Co oferujemy?

Oferujemy kompleksową usługę audytu zarządzania ciągłością działania (BCM), którą zaczniemy od rozpoznania sytuacji w Twojej organizacji. Wykonamy zewnętrzna i niezależną ocenę dzięki, której określimy poziom skuteczności systemu zarządzania ciągłością działania w Twojej organizacji. Ustalimy poziom zachowana integralności i niezawodności systemu BCM. Zidentyfikujemy niezgodności i określimy ich przyczyny, zarekomendujemy działania eliminującego niezgodności i naprawczo-korygujące.

Audyt opieramy na międzynarodowych standardach BS 25999, ISO 22301, badaniach Disaster Recovery Insitute (DRI) oraz zbiorze własnych dobrych praktyk z zakresu zarządzania kryzysowego.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś standardy zarządzania ciągłością działania.

Jak działamy?

Przygotowanie do audytu BCM

1. Przygotowanie do audytu BCM

Zdefiniujemy cel i dostosujemy kryteria audytu, czyli punkty odniesienia, dla których określana jest zgodność. Doprecyzujemy harmonogram projektu i wyznaczymy zespół audytujący, który będzie ściśle współpracować z Twoim personelem. Określimy procedury audytu, co usprawni obieg pracy i dokumentów. Dobierzemy też odpowiednie narzędzia audytowe – w zależności od potrzeb będą to wywiady audytowe, listy kontrolne, analiza dokumentacji lub testy.

Wykonanie audytu BCM

2. Wykonanie audytu BCM

Zorganizujemy spotkanie otwierające audyt dla zespołu audytującego, podczas którego przedstawimy założenia, cele i sposób komunikacji. Omówimy role i przydzielimy zadania dla zespołu audytującego. W ramach audytu BCM przeanalizujemy dokumentację, zbierzemy wywiady, przeprowadzimy listy kontrolne i wykonamy testy.  Zbadamy politykę ciągłości działania oraz wynikające z niej procedur. Następnie zweryfikujemy zebrane dane i opracujemy wyniki.

Raport z audytu BCM

3. Raport z audytu BCM

W wyniku audytu powstanie raport z podsumowaniem, który będzie zawierał listę stwierdzonych niezgodności oraz rekomendacje co do działań naprawczo-korygujących. Całość będzie przygotowana w sposób przejrzysty – stawiamy na praktyczne wskazówki przekazywane zrozumiałym językiem.

Działania poaudytowe

4. Działania poaudytowe

Możemy wesprzeć Twoją organizację we wdrożeniu poszczególnych rekomendacji i działań korygująco-naprawczych wynikających z raportu, jeśli takie zostaną stwierdzone, zyskasz wówczas pewność, że Twój procesy i dokumentacja BCM jest aktualna.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Bogate doświadczenie w audytach zarządzania ciągłości działania nasz zespół zdobywał na przestrzeni wielu lat w realizacji projektów w różnych branżach i wielkości organizacji.
Usługi szyte na miarę

Usługi szyte na miarę

Wdrażamy zarządzanie ciągłością działania lub jego elementy uwzględniając oczekiwania i potrzeby Twojej organizacji.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Wycena i harmonogram realizacji usług zarządzania ciągłością działania dostosujemy do Twoich możliwości budżetowych.
Działamy jak równy z równym!

Działamy jak równy z równym!

Doskonale rozumiemy cele i wyzwania polskich organizacji w obszarze zarządzania ciągłością działania. Sami jesteśmy w 100% polską organizacją.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj, z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam

Audyt zarządzania ciągłością działania z naszego punktu widzenia