Co oferujemy?

Przygotujemy lub zaktualizujemy rejestr ryzyk na podstawie przeglądu i optymalizacji dokumentów dotyczących zarządzania ryzykiem. Dostarczymy metodykę, narzędzia, wiedzę i zespół ekspertów, którzy przeprowadzą cały proces sprawnie i zgodnie z najlepszymi praktykami. W wyniku analizy otrzymasz aktualny rejestr ryzyk, która pomoże Ci skuteczniej, efektywniej i w bardziej ustrukturyzowany sposób podejść do procesu zarządzania ryzykiem.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś poziom zarządzania ryzykiem.

Jak działamy?

Przygotowanie do analizy

1. Przygotowanie do analizy

Na początek zaplanujemy całość prac i harmonogram zadań. Ustalimy sposoby komunikacji i przepływu dokumentów w zespole oraz listę osób współpracujących w ramach projektu, w tym również ze strony Twojej organizacji. Kolejne kroki działań będą zdeterminowane ustaleniami czy potrzebujesz nowego rejestru ryzyk czy też chcesz zaktualizować obecnie istniejący.

Audyt rejestru ryzyk

2. Audyt rejestru ryzyk

W następnym kroku przejdziemy do weryfikacji rejestru ryzyk przez audytorów i konsultantów PBSG. Dokładnie sprawdzimy, jakie obecnie procedury funkcjonują w Twojej organizacji, jak zostały udokumentowane i zakomunikowane. Dzięki rzetelnej analizie zidentyfikujemy luki i braki w dokumentacji.

Raport i rekomendacje

3. Raport i rekomendacje

W wyniku audytu powstanie raport z podsumowaniem, który będzie zawierał listę stwierdzonych niezgodności oraz rekomendacje co do działań naprawczo-korygujących. Całość będzie przygotowana w sposób przejrzysty – stawiamy na praktyczne wskazówki przekazywane zrozumiałym językiem.

Wdrożenie i optymalizacja

4. Wdrożenie i optymalizacja

Oferujemy kompleksowe wsparcie, dlatego nasze zadanie nie kończy się tylko na przeglądzie rejestru ryzyk i opracowaniu rekomendacji. Jeżeli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, pomożemy wdrożyć wskazane zadania naprawcze wynikające z raportu. Obejmuje to zarówno uzupełnienia braków, jak i dostarczenie dodatkowych dokumentów, jak formularze, wzory, regulaminy i podobne.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Na tym znamy się najlepiej!
Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Wdrażamy procesy ERM uwzględniając specyfikę Twojej organizacji i jej kontekst rynkowy.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Dostosowujemy zakres i harmonogram usług zarządzania ryzykiem do Twoich możliwości budżetowych.
Działamy jak równy z równym!

Działamy jak równy z równym!

Doskonale rozumiemy cele i wyzwania polskich organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem. Sami jesteśmy w 100% polską organizacją.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam

Najważniejsze pytania o plan postępowania z ryzykiem