Co oferujemy?

Zbudujemy zdolność do obsługi zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo usługi kluczowej, w szczególności takich, które mogą spowodować poważne obniżenie jakości lub przerwanie świadczenia usługi kluczowej. Zgłoszenie incydentu poważnego do właściwego CSIRT musi nastąpić niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od jego wykrycia.  

Dodatkowo w ramach usługi wspieramy Cię w doborze sprzętu komputerowego oraz wyspecjalizowanych narzędzi informatycznych umożliwiających automatyczne rejestrowanie zgłoszeń incydentów. 

 

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś standardy cyberbezpieczeństwa.

Jak działamy?

Wykrywanie i rejestrowanie incydentów

1. Wykrywanie i rejestrowanie incydentów

Podejmiemy działania manualne lub automatycznie z wykorzystaniem systemów monitorujących, które mają na celu wykrywanie i rejestrowanie incydentów.
Analiza, klasyfikowanie i priorytetyzacja incydentów

2. Analiza, klasyfikowanie i priorytetyzacja incydentów

Zapewnimy przeszkolony Zespół funkcjonujący w ramach struktur cyberbezpieczeństwa, który przeanalizuje przyczyny i skutki zaistniałego incydentu oraz dokona jego klasyfikacji i priorytetyzacji.
Zgłaszanie incydentów do właściwego CSIRT

3. Zgłaszanie incydentów do właściwego CSIRT

Po sklasyfikowaniu incydentu jako poważny zgłosimy go do właściwego CSIRT.
Działania ograniczające skutki incydentów

4. Działania ograniczające skutki incydentów

Na podstawie analizy i ewentualnego wsparcia z właściwego CSIRT podejmiemy działania, których celem jest zniwelowanie skutków incydentu.
Zbieranie śladów kryminalistycznych

5. Zbieranie śladów kryminalistycznych

Zbierzemy i zabezpieczymy ślady przyczyn incydentu w celu analizy oraz ewentualnego przekazania właściwym służbą.
Działania naprawcze

6. Działania naprawcze

Wyeliminujemy luz zminimalizujemy powtarzanie się kolejnych incydentów tego samego typu poprzez opracowanie i wdrożenie działań doskonalących.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Bogate doświadczenie z zakresu audytów cyberbezpieczeństwa nasz zespół zdobywał na przestrzeni wielu lat.
Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Przeprowadzamy audyty cyberbezpieczeństwa uwzględniając specyfikę Twojej organizacji i jej kontekst rynkowy.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Dostosowujemy zakres i harmonogram audytu cyberbezpieczeństwa do Twoich możliwości budżetowych i ram czasowych.
Solidność i wiarygodność

Solidność i wiarygodność

Mamy na koncie setki wieloletnich, zadowolonych klientów i prestiżowe referencje w zakresie audytów zgodności z ustawą o KSC.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj, z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam

Korzyści z wykonania audytu cyberbezpieczeństwa