PBSG SA

ul. Szyperska 14

61-754 Poznań

KRS: 0000687277

NIP: 783-161-22-58

REGON: 300251974

Kapitał Zakładowy: 200.000,00 PLN

ING Bank Śląski S.A.
numer konta 28 1050 1520 1000 0090 3171 9017

Skład Zarządu

Marcin Zastawa – Członek Zarządu

Marcin Rojszczak – Członek Zarządu

Maciej Skała – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Paweł Radziłowski – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Tyburski – Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Zastawa – Członek Rady Nadzorczej