Co oferujemy?

Przygotujemy Twoją organizację do wdrożenia procesu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normą ISO 22301. Zapewniamy kompleksowe wparcie w zaprojektowaniu i wdrożeniu BCM w oparciu o międzynarodowy standard. Opracujemy dla Ciebie proces zarządzania ciągłością działania i pomożemy Ci potwierdzić zgodność systemu zarządzania ryzykiem z ISO/IEC 22301.

Przeprowadzimy audyt i wskażemy obszary wymagające podjęcia działań korygujących. Przygotujemy raport z podsumowaniem stwierdzonych niezgodności z normą wraz z rekomendacjami.

Nawet jeśli Twoja organizacja ma opracowaną i wdrożoną strategię zarządzania ciągłością działania, zachęcamy do sprawdzenia jej zgodności z ISO/IEC 22301 i dostosowania jej pod normę. Dzięki temu zyskasz pewność, że Twoja organizacja stosuje najlepsze rozwiązania i dobre praktyki, co pomoże jej zwiększyć wydajność operacyjną, a także poprawić zaufanie wśród klientów i partnerów. Wykonamy niezależną ocenę zgodności systemu zarządzania ciągłością działania w odniesieniu do międzynarodowej normy ISO 22301.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś standardy zarządzania ciągłością działania.

Jak działamy?

Audyt zgodności z normą ISO 22 301

1. Audyt zgodności z normą ISO 22 301

Ocenimy poziom przygotowania Twojej organizacji w zakresie zarządzania ciągłością działania w odniesieniu do międzynarodowej normy ISO/IEC 22301. Sprawdzimy, jakie obecnie rozwiązania są stosowane w kontekście zarządzania ciągłością działania. Przyjrzymy się strukturze odpowiedzialności, modelowi komunikacji i procedurom w zarządzaniu ciągłością działania.

Dokumentacja BCM

2. Dokumentacja BCM

Zaproponujemy strategię zgodną z wymaganiami ISO 22301. Przeprowadzimy analizę BIA i analizę ryzyka. Określimy czasy potrzebny do przywrócenie procesów po wystąpieniu awarii (RTO tj. Recovery Time Objective) oraz akceptowalny poziom utraty danych wyrażony w czasie (RPO Recovery Point Objective). Dla infrastruktury informatycznej przygotujemy Disaster Recovery Plan, który określi działania mające na celu odzyskanie utraconych w wyniku sytuacji krytycznej. Opracujemy politykę ciągłości działania oraz wynikających z niej procedur i instrukcji. Przygotujemy i przetestujemy Plan Ciągłości Działania.

Szkolenia i warsztaty

3. Szkolenia i warsztaty

Przeszkolimy wskazaną grupę pracowników w zakresie normy ISO 22301. Zorganizujemy warsztaty dla audytorów wewnętrznych, możemy też przygotować indywidualny program szkoleń e-learningowych z dokumentacji opracowanej dla Twojej organizacji.

Asysta przy certyfikacji

4. Asysta przy certyfikacji

Zapewnimy przygotowanie do certyfikacji i asystę podczas audytu certyfikującego System Zarządzania Ciągłością Działania z normą ISO 22301.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Bogate doświadczenie w przeprowadzaniu certyfikacji ISO nasz zespół zdobywał na przestrzeni wielu lat w realizacji projektów w różnych branżach i wielkości organizacji.
Usługi szyte na miarę

Usługi szyte na miarę

Wdrażamy zarządzanie ciągłością działania lub jego elementy uwzględniając oczekiwania i potrzeby Twojej organizacji.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Wycena i harmonogram realizacji certyfikacji ISO 22 301 dostosujemy do Twoich możliwości budżetowych.
Działamy jak równy z równym!

Działamy jak równy z równym!

Doskonale rozumiemy cele i wyzwania polskich organizacji w obszarze zarządzania ciągłością działania. Sami jesteśmy w 100% polską organizacją.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj, z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam

Certyfikacja ISO 22 301 z naszego punktu widzenia