Co oferujemy?

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w realizacji wymogów Dyrektywy NIS2, oceniamy jakie wymagania musi spełnić Twoja organizacja, aby być w pełni zgodna z nowymi przepisami. Nasz proces rozpoczyna się od diagnozy klasyfikacji Twojej firmy, co pozwala na precyzyjne zdefiniowanie obowiązków i ścieżek działania. Na podstawie tej analizy, opracowujemy spersonalizowaną Road Mapę dla NIS2, która kieruje Twoją organizację przez niezbędne kroki dostosowawcze. Szczegóły naszej usługi znajdziesz tutaj: Ocena przygotowania do NIS2.

Stajemy się rozszerzeniem Twojego zespołu, oferując nie tylko przygotowanie, weryfikację i aktualizację dokumentacji, ale także wsparcie w nadzorze nad wprowadzanymi zmianami i audytami. Nasze działania są skoncentrowane na praktyczności i efektywności, zapewniając Twojej organizacji solidne fundamenty do spełnienia wymogów NIS2 oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. Działania obejmują Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem, co oznacza, że pomagamy Twojej firmie nie tylko w identyfikacji i analizie potencjalnych ryzyk, ale również w integracji procesów zarządzania ryzykiem z innymi obszarami działalności zgodnie z wymogami różnych dyrektyw i norm.

Skorzystaj z naszego wsparcia, aby osiągnąć zgodność z NIS2, minimalizując ryzyko nadmiernych wydatków.

Jak działamy?

Ocena przygotowania organizacji do wdrożenia dyrektywy NIS2

1. Ocena przygotowania organizacji do wdrożenia dyrektywy NIS2

W usłudze oceny przygotowania do Dyrektywy NIS2, dokładnie analizujemy, jakie wymagania musi spełnić Twoja organizacja, aby osiągnąć pełną zgodność z nowymi przepisami. Rozpoczynamy od diagnozy klasyfikacji Twojej organizacji, co pozwala zdefiniować konkretne obowiązki i ścieżki działania. Następnie, przeprowadzamy szczegółowy audyt gotowości operacyjnej oraz analizę ryzyka, aby zidentyfikować kluczowe obszary wymagające natychmiastowej uwagi oraz potencjalne luki w zabezpieczeniach.

Przykładamy dużą wagę do ustalenia priorytetów, co umożliwia skoncentrowanie się na najbardziej krytycznych aspektach przy jednoczesnym oszacowaniu kosztów i opracowaniu realistycznego harmonogramu działań. Dzięki temu, Road Mapa dla NIS2, którą dla Ciebie opracujemy, będzie nie tylko dostosowana do unikalnych potrzeb Twojej organizacji, ale także pozwoli na efektywne zarządzanie zasobami i czasem. Zapewniamy, że dzięki naszemu wsparciu Twoja firma zyska solidne fundamenty do spełnienia wymogów Dyrektywy NIS2, minimalizując przy tym ryzyko nadmiernych nakładów finansowych na cyberbezpieczeństwo.

Odwiedź stronę i dowiedz się więcej o usłudze Oceny przygotowania organizacji do wdrożenia dyrektywy NIS2.

Dokumentacja organizacyjno-techniczna

2. Dokumentacja organizacyjno-techniczna

Przygotujemy, zweryfikujemy i zaktualizujemy dokumentację w pełni zgodną z wymaganiami Dyrektywy NIS2. Nasze działania skupiają się na kompleksowym opracowaniu dokumentów dotyczących cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz infrastruktury krytycznej wykorzystywanych przez Twoją organizację. Będziemy również zajmować się politykami, procedurami i instrukcjami niezbędnymi do całkowitego spełnienia wymogów dyrektywy.

Naszym priorytetem jest zapewnienie, że wszystkie dokumenty i procedury są nie tylko ujednolicone, przejrzyste, ale także spójne i przede wszystkim praktyczne. Dążymy do ograniczenia biurokracji do absolutnego minimum, oferując dokumentację precyzyjnie dopasowaną do unikalnych potrzeb i specyfiki Twojej firmy. Celem naszych działań jest przygotowanie Twojej organizacji do zgodnego, zorganizowanego i efektywnego spełnienia nowych regulacji.

