Co oferujemy?

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie wdrożenia ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Dzięki wiedzy i doświadczeniu ekspertów PBSG Twoja organizacja zbuduje wymaganą zdolność organizacyjno-techniczną dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa systemu informacyjnego służącego do świadczenia usługi kluczowej. Przeprowadzimy audyt bezpieczeństwa, dokonamy analizy ryzyka i wytypujemy obszary krytyczne mogące wpłynąć na zakłócenia w dostępności usługi kluczowej. Na koniec przygotujemy i zaktualizujemy dokumentację, której wymóg jest określony w ustawie KSC, a także przeszkolimy Twój personel. Będziemy również do Twojej stałej dyspozycji, na wypadek chęci dalszych konsultacji lub nowych potrzeb organizacyjnych. Skorzystaj z eksperckiej wiedzy i zyskaj pewność, że Twoja organizacja spełnia wymagania ustawy o KSC.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś standardy cyberbezpieczeństwa.

Jak działamy?

Audyt zerowy

1. Audyt zerowy

Zbierzemy, przeanalizujemy i ocenimy aktualny stan systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej. Sprawdzimy samą usługę, system informatyczny, narzędzia, administrację, sposób zarządzania incydentami oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Zidentyfikujemy ryzyka, które mogą mieć wpływ na przerwanie ciągłości działania, w tym również zagrożenia kryminalistyczne. Przygotujemy pełny raport z audytu ze wskazaniem niezbędnych zmian, które należy wprowadzić, aby Twoja organizacja spełniała wymagania ustawy KSC. Pracujemy zgodnie z międzynarodowymi standardami, w tym ISO 9011, 27001, 22301, oraz oceną dojrzałości procesów cyberbezpieczeństwa COBIT.

Analiza wpływu i szacowanie ryzyka OUK

2. Analiza wpływu i szacowanie ryzyka OUK

Określimy metodologię analizy ryzyka, ocenimy prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń i przygotujemy plany postępowania w sytuacjach kryzysowych, które mogą wpłynąć na zakłócenia świadczenia Twojej usługi. Na koniec otrzymasz od nas raport z rejestrem aktywów wspierających systemy informacyjne, listą zagrożeń oraz podsumowanie z szacowania ryzyka wraz z opisem stwierdzonych ryzyk i ich kategoryzacją.

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem

3. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem

Przygotujemy wymaganą ustawą dokumentację dotyczącą cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego i ochrony infrastruktury wykorzystywanych do świadczenia usługi kluczowej. Dokonamy również analizy zastanej dokumentacji i stosowanych standardów i w razie potrzeb je zaktualizujemy. Biurokrację ograniczamy do minimum, zatem możesz być pewny, że otrzymasz niezbędną i praktyczną dokumentację, która będzie dopasowana do specyfiki Twojej organizacji.

Szkolenia dla Operatorów Usług Kluczowych

4. Szkolenia dla Operatorów Usług Kluczowych

Przeszkolimy Twój personel, którego uczulimy na możliwe zagrożenia oraz wskażemy strategie zarządzania ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi. Twoi pracownicy zyskają wiedzę z zakresu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz umiejętności niezbędne do zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa świadczonej usługi kluczowej. Na koniec szkolenia każdy pracownik otrzyma stosowny certyfikat.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Bogate doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa informatycznego nasz zespół zdobywał na przestrzeni wielu lat.
Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Przeprowadzamy audyty cybersecurity uwzględniając specyfikę Twojej organizacji i jej kontekst rynkowy.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Dostosowujemy zakres i harmonogram usług i doradztwa do Twoich możliwości budżetowych i ram czasowych.
Solidność i wiarygodność

Solidność i wiarygodność

Mamy na koncie setki wieloletnich, zadowolonych klientów i prestiżowe referencje w zakresie wsparcia KSC.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj, z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam

Dowiedz się więcej