Co oferujemy?

Zweryfikujemy gotowość Twojej firmy do spełnienia wymagań i obowiązków wynikających z przepisów dyrektywy o ochronie sygnalistów, pomożemy Ci wdrożyć niezbędne dokumenty. Możemy również pomóc Ci w stałym nadzorze w wywiązywaniu się z obowiązków, jakie nakłada na Ciebie dyrektywa o Sygnalistach.
Dzięki naszej współpracy będziesz gotowy na wszelkie wymagania, które niosą z sobą nowe wytyczne związane z ochroną sygnalistów.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i dostosuj organizację do wymagań dyrektywy.

Jak działamy?

Analiza rozwiązań stosowanych w organizacji oraz przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego.

1. Analiza rozwiązań stosowanych w organizacji oraz przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego.

Projekt rozpocznie się od analizy stanu obecnego organizacji pod kątem spełniania wymogów dyrektywy. Podstawowym narzędziem przeprowadzanego badania będą rozmowy i wywiady z osobami decydującymi w poszczególnych Spółkach oraz analiza dokumentacji. Przeprowadzony zostanie przegląd posiadanych instrukcji i regulacji wewnętrznych.  W trakcie spotkań oraz analizy nasi konsultanci pozyskają wszelkie niezbędne informacje potrzebne do opracowania kompletnej dokumentacji związanej z wymogami dyrektywy. Ponadto, w trakcie spotkania zostaną omówione potencjalne do wyznaczenia kanały komunikacji, umożliwiające dokonywanie zgłoszeń w sposób anonimowy, a także zostanie poruszona kwestia wyznaczenia osoby lub zespołu do wyjaśniania poszczególnych zgłoszeń. Etap ten pozwoli konsultantom nabrać wiedzę na temat obecnej sytuacji w organizacji. Będzie to podstawa do zaplanowania dalszych niezbędnych prac, które zostaną wykonane, by organizacja spełniała wymagania dyrektywy.

Opracowanie dokumentacji spełniającej wymagania dyrektywy.

2. Opracowanie dokumentacji spełniającej wymagania dyrektywy.

Etap zakłada opracowanie materiałów dostosowanych indywidualnie do potrzeb organizacji. Opracowane dokumenty będą zawierać wszelkie niezbędne elementy, tak aby zapewnić zgodność z obowiązującym stanem prawnym. W szczególności zostanie opisany proces zgłaszania naruszeń przez pracowników oraz procedura postępowania w przypadku wpłynięcia zgłoszenia – wytyczne te są niezbędne dla organizacji. Wszystkie stworzone dokumenty, instrukcje oraz procedury zapewnią organizacji wywiązanie się z ciążącego na niej obowiązku. W ramach prac konsultanci na podstawie wyników z etapu pierwszego zaproponują dokumenty, które następnie podczas warsztatów zostaną wspólnie z przedstawicielami zamawiającego dostosowane do specyfiki organizacji oraz wymagań klienta. Podczas działań zapewnimy również pomoc merytoryczną dotyczącą konsultacji na temat procesu przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń dla całej organizacji.

W ramach projektu możliwe jest również dostosowanie dokumentacji RODO do wymagań dyrektywy.

Przeprowadzenie szkolenia dla kierowników komórek organizacyjnych oraz przygotowanie e-learningu dla pracowników.

3. Przeprowadzenie szkolenia dla kierowników komórek organizacyjnych oraz przygotowanie e-learningu dla pracowników.

W ramach tego etapu przeprowadzone zostanie szkolenie dla kierowników komórek organizacyjnych, w którego trakcie zostaną przedstawione najważniejsze pojęcia związane z whistleblowingiem, a także zostanie omówiony wdrożony w organizacji system ochrony sygnalistów. Przekazana podczas szkolenia wiedza pozwoli biorącym udział na realizacje w codziennej pracy obowiązków związanych z dyrektywą. Wpłynie to również znacząco na podniesienie świadomości kadry kierowniczej w zakresie zgłaszania naruszeń, posiadanej dokumentacji oraz wymaganych zachowań. Ponadto, w ramach etapu zamawiający otrzyma prezentacje e-learningową przeznaczona dla wszystkich pracowników grupy. Na tej podstawie osoby pracujące w organizacji będą miały możliwość zapoznanie się z wprowadzonymi dokumentami.

Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów

4. Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów

W ramach usługi możemy pełnić dla Państwa rolę Menadżera, który będzie odpowiedzialny za obsługę zgłoszeń i kontakt z sygnalistą. W ramach tego typu wsparcia nasz zespół będzie brał udział w rozpoznaniu zgłoszenia oraz koordynował działania następcze. Będzie to Państwu pozwalało na właściwe realizacje obowiązków, które zakłada dyrektywa. Menadżer zapewni kompleksową usługę wsparcia, wiedzę ekspercką oraz bogate doświadczenie.

Za tą oferta przemawia brak konfliktu interesów zewnętrznego menadżera i niezależność.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Na tym znamy się najlepiej!
Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Wdrażamy procesy ERM uwzględniając specyfikę Twojej organizacji i jej kontekst rynkowy.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Dostosowujemy zakres i harmonogram usług zarządzania ryzykiem do Twoich możliwości budżetowych.
Działamy jak równy z równym!

Działamy jak równy z równym!

Doskonale rozumiemy cele i wyzwania polskich organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem. Sami jesteśmy w 100% polską organizacją.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam