Szkolenie dotyczące wymagań Dyrektywy NIS2

Szkolenie oparte na praktycznych aspektach i obowiązkach wynikających z nowej Dyrektywy NIS2.

O szkoleniu

Szkolenie dotyczące wymagań Dyrektywy NIS2

Jednodniowe szkolenie, w trakcie którego zapoznamy uczestników z kluczowymi aspektami wynikającymi z Dyrektywy NIS2. Uczestnicy kursu pozyskają wiedzę na temat spełnienia wymogów cyberbezpieczeństwa. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane z kluczowymi elementami dyrektywy NIS2, w tym jej cele, zasady i wymogi dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej.

Szczegółowy zakres szkolenia prezentujemy poniżej.

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1

9.00-16.00


Przywitanie uczestników

 • Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  • Czym jest zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
  • Podstawowe terminy i definicje.
 • Budowa normy ISO 27001
 • Podejście PDCA w kontekście zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Wymagania normy ISO 27001.
  • Kontekst organizacji.
  • Przywództwo, Role i odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji
  • Planowanie
 • Obszary bezpieczeństwa informacji (bezp. fizyczne, technologiczne, osobowe i organizacyjne).

Przerwa

 • Praktyczne podejście do identyfikacji kontekstu organizacji.
 • Szacowanie zasobów niezbędnych do udanego wdrożenia SZBI.
 • Praktyczne podejście do zagadnień SZBI:
  • Praktyczne podejście do identyfikacji i inwentaryzacji zasobów informacyjnych.
  • Praktyczne podejście do klasyfikacji grup informacji.
 • Analiza ryzyka w ramach SZBI.
  • Ocena ryzyka dla zidentyfikowanych aktywów oraz opracowanie planu postępowania z ryzykiem
  • Opracowanie deklaracji stosowania zabezpieczeń.

Przerwa

 • Zapobieganie i zarządzanie incydentom bezpieczeństwa informacji.
 • Ocena efektywności SZBI.
 • Doskonalenie systemu zarządzania bezp. informacji.

Cena szkolenia

Cena za uczestnika: 1 950 zł (netto)

Rejestracja na szkolenie stacjonarne

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. Jeśli interesuje Cię udział online zgłoś się tutaj: Formularz Zgłoszeniowy Szkolenie Online.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1

9.00-16.00


Przywitanie uczestników

 • Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  • Czym jest zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
  • Podstawowe terminy i definicje.
 • Budowa normy ISO 27001
 • Podejście PDCA w kontekście zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Wymagania normy ISO 27001.
  • Kontekst organizacji.
  • Przywództwo, Role i odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji
  • Planowanie
 • Obszary bezpieczeństwa informacji (bezp. fizyczne, technologiczne, osobowe i organizacyjne).

Przerwa

 • Praktyczne podejście do identyfikacji kontekstu organizacji.
 • Szacowanie zasobów niezbędnych do udanego wdrożenia SZBI.
 • Praktyczne podejście do zagadnień SZBI:
  • Praktyczne podejście do identyfikacji i inwentaryzacji zasobów informacyjnych.
  • Praktyczne podejście do klasyfikacji grup informacji.
 • Analiza ryzyka w ramach SZBI.
  • Ocena ryzyka dla zidentyfikowanych aktywów oraz opracowanie planu postępowania z ryzykiem
  • Opracowanie deklaracji stosowania zabezpieczeń.

Przerwa

 • Zapobieganie i zarządzanie incydentom bezpieczeństwa informacji.
 • Ocena efektywności SZBI.
 • Doskonalenie systemu zarządzania bezp. informacji.

Cena szkolenia

Cena za uczestnika: 950 zł (netto)

Rejestracja na szkolenie online

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu online. Jeśli interesuje Cię udział w szkoleniu stacjonarnym zgłoś się tutaj: Formularz Zgłoszeniowy Szkolenie Stacjonarne.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Dedykowane wyłącznie dla Twojej organizacji – takie podejście gwarantuje komfort i swobodę, aby szczegółowo omówić przykładowe zagadnienia i sytuację w Twojej organizacji. Wiemy, że każde przedsiębiorstwo jest inne, aby efektywnie przełożyć zdobytą wiedzę na grunt Twojej organizacji dostosowujemy prezentowane przykłady do Twojej specyfiki potrzeb i sytuacji biznesowej.

Program szkolenia

Dzień 1

9.00-16.00


Przywitanie uczestników

 • Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  • Czym jest zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
  • Podstawowe terminy i definicje.
 • Budowa normy ISO 27001
 • Podejście PDCA w kontekście zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Wymagania normy ISO 27001.
  • Kontekst organizacji.
  • Przywództwo, Role i odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji
  • Planowanie
 • Obszary bezpieczeństwa informacji (bezp. fizyczne, technologiczne, osobowe i organizacyjne).

Przerwa

 • Praktyczne podejście do identyfikacji kontekstu organizacji.
 • Szacowanie zasobów niezbędnych do udanego wdrożenia SZBI.
 • Praktyczne podejście do zagadnień SZBI:
  • Praktyczne podejście do identyfikacji i inwentaryzacji zasobów informacyjnych.
  • Praktyczne podejście do klasyfikacji grup informacji.
 • Analiza ryzyka w ramach SZBI.
  • Ocena ryzyka dla zidentyfikowanych aktywów oraz opracowanie planu postępowania z ryzykiem
  • Opracowanie deklaracji stosowania zabezpieczeń.

Przerwa

 • Zapobieganie i zarządzanie incydentom bezpieczeństwa informacji.
 • Ocena efektywności SZBI.
 • Doskonalenie systemu zarządzania bezp. informacji.

Jak to działa?

Krok 1.

ZGŁOSZENIE

W pierwszym kroku wypełnij formularz zgłoszeniowy, aby przekazać nam chęć organizacji dedykowanego szkolenia w Twojej firmie.

Krok 2.

TERMIN

Ustalimy termin i miejsce szkolenia – dostosujemy się do Twoich możliwości i indywidualnych oczekiwań.

punkt 3.

CENA

Przedstawimy Ci warunki handlowe organizacji szkolenia w odniesieniu do ustalonych parametrów i liczby uczestników.

Krok 4.

SZKOLENIE

Zrealizujemy dedykowane szkolenia zgodnie z ustalonymi warunkami.

Zapytaj o wycenę szkolenia zamkniętego

Organizatorzy