Znaczenie planowanych zmian normy ISO 9001:2015 dla funkcjonujących systemów zarządzania jakością

Szkolenie skierowane jest do organizacji zarówno posiadających potwierdzony certyfikatem system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008, jak i planujących wdrożenie i certyfikację systemu. Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych praktycznym zastosowaniem wymagań normy, ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocników jakości, auditorów wewnętrznych oraz właścicieli procesów, menedżerów ryzyka, oficerów compliance Czas trwania 1 dzień –…

Administracja systemem e-risk – szkolenie doskonalące

Nazwa szkolenia Termin szkoleniaMiejsce szkoleniaCena brutto pln Administracja systemem e-risk – szkolenie doskonalące24 kwietnia 2015 Warszawa1 000,00 Administracja systemem e-risk – szkolenie doskonalące22 maja 2015 Poznań1 000,00 Szkolenie dedykowane jest dla kadry  odpowiedzialnej za ustanowienie, utrzymanie i realizowanie procesu zarządzania ryzykiem. Uczestnikami szkolenia są administratorzy merytoryczni oprogramowania e-risk, menedżerowie ryzyka, właściciele ryzyka. Pełnomocnicy ds. Jakości,…