Co oferujemy?

Gwarantujemy wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu dokumentacji dostosowanej do wymagań ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC). Dzięki usłudze uzyskasz gotowe procedury zapewniające nadzór nad incydentami i zagrożeniami.

Opracujemy i wdrożymy dokumentację KSC, która uwzględni procesy, infrastrukturę, systemy informatyczne oraz czynnik ludzki. Dokumentacja ta określi zasady utrzymania i poprawiania zarządzania procedurami cyberbezpieczeństwa. To z kolei zmniejszy ryzyko wystąpienia incydentu i wpływu jego negatywnych skutków, tym samym zapewni bezpieczeństwo usług oraz ciągłość działania Twojej organizacji.

Oferujemy wszechstronne doradztwo dla przedsiębiorstw i instytucji, w tym również wdrożenie KSC wraz z dokumentacją zgodną z wymaganiami rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności dla instytucji publicznych. Projekt dostosujemy do Twoich potrzeb i już stosowanych procedur w Twojej organizacji.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Jak działamy?

Audyt dokumentacji

1. Audyt dokumentacji

Przygotowanie dokumentacji jest jednym z elementów usługi wdrożenia KSC. Na tym etapie sprawdzimy, czy w Twojej organizacji istnieją już dokumenty wchodzące w zakres KSC, w tym udokumentowane i zakomunikowane procedury odnoszące się do cyberbezpieczeństwa.

Upewnimy się, czy są na bieżąco przeglądane, aktualizowane i komunikowane pracownikom. Zbadamy również, jak przebiega kontrola nad procedurami oraz czy istnieje ryzyko odstępstw od procedury, a także jak przebiega nadzór nad procesami występującymi w organizacji, w ramach których następuje przetwarzanie informacji i ich zabezpieczenie przed wyciekiem bądź utratą.

Opracowanie dokumentacji KSC

2. Opracowanie dokumentacji KSC

Na podstawie wyników z audytów bezpieczeństwa, analizy ryzyka i dokumentacji opracujemy lub zaktualizujemy wymagane dokumenty KSC, w tym polityki cyberbezpieczeństwa, metodykę szacowania i postępowania z ryzykiem, politykę bezpieczeństwa danych osobowych, politykę bezpieczeństwa fizycznego, instrukcję bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych itd. W dokumentacji KSC znajdą się wszelkie komentarze i wskazówki, jak posługiwać się procedurami, a także niezbędne wyjaśnienia, abyś nie miał żadnych wątpliwości co do standardów bezpieczeństwa i planów działania. Zapewniamy, że przekazana dokumentacja będzie czytelna, przejrzysta i ograniczona do minimum, aby każdy pracownik nie miał wątpliwości co do metod działania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wdrożenie dokumentacji KSC

3. Wdrożenie dokumentacji KSC

Wdrożymy procedury bezpieczeństwa i plany działania uwzględnione w dokumentacji KSC. Dzięki skorzystaniu z usługi wdrożeniowych zyskasz pewność, że przygotowane dokumenty są poprawne, a przy tym właściwie wprowadzone i zakomunikowane w organizacji.

Szkolenia i warsztaty

4. Szkolenia i warsztaty

Dzięki szkoleniom podniesiemy świadomość Twoich pracowników, w tym audytorów KSC, w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zapoznamy ich z nową dokumentacją KSC oraz procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Bogate doświadczenie w audytach cyberbezpieczeństwa nasz zespół zdobywał na przestrzeni wielu lat w realizacji projektów w różnych branżach i wielkości organizacji.
Usługi szyte na miarę

Usługi szyte na miarę

Wdrażamy cyberbezpieczeństwo uwzględniając oczekiwania i potrzeby Twojej organizacji.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Wycena i harmonogram realizacji usług cybersecurity dostosujemy do Twoich możliwości budżetowych.
Biznesowe podejście

Biznesowe podejście

Stawiamy na praktyczne podejście do zarządzania ryzykiem, które jest osadzone i dostosowane do polskich realiów.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj, z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam

Najważniejsze pytania o dokumentację KSC: