Oferta pracy

Specjalista ds. bezpieczeństwa

Nr Ref.: BEZP/PBSG/2017

 • Miejsce pracy: Poznań

 • Liczba planowanych stanowisk: 3

Zadania:

 • udział w projektach z zakresu bezpieczeństwa oraz budowania i doskonalenia planów ciągłości działania w największych polskich organizacjach (głównie sektor finansowy i przemysł),

 • opracowywanie rozwiązań proceduralnych związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną danych,

 • udział w audytach bezpieczeństwa (organizacyjnych oraz informatycznych),

 • projekty realizowane w całej Polsce (gotowość do wyjazdów – średnio 2-3 dni w tygodniu).

Wymagania:

 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z procesowym zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, w tym opracowaniem i wdrażaniem polityk bezpieczeństwa oraz planów ciągłości działania,

 • praktyczna znajomość normy ISO 27001,

 • znajomość zasad budowy systemów zarządzania (PDCA),

 • dodatkowym atutem będzie posiadanie uznanych certyfikatów w obszarze bezpieczeństwa informacji.

Oferujemy:

 • motywacyjny system wynagrodzenia,

 • cykl szkoleń zapoznających z produktami i specyfiką branży,

 • możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,

 • bogaty pakiet socjalny.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny z dopiskiem numeru referencyjnego prosimy przesyłać na adres: praca@pbsg.pl. W zgłoszeniu prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez PBSG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133, poz. 883). Jestem świadomy/a dobrowolności podania moich danych oraz oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.”

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Doradca ds. Rozwiązań Informatycznych

Nr Ref.: SALES/PBSG/2017

Miejsce pracy: Poznań Departament Sprzedaży

Planowana liczba nowych stanowisk: 5

Oferujemy:

 • pracę w stabilnie rozwijającej się firmie o ogólnokrajowym zakresie działania,

 • stabilizację – zatrudnienie w ramach umowy o pracę, stałe godziny pracy,

 • przejrzyste warunki zatrudnienia i wynagrodzenia na stanowisku – zgodnie ze Ścieżką kariery w Departamencie Sprzedaży:

  • pracę w perspektywicznej i bardzo szybko rozwijającej się branży specjalistycznych usług doradczych,

  • podwyżki, awanse i możliwość specjalizacji,

 • prywatną opiekę zdrowotną – specjalistyczny pakiet medyczny w renomowanej sieci klinik zdrowia,

 • program sportowo-rekreacyjny Multisport – nieograniczony dostęp do najlepszych i najpopularniejszych obiektów sportowych na terenie całej Polski,

 • wdrożenie w obowiązki przez doświadczoną kadrę, liczne szkolenia branżowe, coachingi indywidualne i grupowe,

 • komfortowe warunki pracy: miejsce pracy w prestiżowej lokalizacji w centrum Poznania

 • nowoczesne narzędzia pracy,

 • przejrzysty system prowizyjny.

Wymagania:

 • ukierunkowanie na jakość i staranność wykonywanych zadań, przy jednoczesnej, umiejętności dostosowania się do oczekiwanego tempa pracy,

 • predyspozycje do prowadzenia negocjacji i rozmów handlowych,

 • umiejętność bardzo sprawnego korzystania z sieci Internet, poczty elektronicznej oraz pakietu MS Office,

 • miła osobowość i naturalna umiejętność nawiązywania kontaktów,

 • duża ambicja i zaangażowanie,

 • motywacja i zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy,

 • prawo jazdy kategorii B,

Zakres obowiązków:

 • negocjowanie oraz przygotowywanie nowych umów i aneksów do umów klientów Spółki, cross-selling,

 • poszerzanie współpracy z klientami Spółki poprzez wdrażanie i rozwijanie polityki lojalnościowej,

 • obsługa posprzedażowa, dbanie o utrzymanie dobrych relacji z klientami Spółki i respektowanie ich praw i obowiązków wynikających z zawartych umów,