Nadzór nad realizacją wprowadzanych zmian

3. Nadzór nad realizacją wprowadzanych zmian

W procesie dostosowania do Dyrektywy NIS2, Twoja organizacja będzie współpracować z wieloma dostawcami, co wymaga skrupulatnego nadzoru nad wprowadzanymi zmianami. Oferujemy wsparcie w weryfikacji tych zmian, aby zapewnić, że wszystkie działania są zgodne z ustaloną Road Mapą dla NIS2, którą opracowaliśmy na etapie Oceny przygotowania organizacji do wdrożenia dyrektywy.

Nasze usługi gwarantują, że każdy krok w procesie implementacji dyrektywy jest dokładnie monitorowany i zgodny z najlepszymi praktykami, co daje Ci dodatkową pewność, że Twoja firma efektywnie realizuje niezbędne przepisy. Nasze zaangażowanie w ten proces pozwala na bezproblemowe wdrożenie wymaganych zmian, minimalizując ryzyko odchyleń od planu i zwiększając bezpieczeństwo operacyjne Twojej organizacji.

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem

4. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem

Twoja organizacja już dostosowała się do wielu dyrektyw i norm wymagających efektywnego zarządzania ryzykiem, takich jak RODO, KSC, Zarządzanie Ciągłością Działania, Bezpieczeństwo Informacji i inne. Naszym zadaniem jest integracja dokumentacji, zadań i procesów związanych z tymi regulacjami, aby stworzyć spójny system zarządzania ryzykiem.

Taka integracja pozwala na ograniczenie kosztów związanych z oceną ryzyka, reagowaniem na incydenty i zarządzaniem zabezpieczeniami. Dzięki zbudowanemu ekosystemowi, łatwiej jest wprowadzić nowe wymogi, takie jak AI ACT czy CRA, zapewniając płynne dostosowanie do przyszłych dyrektyw.

Szkolenia i warsztaty NIS2

3. Szkolenia i warsztaty NIS2

Organizujemy dedykowane szkolenia zamknięte dla zespołów operacyjnych oraz kadry zarządzającej, które zgodnie z wymogami NIS2, muszą być odpowiednio przeszkolone w zakresie tej dyrektywy. Dzięki naszej platformie e-learningowej, zapewniamy elastyczne i dostępne szkolenia z cyberbezpieczeństwa, które w przystępny sposób prezentują kluczowe aspekty wdrażanego systemu. Szkolenia te nie tylko podnoszą świadomość i odporność Twojej organizacji na zagrożenia cybernetyczne, ale również pokazują praktyczne korzyści płynące ze stosowania systemu cyberbezpieczeństwa na różnych poziomach organizacji.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń otwartych, które szczegółowo omawiają wymagania Dyrektywy NIS2. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Szkolenie dotyczące wymagań dyrektywy NIS2.

Cyber Support – biznesowy i techniczny

4. Cyber Support – biznesowy i techniczny

Usługa Cyber Support zapewnia wszechstronne wsparcie cybernetyczne, w tym konsultacje, nadzór nad audytami, zarządzanie incydentami oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji i raportów. Specjalizujemy się w organizacji i nadzorze audytów bezpieczeństwa, oferując regularne monitorowanie i testowanie procedur bezpieczeństwa, a także opracowywanie strategii operacyjnych i strategicznych rozwiązań w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, aby poznać pełen zakres usługi Cyber Support: Cyber Support – PBSG. Zapewniamy elastyczność dostosowaną do Twoich potrzeb, oferując profesjonalne doradztwo i wsparcie na każdym etapie zarządzania cyberbezpieczeństwem.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Bogate doświadczenie z zakresu audytów cyberbezpieczeństwa nasz zespół zdobywał na przestrzeni wielu lat.
Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Przeprowadzamy audyty cyberbezpieczeństwa uwzględniając specyfikę Twojej organizacji i jej kontekst rynkowy.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Dostosowujemy zakres i harmonogram audytu cyberbezpieczeństwa do Twoich możliwości budżetowych i ram czasowych.
Solidność i wiarygodność

Solidność i wiarygodność

Mamy na koncie setki wieloletnich, zadowolonych klientów i prestiżowe referencje w zakresie audytów zgodności z ustawą o KSC.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj, z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam

Najczęściej zadawane pytania o NIS2: