PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, skrót PARP, państwowa jednostka działająca w ramach ministerstwa gospodarki. Zarządza funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Branża

Branża

Administracja Państwowa

Czego oczekiwał klient?

Klient potrzebował aktualizacji systemu zarządzania ryzykiem w związku ze zmianami organizacyjnymi. Poszukiwał doświadczonego partnera biznesowego, który mógł pochwalić się bogatym doświadczeniem w projektach wdrożeniowych ERM. Ważne były również certyfikaty ISO 31000, 27001, 27005 i ISO 22301. O wyborze PBSG zadecydowało przede wszystkim portfolio, w którym znalazły się realizacje m.in. dla Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Gospodarki Morskiej, ZUS i Urzędu Transportu Kolejowego. Ponadto mogliśmy pochwalić się aż 20 listami referencyjnymi oraz stosownymi certyfikatami ISO.

Co zrobiliśmy?

OPRACOWALIŚMY KONCEPCJĘ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Przejrzeliśmy i zaktualizowaliśmy zastaną dokumentację, dbając o jej użyteczność oraz przejrzystą i przyjazną formę. W ramach niej stworzyliśmy m.in. polityki, procedury i zasady identyfikacji ryzyka. Uwzględniliśmy też strukturę uprawnień i odpowiedzialności pracowników. Na podstawie uzyskanych danych i wyników analizy dokumentacji opracowaliśmy system zarządzania ryzykiem zgodny z ISO 31000, ISO 27001 i RODO.

PRZESZKOLILIŚMY PRACOWNIKÓW

Pracownicy klienta związani z obszarem zarządzania ryzykiem wzięli udział w tematycznych szkoleniach, które przygotowały ich do indywidualnych warsztatów. Miały one na celu wprowadzenie ich w zagadnienia zarządzania ryzykiem oraz zaznajomienie z opracowaną dokumentacją.

PRZEPROWADZILIŚMY INDYWIDUALNE WARSZTATY

W warsztatach wzięli udział osoby uprawnione i odpowiedzialne za poszczególne procesy. W ich trakcie przeprowadziliśmy identyfikację ryzyk oraz pracowaliśmy nad budową planów postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym dla całej organizacji. Dzięki temu powstał rejestr ryzyk i propozycje ryzyk nieakceptowalnych.

PREZENTACJA KOŃCOWA DLA KIEROWNICTWA

Na zakończenie odbyła się prezentacja dla kierownictwa. Podsumowaliśmy wszystkie etapy prac wraz z ich oceną. Ponadto zaprezentowaliśmy wyniki wdrożenia i oceny ryzyka, a także przedstawiliśmy dalsze rekomendacje co do doskonalenia systemu.

Jakie były rezultaty?

Organizacja było krótko po dużej reorganizacji, co wymagało dopasowania dokumentacji i całego systemu do nowej struktury firmy. Dzięki zastosowanej metodyce udało nam się spełnić oczekiwania klienta i stworzyć spójny system, z uwzględnieniem wszystkich komórek organizacyjnych. Aktualizacja całego procesu wpłynęła znacząco na podniesienie poziomu i jakości zarządzania ryzykiem w organizacji.

Zastosowane techniki i modele działań:

  • ISO 31000
  • ISO 27001
  • RODO
  • analiza dokumentacji
  • własna metodyka
Usługa została wykonana zgodnie z umową w sposób sprawny i profesjonalny z uwzględnieniem wymagań i potrzeb PARP. Mając na uwadze powyższe, rekomenduję usługi PBSG S.A. jako wiarygodnego, starannego i rzetelnego wykonawcę.
Łukasz Żelaznowski
Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie