Dot2Dot – lider z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży opakowaniowej w Polsce. Klientami spółki są największe światowe korporacje oraz średniej wielkości firmy, a portfolio firmy obejmuje wiele renomowanych marek.

Organizacja posiada 3 nowoczesne fabryki, dzięki czemu pilne zlecenia realizowane są niezwłocznie. Korzystając z zasobów ponad 40-osobowego zespołu projektowego wie, jak postępować zgodnie z przyjętymi standardami.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Dot2Dot S.A.

Branża

Branża

Produkcja

Produkty z oferty klienta

Produkty z oferty klienta

Opakowania z tektury litej oraz kaszerowanej

Lider ERM

Lider ERM

To wdrożenie uzyskało tytuł Lidera ERM

Czego oczekiwał klient?

Współpraca z Dot2Dot rozpoczęła się w 2021 roku. Firma poszukiwała rzetelnego partnera, który wprowadziłby ją w świat RODO i odpowiednio przygotował do wymagań stawianych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Priorytetem było wyszkolenie personelu, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo danych osobowych, w taki sposób, aby nie tylko płynnie poruszał się w tym obszarze, ale też sprawnie planował właściwe działania w przyszłości. Zadania PBSG sprowadziły się również do opracowania niezbędnej dokumentacji. Od tamtej pory zapewnialiśmy regularne wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych.

Klient był na tyle zadowolony z przebiegu i efektów całego projektu, że w latach 2022-2023 zdecydował się skorzystać z innych usług PBSG związanych z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, które objęły:

  • Projekt I – Opracowanie metodyki zarządzania ryzykiem antykorupcyjnym.
  • Projekt II – Implementacja procesu analizy ryzyka biznesowego, czego efektem było opracowanie biblioteki ryzyk oraz biblioteki zagrożeń.

Co zrobiliśmy?

WYKONALIŚMY AUDYT

Prace rozpoczęliśmy od analizy rozwiązań, dokumentacji i procedur stosowanych przez klienta. Dzięki temu mogliśmy zapoznać się dokładnie z potrzebami organizacji. To z kolei posłużyło nam do przygotowania propozycji metodyki udoskonalającej system ERM, obejmującej m.in. warsztaty dla właścicieli ryzyk, menadżerów i zarządu.

USTALILIŚMY PROGRAM I CEL WARSZTATÓW

Przygotowaliśmy harmonogram i plan warsztatów z zarządzania ryzykiem. Zależało nam, aby nie tylko ustalić strukturę zarządzania, wyznaczyć metodykę oceny i poziomy tolerancji ryzyka, ale też zidentyfikować kluczowe obszary. W rezultacie miały powstać procedury zarządzania ryzykiem oraz koncepcja i dokumentacja systemu ryzyka operacyjnego i strategicznego.

PRZEPROWADZILIŚMY WARSZTATY

Kolejny etap to indywidualne warsztaty z identyfikacji i analizy ryzyka z właścicielami ryzyka oraz wyznaczonymi przez nich opiekunami. Przeprowadziliśmy również warsztaty z budowy planów postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym. Oprócz tego spotkaliśmy się z menadżerami, aby wskazać im, jak ważne jest podnoszenie świadomości w zakresie ryzyk znajdujących się w obrębie ich kompetencji.

PRZYGOTOWALIŚMY RAPORT

Na koniec przygotowaliśmy raport podsumowujący, w którym przedstawiliśmy opis zrealizowanych działań i dalsze rekomendacje doskonalenia systemu ERM. Spotkaliśmy się również z kierownictwem, aby przedstawić im wnioski, a także wypracowane w trakcie prac dokumenty jak mapy ryzyka i rejestry ryzyk.

Jakie były rezultaty?

Projekt przyczynił się do zwiększenia świadomości i wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym i strategicznym. Przeprowadzone warsztaty oraz rozmowy z menadżerami i kierownictwem pomogły nam starannie przygotować dokumentację, która z jednej strony była zgodna ze specyfiką organizacji, a z drugiej – uwzględniała niezbędne procesy i procedury.

W dokumentacji ERM ustaliliśmy między innymi: role i odpowiedzialności, sposoby komunikacji, metody monitowania ryzyka oraz kryteria oceny ryzyka. Pomogliśmy uprościć i usystematyzować proces związany z agregowaniem, raportowaniem i ocenianiem ryzyka na poziomie strategicznym. Dzięki warsztatom pracownicy związani z zarządzaniem ryzyka zostali starannie i sumiennie przygotowani do identyfikacji i analizy ryzyka w swoich obszarach.

Realizacja powyższych projektów jest dowodem na to, że Dot2Dot wysoko ocenia doświadczenie PBSG. Wcześniej współpracowaliśmy w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych i przygotowaliśmy organizację do wymagań stawianych przez RODO. Poziom zadowolenia ze współpracy był na tyle wysoki, że to właśnie nas Dot2Dot wybrała na eksperta, który pomógł jej wdrożyć i udoskonalić system zarządzania ryzykiem.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie