Wodociągi Miasta Krakowa to największe w Małopolsce przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, obsługujące ponad milion użytkowników. Przeszło stuletnie doświadczenie, nieustanny rozwój i ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług, pozwoliły na osiągnięcie przez Spółkę najwyższych światowych standardów i pozycji lidera branży.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Branża

Branża

Wodociągi i Kanalizacja

Czego oczekiwał klient?

Krakowskie wodociągi szukały doświadczonego partnera, który zająłby się dostosowaniem organizacji do wymagań normy ISO 31000. Projekt miał obejmować:

  • część dokumentacyjną – prace nad dokumentacją, by dostosować ją do normy ISO 31000,
  • część kompetencyjną – przeszkolenie ponad 100 osób z obszaru zarządzania ryzykiem, poszerzenia ich wiedzy i kompetencji z tego obszaru.

Poszukiwania doradcy rozpoczęły się w połowie 2022 roku. Wybór padł na naszą firmę, ponieważ mogliśmy pochwalić się realizacją podobnych projektów i pozytywnymi referencjami. Krakowskie wodociągi doceniły zaangażowanie i profesjonalizm przedstawicieli PBSG na etapie ofertowania, a także dostosowanie oferty do specyfiki organizacji.

Współpraca przebiegała na tyle pomyślnie, że klient zdecydował się poszerzyć ją o obszar zarządzania ciągłością działania. Tym samym w kolejnym etapie dostosowaliśmy organizację do normy ISO 22301, związanej z utrzymaniem ciągłości działania w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej. Tutaj również projekt został podzielony na część dokumentacyjną i kompetencyjną.

Co zrobiliśmy?

ZBADALIŚMY POTRZEBY

Pierwszym krokiem była analiza potrzeb i dotychczas stosowanych rozwiązań. Dzięki temu mogliśmy zaproponować nie tylko dostosowanie organizacji do wymagań normy ISO 31000, ale też ISO 22301, związanej z ciągłością działania.

DOSTOSOWALIŚMY DOKUMENTACJĘ

Celem pierwszego projektu było dostosowanie dokumentacji do wymagań norm ISO 31000, drugiego – do ISO 22301. Niezbędna była tu analiza obecnie stosowanych procedur i dokumentów, dzięki której poznaliśmy luki i przygotowaliśmy niezbędne aktualizacje.

PRZESZKOLILIŚMY PRACOWNIKÓW

Finalnie przeszkolimy ponad 100 pracowników miejskich wodociągów z zarządzania ryzykiem i ciągłości działania. Podczas nich zaznajomiliśmy uczestników z wymaganiami norm. Akcent położyliśmy na poszerzenie ich wiedzy i kompetencji z tych zakresów.

ROZSZERZYLIŚMY WSPÓŁPRACĘ

Współpraca z krakowskimi wodociągami nie skończyła się na normach ISO. Zaproponowaliśmy rozbudowane testy obszaru ciągłości działania, co miało sprawdzić uzyskane przez pracowników kompetencje, a w rezultacie – zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa.

Jakie były rezultaty?

Wprawdzie wstępny projekt obejmował dostosowanie organizacji do normy ISO 31000, ale dzięki doskonałej znajomości norm i standardów został poszerzony o ISO 22301. Klient zdecydował się również na rozbudowane testy obszary ciągłości działania.

Dużą zasługą jest tu zaangażowanie naszych doradców, którzy zidentyfikowali potrzeby klienta i zaoferowali kompleksowe doradztwo. Dzięki temu nie tylko przygotowaliśmy organizację do sprawnego zarządzania ryzykiem, ale też wsparliśmy klienta w utrzymaniu ciągłości działania.

Zrealizowane prace pozwoliły zabezpieczyć klienta w razie wystąpienia sytuacji trudnej, co wpłynęło na podniesienie poziomu bezpieczeństwa organizacji, jak i mieszkańców miasta Krakowa.

Zastosowane techniki i modele działań:

  • ISO 31000
  • ISO 22301
  • analiza dokumentacji
  • szkolenia
  • testy obszaru działania
  • doradztwo

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie