PFRO, czyli PFR Operacje Sp. z o.o.

zostało powołane w październiku 2020 roku jako część Grupy Kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Jego głównymi zadaniami są podniesienie poziomu dojrzałości w obszarach IT i bezpieczeństwa, optymalizacja zakupów dla tych obszarów, oraz zwiększenie przejrzystości struktury odpowiedzialności za utrzymanie i rozwój aplikacji oraz systemów IT. Firma koncentruje się na usługach IT i cyberbezpieczeństwie, wspierając inne jednostki w ramach grupy.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

PFR Operacje Sp. z o.o.

Branża

Branża

IT

Czego oczekiwał klient?

Polski Fundusz Rozwoju poszukiwał partnera, który pomoże osiągnąć cele związane z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa danych w ramach Grupy Kapitałowej PFR. Zadanie to miało być zrealizowanie zgodnie z przyjętą strategią, zakładającą zwiększenie przejrzystości struktury odpowiedzialności w obszarze rozwoju i utrzymania aplikacji i systemów IT. Wybór padł na PBSG. Wyróżniła nas atrakcyjna oferta oraz bogate doświadczenie w obszarze SZBI (ang. BCM).

Co zrobiliśmy?

ZIDENTYFIKOWALIŚMY ZASOBY

W pierwszej kolejności zajęliśmy się inwentaryzacją dokumentacji i oceną planów ciągłości działania we wszystkich spółkach GK PFR. Dzięki temu mogliśmy przystąpić do analizy BIA, której efektem było wypracowanie regulacji i ogólnej koncepcji zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego w GK PFR.

WYKONALIŚMY ANALIZĘ BIA

W następnym kroku przeszliśmy do analizy BIA w spółkach GK PFR. Ważne było opracowanie metodyki oraz koordynacja prac związanych z przygotowaniem nowych i aktualizacją obecnych planów działania w obszarach biznesowych każdej spółki.

OPRACOWALIŚMY PLANY DZIAŁANIA

Następstwem etapu 2. było wypracowanie planów ciągłości działania dla usług krytycznych w GK PFR oraz spójnych docelowych zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego dla całej GK PFR. Niezwykle ważna była również klasyfikacja informacji.

PRZEPROWADZILIŚMY TESTY

W ostatnim kroku przeprowadziliśmy testy ciągłości działania usług PFRO dla spółek GK PFR oraz obowiązujących planów ciągłości działania we wszystkich spółkach. Całość prac podsumowaliśmy w końcowym raporcie z wnioskami i rekomendacjami.

Jakie były rezultaty?

Projekt obejmował optymalizację zarządzania ciągłością działania w taki sposób, aby podnieść poziom cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa danych w ramach Grupy Kapitałowej PFR. Wykonaliśmy niezbędne analizy i testy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które zweryfikowały obecny stan obszaru IT i poziom przygotowania organizacji na sytuacje kryzysowe. Dzięki współpracy z nami PFR dopracował, udoskonalił i zaktualizował plany ciągłości działania.

Dodajmy, że przy analizie BIA korzystamy m.in. ze standardów BS 25999 i ISO 2230, badań Disaster Recovery Insitute (DRI) oraz własnych dobrych praktyk. Tym samym PFR zyskał dostęp do najlepszych rozwiązań, z których korzystają organizacje na całym świecie.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie