Co oferujemy?

Efektywny system zarządzania jakością dostaw zapewnia trwałość, elastyczność i wydajność łańcucha dostaw. To z kolei przekłada się na mniejsze ryzyka i koszty, bardziej otwartą współpracę z partnerami, a także dostawy zawsze na czas. Żeby jednak tak było, należy zaprojektować system zarządzania ryzykiem dostawców, który nie tylko będzie spełniał wymagania norm ISO 31000 i 28001, ale też w realny sposób będzie przyczyniał się do redukcji ryzyk i strat.

Pomożemy Ci zbudować taki system! W ramach usługi stworzymy jednolitą strukturę raportowania w zakresie ryzyk i szans. Przygotujemy też strategię zarządzania, optymalizacji i rozwoju w kontekście korporacyjnego zarządzania ryzykiem. Nasze rozwiązanie będziesz mógł zintegrować z innymi stosowanymi w organizacji, np. w zakresie celów (KPI), dzięki czemu otrzymasz odporny i kompleksowy system ostrzegawczy.

Dzięki wsparciu profesjonalistów PBSG zredukujesz straty i koszty związane z nieadekwatną oceną ryzyka lub niewłaściwymi decyzjami. Do tego spełnisz wymagania projektowanej zmiany ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (odpowiedzialność karna za działania dostawcy). Zyskasz gwarancję, że wszelkie podejmowane działania będą zgodne z regulacjami prawnymi, a to przełoży się na wzrost Twojej wiarygodności w oczach partnerów oraz stabilny system zarządzania łańcuchem dostaw.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś poziom zarządzania ryzykiem.

Jak działamy?

Opracujemy koncepcję systemu

1. Opracujemy koncepcję systemu

Przyjrzymy się procedurom i rozwiązaniom stosowanym w organizacji. Na podstawie wyników audytu opracujemy model zarządzania ryzykiem dostawców obejmujący strukturę zarządzania, identyfikację kluczowych obszarów (top risk), metodykę oceny i techniki postępowania z ryzykiem. W przekazanej dokumentacji znajdą się m.in. przypisane role wraz z odpowiedzialnościami, sposoby komunikacji oraz zasady raportowania i oceniania ryzyk.

Szkolenia

2. Szkolenia

Po akceptacji metodyki przeszkolimy Twoich pracowników. Wyznaczeni uczestnicy zapoznają się z tematyką zarządzania ryzykiem i dowiedzą się, jak identyfikować i analizować ryzyko w swoich obszarach. Stawiamy na praktyczną wiedzę, dlatego też przygotujemy ćwiczenia z zakresu oceny ryzyka dostawców i mechanizmów kontroli wraz z przykładami zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

Warsztaty z identyfikacji ryzyka

3. Warsztaty z identyfikacji ryzyka

Przeprowadzimy indywidualne warsztaty z właścicielami ryzyka i wyznaczonymi przez nich opiekunami. Nacisk położymy na zrozumienie istoty analizy i weryfikacji ryzyk kluczowych, zgodnych z obszarem ich działania. Wspólnie z uczestnikami warsztatów przygotujemy plany postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym i rejestr ryzyka dostawców. Porozmawiamy również z managerami na temat podniesienia świadomości w zakresie ryzyka w obrębie organizacji.

Raport i metodyka zarządzania ryzykiem

4. Raport i metodyka zarządzania ryzykiem

Otrzymasz od nas raport, który będzie zawierać podsumowanie wyników wdrożenia i oceny ryzyka wraz z wnioskami. Zaproponujemy również rozwiązania, które pozwolą Ci doskonalić procesy i system zarządzania ryzykiem. Na prezentacji dla kierownictwa przedstawimy wnioski i rekomendacje na poziomie operacyjnym i strategicznym. Stawiamy na praktyczne rozwiązania, zatem otrzymasz od nas nie tylko dokumentację, ale i realny plan działania.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Na tym znamy się najlepiej!
Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Wdrażamy procesy ERM uwzględniając specyfikę Twojej organizacji i jej kontekst rynkowy.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Dostosowujemy zakres i harmonogram usług zarządzania ryzykiem do Twoich możliwości budżetowych.
Działamy jak równy z równym!

Działamy jak równy z równym!

Doskonale rozumiemy cele i wyzwania polskich organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem. Sami jesteśmy w 100% polską organizacją.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam

Najważniejsze pytania o plan postępowania z ryzykiem