Co oferujemy?

Oferujemy usługę wdrożeniową i przygotowanie do przeprowadzenia audytów i certyfikacji systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym według normy ISO 37001. Przeprowadzimy audyt przedwdrożeniowy, opracujemy i wdrożymy system antykorupcyjny wraz z wymaganą dokumentacją. Przeszkolimy pracowników i kierownictwo Twojej organizacji. Możesz liczyć na nasze wsparcie nawet po zakończeniu projektu – nie tylko wdrożymy system, ale też wykonamy okresowy przegląd systemu i programów antykorupcyjnych. Od lat pomagamy organizacjom wdrożyć racjonalne i adekwatne środki do zapobiegania korupcji i zdarzeniom korupcyjnym – dołącz do grona zaufanych klientów.

Korupcja może odbić się na relacjach z inwestorami, klientami i pracownikami, dlatego należy jej bezwzględnie zapobiegać. Dzięki systemowi antykorupcyjnemu zadbasz o bezpieczeństwo Twojej organizacji, zwiększysz zaufanie i wiarygodność w oczach klientów, partnerów i urzędów. Ważne jest, aby opracowaniem i wdrożeniem zajęli się wyspecjalizowani audytorzy i konsultanci.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś poziom zarządzania ryzykiem.

Jak działamy?

Diagnoza przedwdrożeniowa

1. Diagnoza przedwdrożeniowa

Na początek przeprowadzimy analizę istniejących w organizacji rozwiązań w zakresie przeciwdziałania korupcji określonych w normie ISO 37001:2017. Opracujemy raport i przekażemy nasze rekomendacje odnoszące się do systemu antykorupcyjnego i ewentualnych zmian w przepisach zapobiegającym zdarzeniom korupcji.

Analiza ryzyka korupcyjnego

2. Analiza ryzyka korupcyjnego

Przygotujemy szczegółowy raport na podstawie wykonanej analizy ryzyka korupcyjnego. Pod uwagę weźmiemy procedury zarządzania ryzykiem, prawdopodobieństwa wystąpienia oraz ocenę ryzyka.

Szkolenia

3. Szkolenia

Przeprowadzimy szkolenie stacjonarne dla zespołu wdrożeniowego. Przeszkolimy również przedstawicieli komórek organizacyjnych/procesów z zakresu identyfikacji i analizy ryzyka korupcyjnego.

Opracowanie systemu antykorupcyjnego

4. Opracowanie systemu antykorupcyjnego

Ważne jest, aby wdrażany system antykorupcyjny był zgodny z już funkcjonującymi procedurami i standardami w Twojej organizacji. Dlatego też pracować będziemy na aktualnej dokumentacji, którą zaktualizujemy pod kątem zapewnienia zgodności z wymaganiami normy ISO 37001, a także opracujemy nową dokumentację systemową.

Wdrożenie systemu antykorupcyjnego

5. Wdrożenie systemu antykorupcyjnego

W wyniku naszych prac powstanie pełna dokumentacja systemu antykorupcyjnego, którą należy odpowiednio wdrożyć i przedstawić pracownikom. W tym celu przygotujemy niezbędne materiały szkoleniowe i przeprowadzimy szkolenia dla pracowników i audytorów wewnętrznych. Zapoznamy kadrę zarządzającą z rozwiązaniami wprowadzonymi w ramach systemu antykorupcyjnego.

Wsparcie przy certyfikacji

6. Wsparcie przy certyfikacji

Bezpieczeństwo antykorupcyjne wymaga ciągłego trzymania ręki na pulsie, dlatego jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapewniamy Ci nasze wsparcie przy przeprowadzeniu audytu wewnętrznego systemu antykorupcyjnego oraz przy przeglądach zarządzania. Pomożemy Ci w uzyskaniu certyfikacji i zakupie normy ISO 37001 w wersji papierowej.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Na tym znamy się najlepiej!
Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Wdrażamy procesy ERM uwzględniając specyfikę Twojej organizacji i jej kontekst rynkowy.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Dostosowujemy zakres i harmonogram usług zarządzania ryzykiem do Twoich możliwości budżetowych.
Działamy jak równy z równym!

Działamy jak równy z równym!

Doskonale rozumiemy cele i wyzwania polskich organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem. Sami jesteśmy w 100% polską organizacją.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam

Najważniejsze pytania o wdrożenie ISO 37001 – antykorupcja