Co oferujemy?

Opracujemy i wdrożymy Plan Ciągłości Działania (Business Continuity Plan — BCP) na wypadek wystąpienia katastrofy dla Twojej organizacji. Wyznaczymy krytyczne dla firmy procesy oraz zasoby IT, lokalizacje i zasoby ludzkie, które są konieczne dla ich utrzymania ciągłości działania.

Formułując Plan Ciągłości Działania przeprowadzimy analizy przygotowawcze, tj. wykonamy analizę ryzyka (RA — Risk Analysis) oraz analizę BIA (Business Impact Analysys). Określimy czasy potrzebny do przywrócenie procesów po wystąpieniu awarii (RTO tj. Recovery Time Objective) oraz akceptowalny poziom utraty danych wyrażony w czasie (RPO Recovery Point Objective). Dla infrastruktury informatycznej przygotujemy Disaster Recovery Plan, który określi działania mające na celu odzyskanie utraconych w wyniku sytuacji krytycznej.

Przeprowadzimy testy ustalonych procedur oraz możemy wspierać Cię w regularnej aktualizacji planu i przebiegu testów.  Korzystamy z wzorców opartych na międzynarodowych standardach takich jak BS 25999, ISO 22301, badania i publikacje Disaster Recovery Insitute (DRI) oraz zbiór własnych dobrych praktyk z zakresu zarządzania kryzysowego.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś standardy zarządzania ciągłością działania.

Jak działamy?

Audyt wstępny

1. Audyt wstępny

Rozpoznamy sytuację w Twojej organizacji, zrozumiemy strukturę organizacyjną i procesową. Zidentyfikujemy wymagania prawne oraz biznesowe. Przeprowadzimy inwentaryzację i analizę aktywów. Zidentyfikujemy krytyczne procesy biznesowe i zasobów niezbędnych do utrzymania ciągłości działania i kluczowe w procesie wznowienia działalności biznesowej.

Analiza BIA

2. Analiza BIA

Wykonamy Business Impact Analysys (BIA), na postawie której określimy możliwe straty wynikające z zakłóceń realizacji krytycznych procesów. Uwzględnimy możliwe straty finansowe, ale również wizerunkowe oraz obniżenie poziomu satysfakcji klientów. Dla krytycznych z zasobów i procesów, wyznaczonych na podstawie Analizy BIA, określimy parametry RTO i RPO.

Analiza ryzyka

3. Analiza ryzyka

Dzięki analizie ryzyka zidentyfikujemy zagrożenia dla procesów organizacji oraz ocenimy, które z nich mogą wywrzeć na nią najbardziej destrukcyjny wpływ i jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Zdefiniujemy stopień podatności organizacji na zagrożenia oraz określimy, które zasoby i elementy infrastruktury są kluczowe dla jej funkcjonowania. Na tej podstawie ustalimy listę działań mających na celu zabezpieczenie się przed utratą ciągłości działania firmy.

Wdrożenie Planu Ciągłości Działania

4. Wdrożenie Planu Ciągłości Działania

Na podstawie zebranych danych i informacji przygotujemy dla Twojej organizacji Plan Ciągłości Działania. Opracujemy scenariusze, dzięki którym w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej będziesz działać w sposób strukturyzowany, zminimalizujesz straty i skrócisz czas wznowienia krytycznych procesów i zasobów. Wykonamy test planu ciągłości działania i możemy Cię wspierać w zakresie aktualizacji i regularnych testów sprawdzających w przyszłości.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Bogate doświadczenie we wdrażaniu planów ciągłości działania nasz zespół zdobywał na przestrzeni wielu lat w realizacji projektów w różnych branżach i wielkości organizacji.
Usługi szyte na miarę

Usługi szyte na miarę

Wdrażamy zarządzanie ciągłością działania lub jego elementy uwzględniając oczekiwania i potrzeby Twojej organizacji.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Wycena i harmonogram realizacji usług zarządzania ciągłością działania dostosujemy do Twoich możliwości budżetowych.
Działamy jak równy z równym!

Działamy jak równy z równym!

Doskonale rozumiemy cele i wyzwania polskich organizacji w obszarze zarządzania ciągłością działania. Sami jesteśmy w 100% polską organizacją.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj, z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam

Wdrożenie planu ciągłości działania z naszego punktu widzenia