Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – szpital działa zgodnie z jasno określoną misją, która brzmi następująco: kompleksowe i profesjonalne udzielanie świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod diagnostyki i leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji ukierunkowanych na potrzeby i oczekiwania Pacjentów w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom Powiatu Brodnickiego oraz wszystkim innym osobom przebywającym na obszarze działania Szpitala w myśl zasady: TWOJE ZDROWIE – NASZĄ MISJĄ.

Realizując wyżej wymienioną Misję szpital wykonuje zadania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Branża

Branża

Szpital

Czego oczekiwał klient?

ZOZ Brodnica poszukiwał doradców do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego. Audyt miał być przeprowadzony zgodnie z zapisami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). Klientowi zależało, aby projekt został zrealizowany w sposób dynamiczny, a jednocześnie utrzymał ciągłość działania i nie zakłócał bieżącej pracy jednostki. Dlatego potrzebował wsparcia doświadczonej firmy zewnętrznej, która realizowała już podobne projekty. Wybór padł na PBSG. O przewadze naszej oferty zadecydowały m.in. liczne referencje oraz zakres działania dostosowany do specyfiki organizacji.

Proces wyboru doradcy odbył się na zasadach zamówienia publicznego. Poprzedzony był licznymi konsultacjami i analizą rynku konsultingowego w Polsce. Projekt zrealizowaliśmy w 2023 roku.

Co zrobiliśmy?

DOSTOSOWALIŚMY HARMONOGRAM

Zakres prac i harmonogram dostosowaliśmy do specyfiki organizacji. Całość projektu podzieliliśmy na logiczne kroki, której z jednej strony miały zapewnić sprawną i szybką realizację, a z drugiej – nie zakłócać bieżącej pracy jednostki.

PRZEANALIZOWALIŚMY STAN OBECNY

W pierwszej kolejności przyjrzeliśmy się obecnej sytuacji jednostki pod kątem bezpieczeństwa informacji. Przeprowadziliśmy analizę, dzięki której zidentyfikowaliśmy systemy i infrastrukturę, niezbędne do niezakłóconego świadczenia usługi kluczowej.

WYKONALIŚMY AUDYT

Po sprawdzeniu zasobów jednostki pod kątem spełnienia wymagań i obowiązków organizacyjno-technicznych operatora usługi kluczowej przygotowaliśmy rekomendacje co do aktualizacji dokumentacji i optymalizacji narzędzi bezpieczeństwa.

OPRACOWALIŚMY DOKUMENTACJĘ

Po akceptacji wskazanych rekomendacji zajęliśmy się dokumentacją – jej aktualizacją, uzupełnieniem i optymalizacją. Dzięki temu klient zyskał formalne i proceduralne wsparcie pomagające mu zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa systemu informacyjnego.

Jakie były rezultaty?

Zadaniem było dostosowanie organizacji do wymagań ustawy KSC zgodnie z przyjętymi przez organizację standardami wraz z opracowaniem dokumentacji. Usługę zrealizowaliśmy zgodnie z założonym harmonogramem oraz planem.

Sprawnie zbudowaliśmy wymagane rozporządzeniem zdolności organizacyjno-techniczne dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa systemu informacyjnego. Całość prac skupiona była na zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji na poziomie grupy oraz podniesieniu poziomu cyberbezpieczeństwa w całej organizacji.

Co warte podkreślenia, dzięki projektowi ZOZ Brodnica obniżył koszty funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji o 40%. Ponadto szpital usprawnił proces kontroli w obszarze cyberbezpieczeństwa, co dla organizacji funkcjonującej w segmencie ochrony zdrowia jest bardzo ważne, zarówno dla niej, jak i jej pacjentów.

Współpraca z PBSG S.A. skłania nas do rekomendowania usług tej firmy wszystkim podmiotom zainteresowanym podniesieniem poziomu bezpieczeństwa informacji.
dr Beata Pesta
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie