KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia blisko 20 000 pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 30 000 pracowników. KGHM Polska Miedź S.A. posiada udziały bezpośrednio w 20 podmiotach działających w różnych obszarach produkcyjno- usługowych. Firma jest organizacją o znaczeniu strategicznym dla gospodarki państwa.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

KGHM Polska Miedź S.A.

WWW

WWW

https://kghm.com/

Zatrudnienie

Zatrudnienie

ok. 20 000

Branża

Branża

Przemysł

Usługi z oferty klienta

Usługi z oferty klienta

  • Główne produkty:
  • miedź rafinowana (katodowa),
  • walcówka miedziana (do produkcji kabli i drutów),
  • wlewki okrągłe
  • srebro rafinowane.

Czego oczekiwał klient?

Klient poszukiwał partnera i konsultanta, który pomoże mu zbudować zintegrowany system do zarządzania usługami IT. KGHM posiadał już stosowne zaplecze oraz procedury, jednak zależało mu na procesowym zarządzaniu. Projekt obejmował zbudowanie systemu usprawniającego koordynację i zarządzanie usługami informatycznymi wykorzystywanymi przez oddziały KGHM, z uwzględnieniem m.in. programu obniżki kosztów, prowadzenia projektów, oceny eksploatacji i efektywności systemów. Ponadto miał wyeliminować wąskie gardła wynikające z braku systemowych rozwiązań, co powodowało opóźnienia w realizacji projektów.

 

Celem projektu było wsparcie całego procesu zarządczego, w tym w podejmowaniu decyzji na poziomie operacyjnym, taktycznym i strategicznym. Klientowi zależało na wdrożeniu stosownych narzędzi oraz zadbaniu o zgodność systemu z wymaganiami ISO 20000, co miało skutkować pozytywnym przejściem procesu certyfikującego.

Poznaj KGHM Polska Miedź

Co zrobiliśmy?

PRZEANALIZOWALIŚMY DOKUMENTACJĘ

W pierwszej kolejności przyjrzeliśmy się rozwiązaniom organizacyjnym mającymi wpływ na obszar informatyki. Oceniliśmy procedury służące do zarządzania usługami IT pod kątem dobrych praktyk ITIL oraz wymagań normy ISO 20000. Dokładnie przeanalizowaliśmy dokumentację dostarczoną przez KGHM, a także przestudiowaliśmy wyniki i wnioski z poprzednich analiz.

PRZEPROWADZILIŚMY AUDYT

Przeprowadziliśmy audyt mechanizmów zarządzania obszarem IT w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Zapoznaliśmy się z rozwiązaniami wykorzystywanymi do rozwoju systemów i aplikacji, w tym infrastruktury, platformy sprzętowej i technologiami. Nacisk położyliśmy na rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość działania.

OPRACOWALIŚMY DOKUMENTACJĘ

Wspólnie z KGHM opracowaliśmy dokumentację oraz ulepszyliśmy koncepcję biznesową dotyczącą doskonalenia usług i zasad raportowania. Przygotowana dokumentacja uwzględniała m.in. katalog najważniejszych usług – poszczególne usługi zostały opracowane pod kątem uprawnień i procedur oraz zostały im przypisane wskaźniki określające poprawność realizacji.

WDROŻYLIŚMY NARZĘDZIA SMART

Zaproponowaliśmy system do sprawniejszego zarządzania dokumentacją oraz danymi. Interfejsem użytkownika stał się Smart Architect – dzięki bezpośredniej komunikacji narzędzia z bazą dane stały się spójne i aktualne. Natomiast system zarządzania dokumentacją Smart Portal stał się głównym źródłem informacji, w tym o uprawnieniach pracowników oraz odpowiedzialnościach związanych z raportowaniem.

PRZESZKOLILIŚMY PRACOWNIKÓW

Przeprowadziliśmy dwa typy szkoleń. Celem szkolenia dla pracowników było zaprezentowanie wdrażanych mechanizmów od strony ich praktycznego zastosowania. Kierownicy poznali mechanizmy nadzorowania i zarządzania usługami IT. Wartościowym elementem szkoleń było omówienie nowych zasad na konkretnych przykładach z życia organizacji.

AUDYT PRZED CERTYFIKACJĄ I ASYSTA

Wykonaliśmy audyt przedcertyfikacyjny, aby upewnić się, że wdrożone rozwiązania są zgodne z normą ISO 20000 i potrzebami organizacji. Nasi konsultanci wspierali KGHM podczas okresowych audytów wewnętrznych. Zapewniliśmy również asystę podczas audytu certyfikującego. Nasza współpraca i zaangażowanie zaowocowały przyznaniem KGHM certyfikatu ISO 20000, który był pierwszym tego typu certyfikatem w Polsce.

Jakie były rezultaty?

KGHM Polska Miedź SA jest organizacją o znaczeniu strategicznym dla gospodarki państwa. Od 2001 roku, czyli od oddania do użytku Centrum Przetwarzania Danych (DC), spółka odnotowywała intensywny wzrost, co wiązało się z tworzeniem coraz to bardziej skomplikowanych modeli informatycznych, które pozwalałyby na pełną automatyzację procesów decyzyjnych. W praktyce okazało się, że wiele z wdrożonych mechanizmów organizacyjnych i zarządczych było za mało elastycznych w porównaniu do potrzeb organizacji i końcowego klienta.

Niezwykle ważne stało się zatem przygotowanie i wdrożenie takiego systemu, który nie tylko realizowałby cele spółki, ale też wspierał cały proces zarządzania usługą. Zastosowane rozwiązanie oparto na ISO 20000 ITIL i oprogramowaniu Smart. Nacisk został położony na konsolidację procesów zarządzania usługami IT na jednej bazie dokumentacyjnej z automatycznymi mechanizmami monitorowania i nadzorowania wszystkich procesów. Pracownicy oddziału COPI zyskali systemowe rozwiązanie dające możliwość m.in. szybkiego opracowania i sparametryzowania procesów w postaci mapy procesów i reguł biznesowych wraz ze wskaźnikami. Dzięki nowemu systemowi zniknęła konieczność pobierania setek plików i raportów ze serwerów – zamiast tego w wydajny i prosty sposób dane stały się dostępne z jednego miejsca dla wszystkich uczestników procesu.

Dzięki współpracy pomiędzy PBSG a oddziałem KGHM COPI, czyli jednego z największych przemysłowych ośrodków informatycznych w Polsce, w zaledwie 8 miesięcy powstał zoptymalizowany system zarządzania jakością usług IT wg ISO 20000, który przeszedł pozytywnie proces certyfikacji. Co ważne, był to pierwszy w Polsce certyfikat ISO 20000.

Na podstawie dotychczasowej współpracy oceniamy firmę PBSG jako wiarygodnego, profesjonalnego i godnego polecenia partnera w obszarze zarządzania usługami informatycznymi.
Mariusz Nosal
Dyrektor Pełnomocnik Zarządu KGHM Polska Miedź

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie