Co oferujemy?

Wykonamy Business Impact Analysys (BIA), na postawie której określimy możliwe straty wynikające z zakłóceń realizacji krytycznych procesów. Uwzględnimy możliwe straty finansowe, ale również wizerunkowe oraz wpływ zakłóceń na poziom satysfakcji klientów.

Dla krytycznych z zasobów i procesów, wyznaczonych na podstawie Analizy BIA, określimy parametry RTO i RPO. Analizę przeprowadzamy, aby właściwie ocenić kluczowe procesy oraz w sposób praktyczny dopasować zarządzanie ciągłością działania do danej organizacji.

Analizę opieramy na międzynarodowych standardach BS 25999, ISO 22301, badaniach Disaster Recovery Insitute (DRI) oraz zbiorze własnych dobrych praktyk z zakresu zarządzania kryzysowego.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś standardy zarządzania ciągłością działania.

Jak działamy?

Identyfikacja krytycznych zasobów

1. Identyfikacja krytycznych zasobów

Przeprowadzimy inwentaryzację i analizę zasobów IT (systemów informatycznych, infrastruktury informatycznej), lokalizacji oraz krytycznych (co do ilości i umiejętności) zasobów ludzkich. Zidentyfikujemy krytyczne procesy biznesowe i zasobów niezbędnych do utrzymania ciągłości działania i kluczowe w procesie wznowienia działalności biznesowej.

Wycena skutków zakłóceń

2. Wycena skutków zakłóceń

Oszacujemy finansowe i pozafinansowe skutki przerwania lub poważnego zakłócenia ocenianych procesów. Wycenimy rozmiar potencjalnej straty lub wielkość utraconych korzyści oraz wpływu przerwania lub poważnego zakłócenia ocenianych procesów na działanie organizacji (np. satysfakcja klienta, wizerunek organizacji, wpływ na środowisko).

RTO i RPO

3. RTO i RPO

Dla krytycznych z zasobów i procesów, wyznaczonych na podstawie Analizy BIA, określimy parametry RTO i RPO tj. czasy potrzebny do przywrócenie procesów po wystąpieniu awarii (RTO tj. Recovery Time Objective) oraz akceptowalny poziom utraty danych wyrażony w czasie (RPO Recovery Point Objective)

Raport

4. Raport

Przygotujemy dla Twojej organizacji wszechstronny raport, w którym opracujemy: listy procesów krytycznych wraz z informacją określającą jak długi czas (maksymalnie) proces może nie być dostępny; listy zasobów realizujących te procesy krytyczne (tzn. zasobów IT, lokalizacji oraz kluczowych pracowników); listy kluczowych produktów organizacji (czyli produktów, które są realizowane poprzez procesy wskazane przez organizację jako krytyczne).

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Bogate doświadczenie w analizach BIA dla zarządzania ciągłości działania nasz zespół zdobywał na przestrzeni wielu lat w realizacji projektów w różnych branżach i wielkości organizacji.
Usługi szyte na miarę

Usługi szyte na miarę

Wdrażamy zarządzanie ciągłością działania lub jego elementy uwzględniając oczekiwania i potrzeby Twojej organizacji.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Wycena i harmonogram realizacji usług zarządzania ciągłością działania dostosujemy do Twoich możliwości budżetowych.
Działamy jak równy z równym!

Działamy jak równy z równym!

Doskonale rozumiemy cele i wyzwania polskich organizacji w obszarze zarządzania ciągłością działania. Sami jesteśmy w 100% polską organizacją.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj, z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam

Analiza BIA w zarządzaniu ciągłością działania z naszego punktu widzenia