Zarządzanie ryzykiem – przykłady wdrożenia w różnych firmach

Każde przedsiębiorstwo powinno mieć wdrożony plan zarządzania ryzykiem, aby uniknąć m.in. zastoju, spadku konkurencyjności, a nawet bankructwa. W tym artykule przedstawiamy przykłady polskich przedsiębiorstw, w których PBSG wdrożyło systemu zarządzania ryzykiem z sukcesem.

Aby mówić o systemie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, należy wziąć pod uwagę m.in. czynniki ryzyka, sposoby jego identyfikacji oraz metody zarządzania ryzykiem. Przy czym bardzo ważny jest charakter i specyfika organizacji. Niektóre przedsiębiorstwa mają własne metodologie zarządzania ryzykiem, inne dopiero ją opracowują lub nawet nie wiedzą, że jej potrzebują.

Czym jest zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie?

Zgodnie z encyklopedyczną definicją, zarządzanie ryzykiem to podejmowanie decyzji i realizacja działań prowadzących do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo akceptowalnego poziomu ryzyka. Celem nie jest tylko sterowanie ryzykiem i przewidywanie jego skutków, ale zapewnienie ciągłości działania, stabilnych wyników finansowych i stworzenie warunków do dalszego rozwoju.

Proces zarządzania ryzykiem obejmuje cztery etapy:

identyfikacja ryzyka

pomiar ryzyka

sterowanie ryzykiem

monitorowanie i kontrola ryzyka

Aby w ogóle mówić o zarządzaniu ryzykiem, należy mieć świadomość, jak dane ryzyko wpływa na strategię przedsiębiorstwa, prowadzić identyfikację czynników ryzyka i jego skutków, ewidencję ryzyk i ich kategorii, a przede wszystkim stale monitorować ryzyko. System zarządzania ryzykiem powinien uwzględniać również plan wprowadzenia działań naprawczych w przypadku stwierdzonego zagrożenia.

Dlaczego zarządzanie ryzykiem jest tak ważne?

W zintegrowanym zarządzaniu ryzykiem (ERM) uwaga skupia się na integracji zarządzania ryzykiem z istniejącymi w organizacji procesami i określaniu przyszłych zdarzeń. Co ważne, zarządzanie ryzykiem jest procesem podlegającym zmianom w czasie. Oznacza to, że należy reagować na zmieniające się czynniki rynkowe, polityczne, wewnętrzne, które sprawiają, że ranga poszczególnych grup ryzyka może zmieniać się w czasie.

Niektóre korzyści biznesowe z wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem:

większa elastyczność, jeśli chodzi o dostosowanie się do nowych sytuacji i podejście do zmian

szybsze i efektywniejsze podejmowanie decyzji strategicznych

minimalizacja wpływu ryzyka na przedsiębiorstwo

łatwiej przewidzieć niektóre zagrożenia i dostosować się w przypadku ich wystąpienia

lepsze wykorzystanie zasobów

To tylko niektóre przykłady z korzyści, jakie zapewnia system zarządzania ryzykiem. Więcej o nich napisaliśmy w artykule: Dlaczego warto zarządzać ryzykiem?

Przykład wdrożenia zarządzania ryzykiem w szpitalu

Jednym z przykładów, jak można zarządzać ryzykiem w szpitalu, jest projekt, który zrealizowaliśmy w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Zadaniem było wdrożenie oprogramowania erisk i dostosowanie go pod konkretne potrzeby, co wymagało doświadczenia i wiedzy, jak taka placówka funkcjonuje i z jakimi zagrożeniami mierzy się na co dzień.

Pierwszym krokiem była analiza ryzyka na podstawie dostarczonej przez szpital dokumentacji, a następnie wdrożenie metodyki do narzędzia. Drugim krokiem było spersonalizowanie narzędzia w taki sposób, aby było gotowe do pracy i w pełni odzwierciedlało stosowaną metodykę – w tym celu dodaliśmy monity, bibliotekę ryzyk, utworzyliśmy użytkowników itd. Dodatkowo przeszkolimy pracowników, aby zwiększyła się ich rola i świadomość w obszarze zarządzania ryzykiem.

Pełny opis wdrożenia znajdziesz tu: Case study – Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Zarządzanie ryzykiem - przykłady z polskich przedsiębiorstw

Przykład wdrożenia zarządzania ryzykiem w spółce giełdowej

Innym przykładem wdrożenia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jest projekt zrealizowany dla Huuuge Games – globalnego producenta i wydawcy gier. Amerykańska spółka debiutowała na polskiej giełdzie, dlatego poszukiwała konsultanta, który nie tylko wdroży system, ale też sprawnie przeprowadzi przez cały proces. Kluczowym wymogiem było tutaj udokumentowane doświadczenie i rekomendacje. Na naszą korzyść przemówiła obecność w portfolio największych organizacji w Polsce oraz specjalna oferta wdrożenia ERM w spółkach giełdowych. Klient docenił również naszą dyspozycyjność, i to przed nawiązaniem formalnej współpracy – indywidualnie spotkaliśmy się z CFO, aby przedstawić propozycje i odpowiedzieć na pytania dotyczące projektu.

Sporym wyzwaniem była tutaj elastyczność i swobodne poruszanie się w międzynarodowym środowisku. Projekt wymagał znajomości kultury pracy i specyfiki komunikacji, ponieważ brali w nim udział pracownicy z USA, Izraela i krajów Azji Wschodniej. Ważne było tu opracowanie koncepcji zarządzania ryzykiem operacyjnym i strategicznym pod kątem charakteru firmy IT działającej na całym świecie. Pozytywna ocena naszej współpracy świadczy o tym, że wywiązaliśmy się z tego zadania na ocenę celującą.

Pełny opis wdrożenia znajdziesz tu: Case study – Huuuge Games

Przykład wdrożenia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Mówiąc o zarządzaniu ryzykiem, nie powinniśmy pominąć przedsiębiorstw produkcyjnych. Tutaj bardzo ważne jest reagowanie na wszelkie odchylenia od norm podczas realizacji procesu produkcyjnego, które mogą dotyczyć np. awarii i usterek urządzeń czy nieodpowiedniej jakości materiałów. Z takim ryzykiem mierzyła się firma Newag, jedna z najstarszych firm kolejowych w Polsce, zajmująca się produkcją i modernizacją taboru kolejowego. Wspólnie z nią zrealizowaliśmy projekt, którego celem było usprawnienie systemu zarządzania ryzykiem, co obejmowało opracowanie modelu i wdrożenie metodyki do oprogramowania erisk.

Klientowi zależało na sprawnym przepływie informacji i zwiększonej częstotliwości oceny ryzyk, a także poprawie mechanizmów ich kontroli. Prace przeprowadziliśmy zgodnie z dobrymi praktykami COSO i normą ISO 31000.

Pełny opis wdrożenia znajdziesz tu: Case study – Newag

Przykład wdrożenia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie handlowym

Na koniec chcemy przedstawić przykład zarządzania ryzykiem w firmie handlowej na przykładzie CCC S.A. Jest to jedna z największych detalicznych spółek obuwniczych w Europie Środkowej i jeden z największych producentów obuwia w Europie. Tutaj celem współpracy z PBSG była budowa systemu zarządzania ryzykiem.

Prace objęły więc audyt, opracowanie koncepcji systemu zarządzania ryzykiem zgodnie z wymaganiami ISO 31000. Mając na uwadze to, że nie tylko system powinien czuwać nad ryzykiem, ale przede wszystkim człowiek, przeprowadziliśmy cykl szkoleń i warsztatów. Dzięki szkoleniom zwiększyła się wiedza wśród pracowników z zakresu zarządzania ryzykiem, a także obowiązujących procedur. Indywidualne warsztaty były niezbędne do tego, aby stworzyć listę ryzyk i plany postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym – ze względu na poufność i fakt, że jest to zadanie dla biznesu, nasi konsultanci byli obecni tylko na wybranych spotkaniach wskazanych przez dział audytu.

Pełny opis wdrożenia znajdziesz tu: Case study – CCC S.A.

W PBSG zdajemy sobie sprawę, że każde przedsiębiorstwo się różni, tak samo jak branża, w której działa, dlatego też prace wdrożeniowe poprzedzamy szczegółową analizą potrzeb i stosowanych rozwiązań. Dzięki temu możemy zaproponować system dopasowany do potrzeb, niezależnie, czy mówimy o spółce giełdowej, szpitalu czy też prywatnym przedsiębiorstwie. Jest to bardzo ważne, ponieważ odpowiednie zarządzanie ryzykiem może znacząco zminimalizować zagrożenia, a także pozytywnie wpłynąć na przychody finansowe i wizerunek firmy.

O Autorze

Maciej Klichowski
Absolwent kierunku Zarządzanie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ze specjalizacją handel i marketing. Specjalista z kilkuletnim doświadczeniem w pracy jako sales manager. Ze sprzedażą związany od zawsze. W PBSG pracuje jako account manager, gdzie dalej rozwija swoje umiejętności handlowe. Nerd i sportowiec w jednej osobie. Od najmłodszych lat związany z konińskim klubem sportowym. Prywatnie aktywność sportowa i rozwój osobisty to to co go pochłania. Obecnie mieszka w Poznaniu, do którego przyjechał po opuszczeniu rodzinnego miasta – Konina.