do specyfiki organizacji oraz już funkcjonujących procedur. Gwarantujemy praktyczne podejście, absolutne minimum biurokracji i biznesowe podejście.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś poziom zarządzania ryzkiem.

Jak działamy?

Audyt bieżącej sytuacji

1. Audyt bieżącej sytuacji

Przyjrzymy się dokładnie Twojej organizacji i jej sytuacji bieżącej. Pod lupę weźmiemy strategię firmy, strukturę odpowiedzialności, a także obowiązujące procedury zarządzania ryzykiem. Sprawdzimy, jak dotąd organizacja reagowała na sytuacje kryzysowe i czy odpowiedzi na ryzyko były racjonalnie uzasadnione.

Analiza Ryzyka

2. Analiza Ryzyka

Na tym etapie ważne jest, aby określić tzw. apetyt na ryzyko oraz sposoby ustalania celów organizacji. Określimy metodykę analizy ryzyka, ocenimy prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń i przygotujemy plany postępowania w sytuacjach kryzysowych. Ocenimy funkcjonujące mechanizmy ograniczające ryzyko i zidentyfikujemy punkty krytyczne, które mogą wpłynąć negatywnie na osiąganie wyznaczonych celów przez Twoją organizację. Rezultatem tego etapu będzie raport z oceną ryzyka i naszymi rekomendacjami.

Dokumentacja

3. Dokumentacja

Opracujemy dokumentację uwzględniającą sposoby reakcji na ryzyko oraz politykę i procedury kontrolne. Co bardzo ważne – ograniczamy biurokrację do minimum. To oznacza, że otrzymasz tylko niezbędne i praktyczne dokumenty, w których pojęcia, zasady i słownictwo są zrozumiałe, a kryteria oceny i plany działania jasno sprecyzowane.

Szkolenia

4. Szkolenia

Przeszkolimy kadrę kierowniczą z zakresu wprowadzonego rozwiązania zarządzania ryzykiem oraz przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Zaprezentujemy wytyczne w sprawie doskonalenia systemu zarządzania ryzykiem oraz plany działania odnoszące się do kontroli wewnętrznej, które pomogą Ci sprawnie reagować na sytuacje nieprzewidziane

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Dlaczego my?

Pionierzy COSO II

Pionierzy COSO II

Jako partner merytorycznymi i strategiczny pracowaliśmy z Fundacją Edmunda J. Saundersa nad wydawaniem polskiej wersji książki o COSO II.
Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Wdrażamy procesy ERM uwzględniając specyfikę Twojej organizacji i jej kontekst rynkowy.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Dostosowujemy zakres i harmonogram usług zarządzania ryzykiem do Twoich możliwości budżetowych.
Działamy jak równy z równym!

Działamy jak równy z równym!

Doskonale rozumiemy cele i wyzwania polskich organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem. Sami jesteśmy w 100% polską organizacją.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam

Dowiedz się więcej