Co oferujemy?

Wesprzemy Twoją organizację w ustaleniu podejścia do analizy ryzyka w obszarze zarządzania ciągłością działania. Zidentyfikujemy sytuacje krytyczne, a także pomożemy ocenić, jakie podatności i zagrożenia mogą wpłynąć na bezpieczeństwo Twoich procesów i zasobów. Cenimy sobie praktyczne i biznesowe podejście do zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem, dlatego też tworzymy rozwiązania oparte na dogłębnej analizie ryzyka i mające uzasadnienie biznesowe.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś standardy zarządzania ciągłością działania.

Jak działamy?

Przygotowanie i wprowadzenie

1. Przygotowanie i wprowadzenie

Wprowadzimy Twój zespół w zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, przedstawimy porównanie międzynarodowych standardów ISO 31000 (Analiza ryzyka) i ISO 27005 (Analiza ryzyka dla bezpieczeństwa informacji). Ustalimy cele analizy i sposób jej realizacji. Bez zbędnej biurokracji, liczbę dokumentów ograniczamy do niezbędnego minimum. Stawiamy na praktyczne i biznesowe podejście do analizy i zarządzania ryzykiem.

Identyfikacja zasobów informacji

2. Identyfikacja zasobów informacji

Przeprowadzimy inwentaryzację i analizę aktywów. Zweryfikujemy i zaktualizujemy rejestr krytycznych procesów biznesowych i zasobów niezbędnych do utrzymania ciągłości działania, których wznowienie jest kluczowe w procesie przywracania działalności biznesowej.

Analiza ryzyka BCM

3. Analiza ryzyka BCM

Określimy zagrożenia dla procesów organizacji oraz ocenimy, które z nich mogą wywrzeć na nią najbardziej negatywny wpływ i jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Zaproponujemy metodykę zarządzania ryzykiem dostosowaną do Twoich potrzeb. Zdefiniujemy stopień podatności Twojej organizacji na zagrożenia oraz określimy, które zasoby i elementy infrastruktury są kluczowe dla jej funkcjonowania. Na tej podstawie ustalimy listę działań mających na celu zabezpieczenie się przed utratą ciągłości działania firmy.

Rekomendacje

4. Rekomendacje

Na podstawie zebranych danych i informacji przygotujemy dla Twojej organizacji rekomendacje. Podpowiemy kierunek działań dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa informacji oraz komunikację w ciągłości działania. Zaproponujemy też, jak zracjonalizować wydatki na bezpieczeństwo informacji i utrzymanie ciągłości działania.

Dokumentacja

5. Dokumentacja

Przekażemy wszechstronny raport z analizy ryzyka, w tym aktualny rejestr aktywów wraz z ich klasyfikacją. Raport uwzględnia metodykę zarządzania ryzykiem, rejestr ryzyka systemu zarządzania ciągłością działania, plany postępowania i reakcji na ryzyko. Przygotujemy Twój zespół do przeprowadzania samodzielnych analiz w przyszłości oraz podpowiemy, na co zwracać szczególną uwagę.

Szkolenia i warsztaty

6. Szkolenia i warsztaty

Zapewniamy szkolenia i warsztaty niezbędne do prawidłowego zrozumienia istoty analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem dla Twojego zespołu. Uczestnicy szkoleń otrzymają odpowiednie certyfikaty ukończenia poszczególnych ścieżek edukacyjnych. Stawiamy na praktyczne podejście do zagadnień w trakcie zajęć.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Bogate doświadczenie w analizach ryzyka dla zarządzania ciągłości działania nasz zespół zdobywał na przestrzeni wielu lat w realizacji projektów w różnych branżach i wielkości organizacji.
Usługi szyte na miarę

Usługi szyte na miarę

Wdrażamy zarządzanie ciągłością działania lub jego elementy uwzględniając oczekiwania i potrzeby Twojej organizacji.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Wycena i harmonogram realizacji usług zarządzania ciągłością działania dostosujemy do Twoich możliwości budżetowych.
Działamy jak równy z równym!

Działamy jak równy z równym!

Doskonale rozumiemy cele i wyzwania polskich organizacji w obszarze zarządzania ciągłością działania. Sami jesteśmy w 100% polską organizacją.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj, z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam

Analiza ryzyka w zarządzaniu ciągłością działania z naszego punktu widzenia