 • spotkania biznesowe z klientami Spółki, zarówno w ich siedzibach, jak i w firmie,

 • aktualizowanie swojej wiedzy w zakresie produktów spółki,

 • odpowiadanie na zapytania ofertowe klientów Spółki.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w sprzedaży usług i produktów informatycznych,

 • znajomość branży,

 • doświadczenie w pracy w dziale handlowym,

 • umiejętności analityczne,

 • znajomość języków obcych.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny z dopiskiem numeru referencyjnego prosimy przesyłać na adres: praca@pbsg.pl W zgłoszeniu prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez PBSG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133, poz. 883). Jestem świadomy/a dobrowolności podania moich danych oraz oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.”

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Wyślij do nas swoje CV!

Imię i nazwisko*

Adres email*

Numer

Załącznik:

Treść wiadomości

Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .

W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym."

W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez PBSG S.A. prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych" (opcjonalnie).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBSG S.A. z siedzibą ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w sytuacji kiedy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dlaczego jesteśmy bardzo dobrzy!

Do rozwiązywania większości  problemów oprócz doświadczenia potrzebny jest wyjątkowy talent i otwartość. Tylko zespół, który wyznaje te same zasady może współtworzyć sukces. Cały czas poszukujemy konsultantów i ekspertów gotowych realizować nasze zasady i ciągle doskonalić swoje kompetencje.

Realizowane przez nas projekty wymagają wiedzy i doświadczenia z różnych specjalności, dlatego jeżeli uważasz, że posiadasz kwalifikacje do pracy w naszym zespole, zapraszamy do przesłania swojego CV.

W PBSG rekrutujemy kierując się uczciwością, entuzjazmem i ambicjami w osiąganiu celów. Wiemy, że praca zespołowa stanowi największą wartość dla naszych klientów. Od początku pod opieką managera uczymy, jak wskazywać klientowi rozwiązania i pomagać podejmować decyzje.

Pracujemy w wyspecjalizowanych zespołach projektowych, koncentrując najlepsze kompetencje możliwe do osiągnięcia na rynku. Dlatego tak ważną rolą jest dla nas ciągłe podnoszenie kwalifikacji obecnego zespołu, jak również pozyskiwanie nowych doświadczeń. W każdym przypadku maksymalizujemy efekt gromadzenia doświadczeń, dlatego zdolni jesteśmy realizować najbardziej zaawansowane projekty.

Nasze zasady

 1. Masz prawo postępować, tak jak chcesz. Każdy ma prawo dążyć do szczęścia. Pamiętaj jednak, że nie możesz przy tym krzywdzić innych.

 2. Dotrzymuj słowa. Słowa są najważniejszym aktywem doradcy, raz niedotrzymane, nigdy nie pozwolą zbudować zaufania do twojej osoby.

 3. Zawsze kieruj się celami klienta. Najważniejszy jest zawsze klient i jego potrzeby. Odetnij się od swoich przekonań i emocji na projektach, wtedy należysz do klienta.

 4. Podczas projektu graj czysto i uczciwie. W ten sposób nie będziesz musiał pamiętać co powiedziałeś poprzedniego dnia.

 5. Istnieją ludzie, których jednocześnie podziwiamy i szanujemy. Jednak jeżeli musisz wybrać między jednym a drugim, wybierz szacunek.

 6. Jeżeli musimy sprawdzać, czy nasze zachowanie leży w strefie cienia, to prawdopodobnie już przekroczyliśmy granicę.

Nasze doświadczenie

PBSG koncentruje się na działalności w obszarze konsultingu zarządczego; tworzeniu wysokiej jakości własnych usług doradczych, eksperckich i badawczych, wspieranych narzędziami informatycznymi opracowanymi przez własne służby informatyczne. Oferta własna jest uzupełniana obcymi produktami o równie wysokim standardzie.