Co oferujemy?

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie spełnienia wymagań ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Mamy wieloletnie, eksperckie doświadczenie, aby dokładnie sprawdzić zdolności organizacyjno-techniczne Twojej organizacji pod kątem zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa.

Opracowujemy i nadzorujemy aktualizację dokumentacji. Przeprowadzimy audyt, którego zadaniem będzie identyfikacja i ocena ryzyk oraz analiza stosowanych zabezpieczeń, systemów IT, metod zarządzania ryzykiem i modelu komunikacji.

Dzięki naszemu wsparciu zyskasz pełny ogląd na to, czy Twoja organizacja spełnia wymagania ustawy KSC. Otrzymasz m.in. rejestr zagrożeń wraz z prawdopodobieństwem ich wystąpienia, dzięki czemu będziesz mógł im przeciwdziałać i zapewnisz swojej organizacji ciągłość działania, co pomoże Ci zachować wizerunek partnera dbającego o bezpieczeństwo swojej organizacji zgodnie z ustawą o cyberbezpieczeństwie.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś standardy cyberbezpieczeństwa.

Jak działamy?

Doradztwo biznesowe

1. Doradztwo biznesowe

Zawodowo zajmujemy się rozwiązywaniem problemów związanych z cyberbezpieczeństwem i zarządzaniem organizacją. Źródła problemów w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem są różne i często mają złożone podłoże, dlatego ustalamy jaki jest stan oczekiwany, przeprowadzamy diagnozę, poszukujemy możliwych rozwiązań problemu, wybieramy rozwiązanie optymalne w danej sytuacji, i jeżeli tego oczekujesz, wdrażamy zmianę.

Audyty i analizy

2. Audyty i analizy

Przeprowadzimy analizę ryzyka i procesów biznesowych, zaprojektujemy metodykę, opracujemy procesy zarządzania incydentami i podatnościami oraz przetestujemy wdrożone rozwiązania i procedury. Regularnie będziemy monitorować i testować funkcjonowanie procedur.

Outsourcing cyberbezpieczeństwa

3. Outsourcing cyberbezpieczeństwa

Bez względu na wielkość Twojej organizacji możesz uzupełnić swój zespół o kompetencje ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Zapewniamy stały nadzór na procedurami, w tym aktualizację planów i dokumentów. Wykonujemy regularnie analizy ryzyka i testy. Wspieramy Twoją organizację w budowaniu wielopoziomowych zabezpieczeń.

Szkolenia i warsztaty

4. Szkolenia i warsztaty

Czerpiąc z bogatego i unikalnego doświadczenia naszego zespołu, stworzyliśmy portfolio szkoleń i warsztatów z zakresu cyberbezpieczństwa i bezpieczeństwa informacji oraz technologi informatycznych. Chcemy, abyś jako nasz klient zyskał pewność, że Twoje zasoby są bezpieczne, ale też abyś wiedział, jak dane rozwiązanie poprawia działanie Twojej organizacji i jak reagować na pojawiające się zagrożenia

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Bogate doświadczenie z zakresu audytów cyberbezpieczeństwa nasz zespół zdobywał na przestrzeni wielu lat.
Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Przeprowadzamy audyty cyberbezpieczeństwa uwzględniając specyfikę Twojej organizacji i jej kontekst rynkowy.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Dostosowujemy zakres i harmonogram audytu cyberbezpieczeństwa do Twoich możliwości budżetowych i ram czasowych.
Solidność i wiarygodność

Solidność i wiarygodność

Mamy na koncie setki wieloletnich, zadowolonych klientów i prestiżowe referencje w zakresie audytów zgodności z ustawą o KSC.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj, z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam

Korzyści z wykonania audytu cyberbezpieczeństwa