Co oferujemy?

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowania do wdrożenia dyrektywy NIS i spełnienia wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). Dzięki naszemu doświadczeniu Twój system informacyjny do świadczenia usługi kluczowej będzie zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO/IEC 27001 i PN-EE ISO 22301.

Przeprowadzimy audyt i sprawdzimy, czy Twoja organizacja spełnia obowiązki organizacyjno-techniczne operatora usługi kluczowej oraz dokonamy analizy ryzyka dla bezpieczeństwa świadczonej usługi. Zidentyfikujemy, przeanalizujemy i ocenimy ryzyka, które mają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo i ciągłość działania Twojej organizacji.

Mamy niezbędne narzędzia i wiedzę, aby sprawdzić, czy Twój system zarządzania bezpieczeństwem informacji wykazuje wymaganą odporność na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług. Dzięki naszemu wsparciu zyskasz pewność, że spełniasz wymagania ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś standardy cyberbezpieczeństwa.

Jak działamy?

Audyt zerowy

1. Audyt zerowy

Zbierzemy, przeanalizujemy i ocenimy bieżącą sytuację Twojej organizacji pod kątem bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Przy audycie kierować się będziemy wymaganiami określonymi w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, uwzględnimy również standardy ISO 19011, 27001, 27001, 22301 oraz ocenę dojrzałości procesów cyberbezpieczeństwa COBIT. Zastosujemy zarówno analizę dokumentacji, obserwację procesu, jak i wywiady. Na koniec zaprezentujemy wnioski i wskażemy niezgodności z wymaganiami, rekomendację i zakres niezbędnych zmian organizacyjno-technicznych.

Analiza wpływu i szacowanie ryzyka

2. Analiza wpływu i szacowanie ryzyka

Zidentyfikujemy systemy informacyjne niezbędne do niezakłóconego świadczenia usługi kluczowej, a także określimy poziomy ryzyka (w tym ryzyka nieakceptowalnego) dla tego systemu i powiązanej infrastruktury. Dokonamy analizy wpływu biznesowego zgodnie z modelem BIA i ISO 22301 oraz oszacujemy ryzyko dla bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO 31000 i ISO 27005. Zaprojektujemy szczegółowy proces zarządzania incydentami.

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem

3. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem

Przygotujemy dla Twojej organizacji wszechstronny raport dotyczący cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej oraz ochrony infrastruktury. Ocenimy i zaktualizujemy dokumentację operacyjną i normatywną, z której już korzystasz, dostosowując ją do wymagań prawnych oraz specyfiki Twojej organizacji.

Szkolenia i warsztaty

4. Szkolenia i warsztaty

Zapewniamy szkolenia i warsztaty niezbędne do prawidłowego zrozumienia istoty analizy ryzyka i szacowania bezpieczeństwa, a także wymagań KSC. Dzięki temu Twój zespół ds. cyberbezpieczeństwa oraz administratorzy systemów informacyjnych nabędą praktyczną wiedzę, jak zapewnić wymagany poziomu bezpieczeństwa świadczonej usługi kluczowej. Każdy uczestnik szkolenia na koniec otrzyma certyfikat oraz materiały dydaktyczne.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Bogate doświadczenie we wdrożeniach cybersecurity nasz zespół zdobywał na przestrzeni wielu lat w realizacji projektów w różnych branżach i wielkości organizacji.
Usługi szyte na miarę

Usługi szyte na miarę

Wdrażamy cybersecurity uwzględniając oczekiwania i potrzeby Twojej organizacji. Każda organizacja jest inna i mają swoją historię, którą szanujemy.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Wycena i harmonogram realizacji usług cyberbezpieczeństwa dostosujemy do Twoich możliwości budżetowych.
Działamy jak równy z równym!

Działamy jak równy z równym!

Doskonale rozumiemy cele i wyzwania polskich organizacji w obszarze cyberbezpieczeństwa. Sami jesteśmy w 100% polską organizacją.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj, z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam

Analiza ryzyka cyberbezpieczeństwa z naszego punktu widzenia: