Outsourcing BCM

Informacja o usłudze Coraz więcej firm zastanawia się nad odpowiednim przygotowaniem na sytuacje kryzysowe- nie zawsze jednak mają…

Dochodzenia w sprawie nadużyć

Informacja o usłudze W chwili pojawienia się podejrzeń dotyczących wystąpienia nadużycia (w tym korupcji), nieprawidłowości…

Zarządzanie ryzykiem nadużyć

Informacja o usłudze Dzięki naszej usłudze wspieramy organizacje w przyjęciu optymalnego podejścia do efektywnego i…

Zarządzanie projektem

Informacja o usłudze W celu prawidłowego wdrożenia systemu IT organizacje w większości przypadków zlecają prowadzenie…

Strategia informatyzacji

Informacja o usłudze W ostatnich latach organizacje inwestowały wiele środków w technologie i rozwiązania IT…

Audyt przedwdrożeniowy

Informacja o usłudze Analiza wdrożeń systemów informatycznych dowodzi, że pomimo świadomości konieczności przeprowadzenia badań przedwdrożeniowych…

Procesowe zarządzanie IT – ITIL

Informacja o usłudze Biblioteka ITIL jest zbiorem dokumentów prezentujących wytyczne dotyczące zarządzania usługami informatycznymi. ITIL…

Zgodnie z ISO/IEC 20000

Informacja o usłudze W czasach ogólnej globalizacji rozwój niemal każdej organizacji w dużej mierze zależny…

System ciągłego monitorowania

Informacja o usłudze Ciągłe monitorowanie jest nowoczesnym mechanizmem zarządzania informacją zwrotną używanym przez kierownictwo w…

Wdrożenie normy ISO 31000

Informacja o usłudze ISO 31000 to międzynarodowy standard zapewniający reguły i ogólne wskazówki wprowadzania zarządzania…

Planowanie ciągłości procesów

Informacja o usłudze Planowanie awaryjne (disaster recovery planning) to przygotowanie planów odtworzenia krytycznych obszarów działalności,…

Planowanie awaryjne

Informacja o usłudze Planowanie awaryjne (disaster recovery planning) to przygotowanie planów odtworzenia krytycznych obszarów działalności,…

Testy wydajnościowe

Informacja o usłudze Firmy z roku na rok przykładają coraz większą wagę do aspektów zapewnienia…

Analiza kodu źródłowego

Informacja o usłudze Analiza kodu źródłowego może zostać przeprowadzona dla aplikacji lub portalu internetowego. Jej…

Analiza bezpieczeństwa konfiguracji

Informacja o usłudze Analiza bezpieczeństwa konfiguracji ukierunkowana jest na szczegółową weryfikację aktualnych ustawień konfiguracyjnych środowiska…

Testy socjotechniczne

Informacja o usłudze Wiedza pracowników organizacji na temat zagrożeń teleinformatycznych powinna być poddawana regularnej kontroli.…

Testy penetracyjne

Informacja o usłudze Test penetracyjny jest to kontrolowany atak przeprowadzony przez doświadczonych specjalistów na infrastrukturę…

Standard PCI DSS

Informacja o usłudze Standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) został opracowany przez…

Rekomendacje KNF w zakresie IT

Informacja o usłudze Rozwój technologii w sektorze finansowym sprawił, że dotychczasowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa…

Audyt teleinformatyczny

Informacja o usłudze Audyt teleinformatyczny to analiza skuteczności zastosowanych zabezpieczeń przed wystąpieniem zagrożeń związanych np.…