O szkoleniu

Praktyczne podejście do systemu zarządzania wg normy ISO 22301

Oferujemy dwudniowe szkolenie, w trakcie którego zapoznamy uczestników z ideą zarządzania ciągłością działania oraz przedstawimy najpopularniejsze modele Business Continuity Management. Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę  z zakresu przebiegu projektu, opracowania i aktualizacji dokumentacji oraz wdrożenia rozwiązań organizacyjnych w ramach BCM. Szkolenie zapewni uczestnikom wiedzę na temat wytycznych normy ISO 22301 w zakresie zarządzania ciągłością działania oraz przygotowania organizacji do certyfikacji zgodności z normą ISO 22301. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane zarówno z budową strategii jak i przeprowadzeniem analizy wpływu na biznes (Analiza BIA) oraz opracowania dokumentacji, w tym planów ciągłości działania i procedur awaryjnych.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia oraz dostęp do materiałów.

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1

9.00-16.00

 • Przywitanie uczestników
 • Wprowadzenie do zarządzania ciągłością działania
  • Czym jest zarządzanie ciągłością działania?
  • Podstawowe terminy i definicje.
  • Budowa normy ISO 22301:2019.
  • Cykl PDCA stosowany w procesach zarządzania ciągłością działania.
 • Przerwa
 • Wymagania normy ISO 22301:2019
  • Kontekst organizacji.
  • Analiza interesariuszy.
  • Przywództwo a ciągłość działania.
  • Polityka ciągłości działania.
  • Role, uprawnienia i odpowiedzialności w SZCD.
  • Planowanie SZCD.
  • Wsparcie SZCD.
 • Przerwa
 • Analiza wpływu na biznes (analiza BIA) część 1
  • Wymagania normy iso 22301 oraz praktyczne wskazówki w zakresie analizy BIA.
  • Identyfikacja i analiza krytyczności systemów, usług i infrastruktury.
  • Omówienie przykładowej metodyki wykorzystywanej podczas analizy BIA.
  • Klasyfikacja procesów.
 • Przerwa
 • Analiza wpływu na biznes (analiza BIA)  część 2
  • Przeprowadzenie analizy BIA wybranego procesu.

Dzień 2

9.00-16.00

 • Analiza ryzyka
  • Wymagania normy ISO 22301 oraz praktyczne wskazówki w zakresie oceny ryzyka.
  • Etapy procesu oceny ryzyka.
  • Omówienie przykładowej metodologii analizy ryzyka.
 • Przerwa
 • Określenie strategii w zakresie ciągłości działania
  • Wymagania normy ISO 22301 oraz praktyczne wskazówki w zakresie opracowania strategii ciągłości działania.
 • Zarządzanie incydentem
  • Obieg informacji o incydencie i zadania zespołu kryzysowego.
  • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Przerwa
 • Budowa planów ciągłości działania i procedur awaryjnych
  • Struktura dokumentacji zarządzania ciągłością działania.
  • Wymagania normy iso 22301 oraz praktyczne wskazówki w zakresie opracowania planów ciągłości działania oraz pozostałych niezbędnych dokumentów.
  • Przykładowy zakres planów ciągłości działania i procedur awaryjnych.
 • Przerwa
 • Testowanie systemu
  • Zasady testowania ciągłości działania.
  • Rodzaje testów.
 • Nadzór nad systemem zarządzania ciągłością działania
  • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena.
  • Audyt wewnętrzny.
  • Przeglądy zarządzania.
  • Niezgodności i działania korygujące.
 • Pytania i dyskusja

Cena szkolenia

Cena za uczestnika:  3 950 zł (netto)

Rejestracja na szkolenie stacjonarne

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. Jeśli interesuje Cię udział online zgłoś się tutaj: Formularz Zgłoszeniowy Szkolenie Online.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1

9.00-16.00

 • Przywitanie uczestników
 • Wprowadzenie do zarządzania ciągłością działania
  • Czym jest zarządzanie ciągłością działania?
  • Podstawowe terminy i definicje.
  • Budowa normy ISO 22301:2019.
  • Cykl PDCA stosowany w procesach zarządzania ciągłością działania.
 • Przerwa
 • Wymagania normy ISO 22301:2019
  • Kontekst organizacji.
  • Analiza interesariuszy.
  • Przywództwo a ciągłość działania.
  • Polityka ciągłości działania.
  • Role, uprawnienia i odpowiedzialności w SZCD.
  • Planowanie SZCD.
  • Wsparcie SZCD.
 • Przerwa
 • Analiza wpływu na biznes (analiza BIA) część 1
  • Wymagania normy iso 22301 oraz praktyczne wskazówki w zakresie analizy BIA.
  • Identyfikacja i analiza krytyczności systemów, usług i infrastruktury.
  • Omówienie przykładowej metodyki wykorzystywanej podczas analizy BIA.
  • Klasyfikacja procesów.
 • Przerwa
 • Analiza wpływu na biznes (analiza BIA)  część 2
  • Przeprowadzenie analizy BIA wybranego procesu.

Dzień 2

9.00-16.00

 • Analiza ryzyka
  • Wymagania normy ISO 22301 oraz praktyczne wskazówki w zakresie oceny ryzyka.
  • Etapy procesu oceny ryzyka.
  • Omówienie przykładowej metodologii analizy ryzyka.
 • Przerwa
 • Określenie strategii w zakresie ciągłości działania
  • Wymagania normy ISO 22301 oraz praktyczne wskazówki w zakresie opracowania strategii ciągłości działania.
 • Zarządzanie incydentem
  • Obieg informacji o incydencie i zadania zespołu kryzysowego.
  • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Przerwa
 • Budowa planów ciągłości działania i procedur awaryjnych
  • Struktura dokumentacji zarządzania ciągłością działania.
  • Wymagania normy iso 22301 oraz praktyczne wskazówki w zakresie opracowania planów ciągłości działania oraz pozostałych niezbędnych dokumentów.
  • Przykładowy zakres planów ciągłości działania i procedur awaryjnych.
 • Przerwa
 • Testowanie systemu
  • Zasady testowania ciągłości działania.
  • Rodzaje testów.
 • Nadzór nad systemem zarządzania ciągłością działania
  • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena.
  • Audyt wewnętrzny.
  • Przeglądy zarządzania.
  • Niezgodności i działania korygujące.
 • Pytania i dyskusja

Cena szkolenia

Cena za uczestnika:  2 450 zł (netto)

Rejestracja na szkolenie online

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu online. Jeśli interesuje Cię udział w szkoleniu stacjonarnym zgłoś się tutaj: Formularz Zgłoszeniowy Szkolenie Stacjonarne.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Dedykowane wyłącznie dla Twojej organizacji – takie podejście gwarantuje komfort i swobodę, aby szczegółowo omówić przykładowe zagadnienia i sytuację w Twojej organizacji. Wiemy, że każde przedsiębiorstwo jest inne, aby efektywnie przełożyć zdobytą wiedzę na grunt Twojej organizacji dostosowujemy prezentowane przykłady do Twojej specyfiki potrzeb i sytuacji biznesowej.

Program szkolenia

Dzień 1

9.00-16.00

 • Przywitanie uczestników
 • Wprowadzenie do zarządzania ciągłością działania
  • Czym jest zarządzanie ciągłością działania?
  • Podstawowe terminy i definicje.
  • Budowa normy ISO 22301:2019.
  • Cykl PDCA stosowany w procesach zarządzania ciągłością działania.
 • Przerwa
 • Wymagania normy ISO 22301:2019
  • Kontekst organizacji.
  • Analiza interesariuszy.
  • Przywództwo a ciągłość działania.
  • Polityka ciągłości działania.
  • Role, uprawnienia i odpowiedzialności w SZCD.
  • Planowanie SZCD.
  • Wsparcie SZCD.
 • Przerwa
 • Analiza wpływu na biznes (analiza BIA) część 1
  • Wymagania normy iso 22301 oraz praktyczne wskazówki w zakresie analizy BIA.
  • Identyfikacja i analiza krytyczności systemów, usług i infrastruktury.
  • Omówienie przykładowej metodyki wykorzystywanej podczas analizy BIA.
  • Klasyfikacja procesów.
 • Przerwa
 • Analiza wpływu na biznes (analiza BIA)  część 2
  • Przeprowadzenie analizy BIA wybranego procesu.

Dzień 2

9.00-16.00

 • Analiza ryzyka
  • Wymagania normy ISO 22301 oraz praktyczne wskazówki w zakresie oceny ryzyka.
  • Etapy procesu oceny ryzyka.
  • Omówienie przykładowej metodologii analizy ryzyka.
 • Przerwa
 • Określenie strategii w zakresie ciągłości działania
  • Wymagania normy ISO 22301 oraz praktyczne wskazówki w zakresie opracowania strategii ciągłości działania.
 • Zarządzanie incydentem
  • Obieg informacji o incydencie i zadania zespołu kryzysowego.
  • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Przerwa
 • Budowa planów ciągłości działania i procedur awaryjnych
  • Struktura dokumentacji zarządzania ciągłością działania.
  • Wymagania normy iso 22301 oraz praktyczne wskazówki w zakresie opracowania planów ciągłości działania oraz pozostałych niezbędnych dokumentów.
  • Przykładowy zakres planów ciągłości działania i procedur awaryjnych.
 • Przerwa
 • Testowanie systemu
  • Zasady testowania ciągłości działania.
  • Rodzaje testów.
 • Nadzór nad systemem zarządzania ciągłością działania
  • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena.
  • Audyt wewnętrzny.
  • Przeglądy zarządzania.
  • Niezgodności i działania korygujące.
 • Pytania i dyskusja

Jak to działa?

Krok 1.

ZGŁOSZENIE

W pierwszym kroku wypełnij formularz zgłoszeniowy, aby przekazać nam chęć organizacji dedykowanego szkolenia w Twojej firmie.

Krok 2.

TERMIN

Ustalimy termin i miejsce szkolenia – dostosujemy się do Twoich możliwości i indywidualnych oczekiwań.

punkt 3.

CENA

Przedstawimy Ci warunki handlowe organizacji szkolenia w odniesieniu do ustalonych parametrów i liczby uczestników.

Krok 4.

SZKOLENIE

Zrealizujemy dedykowane szkolenia zgodnie z ustalonymi warunkami.

Zapytaj o wycenę szkolenia zamkniętego

Organizatorzy