krd

Krajowy Rejestr Długów jest największą w Polsce platformą wymiany informacji gospodarczej, od ponad 17 lat zbiera i udostępnia dane na temat sytuacji finansowej konsumentów oraz firm w tym zarówno dużych koncernów jak i małych przedsiębiorstw. KRD BIG SA publikuje informacje z własnych baz danych o zadłużeniu poszczególnych sektorów gospodarki, np. branży farmaceutycznej, transportowej, hotelarskiej, motoryzacyjnej, spółek giełdowych, a także grup społecznych, m.in. studentów, emerytów, osób zalegających z płatnością alimentów. Pokazuje wielkość zobowiązań i liczbę dłużników-rekordzistów w swoich kategoriach. We współpracy z zewnętrznymi ekspertami regularnie przygotowuje także pogłębione raporty analityczne o sytuacji finansowej branż i konsumentów, czy opracowywany cyklicznie od 2009 r. „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, który na bieżąco monitoruje stan należności w polskich przedsiębiorstwach. Raporty te są przytaczane w mediach, a także służą jako materiał merytoryczny w debatach publicznych. Ponadto raporty i dane KRD BIG SA są wykorzystywane w trakcie procesów legislacyjnych przez szereg ministerstw. KRD BIG SA spełnia wszystkie wymogi normy ISO 9001:2015, która gwarantuje bezpieczeństwo gromadzonych i udostępnianych danych. Firma jest członkiem Polskiego Związku Pracodawców Instytucji Finansowych zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Krajowy Rejestr Długów
Biuro Informacji Gospodarczej SA

Branża

Branża

Usługi

Lokalizacje

Lokalizacje

Siedziba: Wrocław

Czego oczekiwał klient?

Opracowania i wdrożenia kompleksowego procesu zarządzania ryzykiem na wszystkich poziomach organizacji.

Poznaj lepiej KRD:

Co zrobiliśmy?

OPRACOWALIŚMY PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Zaproponowaliśmy strategię zarządzania ryzykiem dostosowaną do potrzeb KRD BIG SA. Na podstawie szerokich konsultacji i analiz już posiadanej przez KRD dokumentacji. Nasze podejście umożliwiło pełną integrację oceny ryzyka operacyjnego, bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych. Strategia została oparta na międzynarodowych standardach zgodnych z normami ISO 31000, ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27005.

DOKUMENTACJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Przygotowaliśmy i wdrożyliśmy komplet procedur i dokumentów, w tym plany postępowania, rejestr ryzy, polityki procedury, zasady identyfikacji ryzyka oraz kwestie jego właścicielstwa a także opracowano kryteria oceny ryzyka oraz skuteczności mechanizmów kontrolnych.

WARSZTATY 

Zorganizowaliśmy indywidualne warsztaty dla właścicieli kluczowych procesów. Na warsztatach zaprezentowano praktyczne podejście do identyfikacja ryzyk oraz tworzenia i budowy planów postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym.

PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE

Przygotowaliśmy prezentacje końcową dla kierownictwa, w trakcie spotkania podsumowaliśmy wyniki wdrożenia kompleksowego systemu do zarządzania ryzykiem oraz uwzględniliśmy dalsze rekomendacje, które bezpośrednio przełożą się na optymalizację procesu oraz doskonalenie systemu.

Jakie były rezultaty?

Projekt obejmował opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem, który zintegrował ocenę ryzyka operacyjnego, bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych.

Model zarządzania ryzykiem został opracowany w oparciu o wytyczne międzynarodowych norm:

  • ISO 31000
  • ISO/IEC 27005
  • Wymagania norm ISO/IEC 27001

Co zyskał klient?

Osiągnięcie większego porozumienia w sprawie ryzyka wśród Kadry Zarządzającej.

Usprawnienia komunikowania menedżerom oczekiwań wobec podejmowanego ryzyka.

Wzrostu poziomu nadzorowania ryzyka przez Zarzą.

Wzrost świadomości ryzyka na wszystkich szczeblach zarządzania.

Wzrost kultury ryzyka.

Ustalanie limitów dla ryzyk.

Usprawnienie procesu podejmowania decyzji z uwzględnieniem poziomu i kosztów ryzyk.

Wzmocnienie ładu korporacyjnego.

Rekomenduję usługi PBSG S.A. jako wiarygodnego, starannego i rzetelnego wykonawcę.
Anna Marcinkowska
Pełnomocnik Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA

Dlaczego wybrano PBSG?

Doświadczenie

KRD BIG S.A. szczególną uwagę zwrócił na doświadczenie PBSG w zakresie systemów do zarządzania ryzkiem, które zostało poparte dobrymi rekomendacjami od klientów. Głęboka znajomość standardów międzynarodowych stanowiło dopełnienie w porównaniu do konkurencyjnych ofert.

Zespół

Konsultacji PBSG posiadają wszechstronną i praktyczną wiedzę na temat doboru i wdrożenia dostosowanej do indywidualnych potrzeb strategii zarządzania ryzykiem.

Indywidualne podejście

Elastycznie dopasowaliśmy usługi do indywidualnych potrzeb KRD BIG S.A. Harmonogram i kosztorys został dostosowany do oczekiwań, co gwarantowało KRD BIG S.A sprawną realizację projektu.

Rekomendacje

Z dumą możemy też stwierdzić, że klienci są naszymi najlepszymi ambasadorami, to ich opinie i rekomendacje są kluczowym czynnikiem wyboru PBSG jako dostawcy usług doradczych.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie.