O szkoleniu

Praktyczne podejście do systemu bezpieczeństwa informacji wg standardu ISO/IEC 27001

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają sposoby weryfikacji i oceny, czy przedsięwzięte środki w zakresie ochrony informacji są właściwie zarządzane i nadzorowane oraz czy osiągane są założone rezultaty. Umiejętności zdobywane podczas szkolenia pozwalają jego uczestnikom na samodzielnie prowadzenie audytów w organizacji. Przedstawiane są również wymagania normy PN-ISO/IEC 27001 (specyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji) oraz PN-EN ISO 19011 (wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania). Na podstawie praktycznych ćwiczeń uczestnikom warsztatu przedstawiane są sposoby planowania i realizacji audytów wewnętrznych.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i warsztatów, zapewniających efektywne przełożenie nowej wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia na praktyczne działania. Od strony merytorycznej szczególna uwaga zwrócona jest nie tylko na przekazaniu wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim na dostarczeniu skutecznych, praktycznych metod i technik, cennych doświadczeń i dobrych praktyk, które mogą być wykorzystane przez uczestników bezpośrednio po szkoleniu.

Oferowany zakres szkolenia został podzielony na 2 etapy, które prezentujemy poniżej.

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1

9.00-16.00

  • Przywitanie uczestników
  • Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji
   • Standardy bezpieczeństwa informacji
   • Wymagania normy PN-ISO/IEC 27001
  • Przerwa
  • Wymagania normy PN-ISO/IEC 27001
   • Proces audytowania
   • Pytania

Dzień 2

9.00-16.00

 • Warsztaty część I
  • Kroki oraz planowanie audytu
  • Spotkanie otwierające
  • Listy kontrolne
  • Identyfikacja i opis spostrzeżeń
 • Warsztaty cześć II
  • Scenki audytowe
  • Umiejętności interpersonalne
 • Przerwa
 • Warsztaty część III
  • Identyfikacja niezgodności
 • Warsztaty cześć IV
  • Spotkanie zamykające audyt
  • Zarys raportu końcowego oraz działań poaudytowych
 • Podsumowanie

Cena szkolenia

Cena za uczestnika:  3 450 zł (netto)

Rejestracja na szkolenie stacjonarne

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. Jeśli interesuje Cię udział online zgłoś się tutaj: Formularz Zgłoszeniowy Szkolenie Online.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1

9.00-16.00

 • Przywitanie uczestników
 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji
  • Standardy bezpieczeństwa informacji
  • Wymagania normy PN-ISO/IEC 27001
 • Przerwa
 • Wymagania normy PN-ISO/IEC 27001
  • Proces audytowania
  • Pytania

Dzień 2

9.00-16.00

 • Warsztaty część I
  • Kroki oraz planowanie audytu
  • Spotkanie otwierające
  • Listy kontrolne
  • Identyfikacja i opis spostrzeżeń
 • Warsztaty cześć II
  • Scenki audytowe
  • Umiejętności interpersonalne
 • Przerwa
 • Warsztaty część III
  • Identyfikacja niezgodności
 • Warsztaty cześć IV
  • Spotkanie zamykające audyt
  • Zarys raportu końcowego oraz działań poaudytowych
 • Podsumowanie

Cena szkolenia

Cena za uczestnika:  2 150 zł (netto)

Rejestracja na szkolenie online

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu online. Jeśli interesuje Cię udział w szkoleniu stacjonarnym zgłoś się tutaj: Formularz Zgłoszeniowy Szkolenie Stacjonarne.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Dedykowane wyłącznie dla Twojej organizacji – takie podejście gwarantuje komfort i swobodę, aby szczegółowo omówić przykładowe zagadnienia i sytuację w Twojej organizacji. Wiemy, że każde przedsiębiorstwo jest inne, aby efektywnie przełożyć zdobytą wiedzę na grunt Twojej organizacji dostosowujemy prezentowane przykłady do Twojej specyfiki potrzeb i sytuacji biznesowej.

Program szkolenia

Dzień 1

9.00-16.00

 • Przywitanie uczestników
 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji
  • Standardy bezpieczeństwa informacji
  • Wymagania normy PN-ISO/IEC 27001
 • Przerwa
 • Wymagania normy PN-ISO/IEC 27001
  • Proces audytowania
  • Pytania

Dzień 2

9.00-16.00

 • Warsztaty część I
  • Kroki oraz planowanie audytu
  • Spotkanie otwierające
  • Listy kontrolne
  • Identyfikacja i opis spostrzeżeń
 • Warsztaty cześć II
  • Scenki audytowe
  • Umiejętności interpersonalne
 • Przerwa
 • Warsztaty część III
  • Identyfikacja niezgodności
 • Warsztaty cześć IV
  • Spotkanie zamykające audyt
  • Zarys raportu końcowego oraz działań poaudytowych
 • Podsumowanie

Jak to działa?

Krok 1.

ZGŁOSZENIE

W pierwszym kroku wypełnij formularz zgłoszeniowy, aby przekazać nam chęć organizacji dedykowanego szkolenia w Twojej firmie.

Krok 2.

TERMIN

Ustalimy termin i miejsce szkolenia – dostosujemy się do Twoich możliwości i indywidualnych oczekiwań.

punkt 3.

CENA

Przedstawimy Ci warunki handlowe organizacji szkolenia w odniesieniu do ustalonych parametrów i liczby uczestników.

Krok 4.

SZKOLENIE

Zrealizujemy dedykowane szkolenia zgodnie z ustalonymi warunkami.

Zapytaj o wycenę szkolenia zamkniętego

Organizatorzy