krd

Krajowy Rejestr Długów jest największą w Polsce platformą wymiany informacji gospodarczej, od ponad 17 lat zbiera i udostępnia dane na temat sytuacji finansowej konsumentów oraz firm w tym zarówno dużych koncernów jak i małych przedsiębiorstw. KRD BIG SA publikuje informacje z własnych baz danych o zadłużeniu poszczególnych sektorów gospodarki, np. branży farmaceutycznej, transportowej, hotelarskiej, motoryzacyjnej, spółek giełdowych, a także grup społecznych, m.in. studentów, emerytów, osób zalegających z płatnością alimentów. Pokazuje wielkość zobowiązań i liczbę dłużników-rekordzistów w swoich kategoriach. We współpracy z zewnętrznymi ekspertami regularnie przygotowuje także pogłębione raporty analityczne o sytuacji finansowej branż i konsumentów, czy opracowywany cyklicznie od 2009 r. „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, który na bieżąco monitoruje stan należności w polskich przedsiębiorstwach. Raporty te są przytaczane w mediach, a także służą jako materiał merytoryczny w debatach publicznych. Ponadto raporty i dane KRD BIG SA są wykorzystywane w trakcie procesów legislacyjnych przez szereg ministerstw. KRD BIG SA spełnia wszystkie wymogi normy ISO 9001:2015, która gwarantuje bezpieczeństwo gromadzonych i udostępnianych danych. Firma jest członkiem Polskiego Związku Pracodawców Instytucji Finansowych zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Krajowy Rejestr Długów
Biuro Informacji Gospodarczej SA

Branża

Branża

Usługi

Lokalizacje

Lokalizacje

Siedziba: Wrocław

Czego oczekiwał klient?

Opracowania i wdrożenia kompleksowego procesu zarządzania ryzykiem na wszystkich poziomach organizacji.

Celem projektu było opracowanie koncepcji procesu zarządzania ryzykiem, co wymagało dokładnej analizy i aktualizacji obecnej dokumentacji oraz wprowadzenia nowej metodologii i procedur. Dla klienta niezwykle ważne było, aby firma, która się tego podejmie, była doświadczona i miała na swoim koncie projekty związane z wdrożeniem ERM w organizacjach o podobnej specyfice. Zaproponowaliśmy nasze kompleksowe wsparcie, a także przedstawiliśmy liczne referencje, wśród których znalazły się m.in. te od Best czy Krajowej Izby Rozliczeniowej. Nasz oferta uwzględniała nie tylko rzetelne podejście do tematu, ale także elastyczność oraz doradztwo.

Poznaj lepiej KRD:

Co zrobiliśmy?

PRZEANALIZOWALIŚMY DOKUMENTACJĘ

W pierwszej kolejności przyjrzeliśmy się dokumentacji i dokonaliśmy jej analizy, co było niezbędne, aby stworzyć koncepcję procesu zarządzania ryzykiem, a także opracować zintegrowany system zarządzania ryzykiem, który byłby zgodny z normami ISO 9001, 27001 i RODO.

ZAKTUALIZOWALIŚMY DOKUMENTACJĘ

Dzięki wnikliwej ocenie istniejących procedur, narzędzi i mechanizmów zarekomendowaliśmy stosowne zmiany i zaktualizowaliśmy dokumentację. Stworzyliśmy m.in. polityki, procedury, do tego ustaliliśmy zasady identyfikacji ryzyka oraz kwestie jego właścicielstwa. Opracowaliśmy również kryteria oceny ryzyka oraz skuteczności mechanizmów kontrolnych.

PRZEPROWADZILIŚMY SZKOLENIA I WARSZTATY

Ważnym etapem było podniesienie kompetencji i wiedzy osób związanych z obszarem zarządzania ryzykiem, dlatego przeprowadziliśmy szkolenia i indywidualne warsztaty. Warsztaty zostały przeprowadzone z właścicielami trzech istotnych dla organizacji procesów – podczas nich zidentyfikowaliśmy ryzyka oraz zbudowaliśmy plany postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym.

KOŃCOWA PREZENTACJA I REKOMENDACJE

Na koniec zaprezentowaliśmy kierownictwu raport wraz z rekomendacjami. Klient otrzymał podsumowanie naszych prac wraz z wynikami wdrożenia i ocenami ryzyka. Przedstawiliśmy dalsze rekomendacje i wskazówki, co zrobić, aby system zarządzania ryzykiem był jeszcze bardziej wydajny i efektywny.

Jakie były rezultaty?

Dzięki współpracy z PBSG klient zyskał spójną koncepcję zarządzania ryzykiem na wszystkich poziomach organizacji. Opracowany wzór systemu zmniejsza ryzyko materializacji ryzyk poprzez ich ciągłą weryfikację i analizę. Ponadto system pozwala wprowadzić środki minimalizujących to ryzyko.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy brać udział w tym projekcie. Była to praca kilkuetapowa, uwzględniająca stworzenie koncepcji ZR dla całej organizacji, przeszkolenie wybranych pracowników oraz przeprowadzenie warsztatów w trzech wybranych komórkach. Dzięki tak kompletnemu podejściu risk manager ze strony klienta zyskał obraz, jak dalej realizować samodzielnie projekt w pozostałych

Dla Kaczmarski Group był to projekt pilotażowy, dający dobry wzór dla dalszych działań. Otrzymaliśmy pozytywne rekomendacje, poświadczające, że wszystkie założenia projekty zostały zrealizowane przez naszych doradców profesjonalnie i pomyślnie.

Co zyskał klient?

Optymalizację istniejącej metodyki poprzez lepsze jej dopasowanie do obecnej struktury organizacji i pojawiających się nowych zagrożeń.

Aktualną dokumentację zgodną z ISO 9001, 27001 i RODO.

Sprawniejsze procesy decyzyjne, dzięki wdrożonym systemowym rozwiązaniom, procedurom i planom postępowania z ryzykiem.

Zwiększenie świadomości wśród pracowników co do obszaru zarządzania ryzykiem.

Rekomenduję usługi PBSG S.A. jako wiarygodnego, starannego i rzetelnego wykonawcę.
Anna Marcinkowska
Pełnomocnik Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA

Dlaczego wybrano PBSG?

Doświadczenie

KRD BIG S.A. szczególną uwagę zwrócił na doświadczenie PBSG w zakresie systemów do zarządzania ryzkiem, które zostało poparte dobrymi rekomendacjami od klientów. Głęboka znajomość standardów międzynarodowych stanowiło dopełnienie w porównaniu do konkurencyjnych ofert.

Zespół

Konsultacji PBSG posiadają wszechstronną i praktyczną wiedzę na temat doboru i wdrożenia dostosowanej do indywidualnych potrzeb strategii zarządzania ryzykiem.

Indywidualne podejście

Elastycznie dopasowaliśmy usługi do indywidualnych potrzeb KRD BIG S.A. Harmonogram i kosztorys został dostosowany do oczekiwań, co gwarantowało KRD BIG S.A sprawną realizację projektu.

Rekomendacje

Z dumą możemy też stwierdzić, że klienci są naszymi najlepszymi ambasadorami, to ich opinie i rekomendacje są kluczowym czynnikiem wyboru PBSG jako dostawcy usług doradczych.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie.