Risk Manager ISO 31000

Szkolenie Risk Manager ISO 31000 prowadzone jest w oparciu o normę ISO 31000:2018. Profesjonalne przygotowane szkolenie w zakresie zarządzania ryzykiem obejmuje umiejętności, wiedzę i procedury zarządzania ryzykiem, które są niezbędne, aby skutecznie sprostać wymogom ISO 31000.

3 dni

3 dni

Czas trwania szkolenia
Test wiedzy

Test wiedzy

Ocena poziomu umiejętności
Certyfikat

Certyfikat

Potwierdzenie nowych kwalifikacji
Hybrydowe szkolenie

Hybrydowe szkolenie

Online lub stacjonarnie zgodnie z preferencją uczestnika

O szkoleniu

Praktyczne podejście do zarządzanie ryzykiem wg normy ISO 31000:2018

Oferujemy trzydniowe szkolenie, w trakcie którego zapoznamy uczestników z ideą zarządzania ryzykiem oraz przedstawimy najpopularniejsze modele zarządzania ryzykiem. Uczestnicy kursu pozyskają wiedzę na temat wytycznych normy ISO 31000:2018, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji na polskim gruncie. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane zarówno z budową metodyki jak i przeprowadzeniem identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia oraz dostęp do materiałów.

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1

9.00- 16.00

 • Powitanie uczestników szkolenia
  • Przedstawienie zakresu szkolenia.
  • Omówienie zasad udziału w szkoleniu oraz teście końcowym.
  • Uzgodnienie z uczestnikami zakresu formuły szkolenia (warsztat, wykład, ćwiczenia, omówienie przypadków).
 • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
  •  Idea systemowego zarządzania ryzykiem.
  • Trudności w zarządzaniu ryzykiem oraz najczęstsze przyczyny niepowodzeń wdrożenia systemu.
  • Korzyści związane z zarządzaniem ryzykiem.
 • Przerwa kawowa
 • Standardy i modele zarządzania ryzykiem
  •  PN-ISO 31000:2012
  • ISO/TR 31004:2013
  • ISO/IEC 31010:2010
  • PKN-ISO Guide 73:2012
  • Model COSO I
  • Model COSO II
 • Zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania
  • ISO 31000 jako integrator systemów zarządzania
  • Zarządzanie ryzykiem korupcji w ISO 37001
  • Zarządzanie ryzykiem w ISO 9001:2015
  • Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania w ISO 22301
  • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji w ISO 27001
 • Przerwa kawowa

 • WARSZTAT: Przewodnik ISO Guide 73 Terminologia
  • Podstawowe terminy i definicje związane z zarządzaniem ryzykiem.
  • Podwójne znaczenie pojęcia ryzyka.
  • Przełożenie zasad zarządzania ryzykiem na strukturę ramową i proces.
  • Niezbędne komponenty struktury ramowej.
 • Przerwa obiadowa
 • WARSZTAT: Uprawnienia i odpowiedzialności
  • Rozliczalność.
  • Role w procesie zarządzania ryzykiem.
  • Przykładowy podział uprawnień i odpowiedzialności.
 • Proces zarządzania ryzykiem
  • Ustalenie kontekstu.
  • Definiowanie kryteriów ryzyka.

Dzień 2

9.00- 16.00

 • WARSZTAT: Proces zarządzania ryzykiem – identyfikacja ryzyka
  • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas identyfikacji ryzyka.
 • Przerwa kawowa
 • WARSZTAT: Proces zarządzania ryzykiem – identyfikacja ryzyka
  • Techniki identyfikacji ryzyka według ISO 31010.
 • Przerwa kawowa
 • WARSZTAT:  Proces zarządzania ryzykiem – analiza ryzyka
  • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas analizy ryzyka.
 • Przerwa obiadowa
 • WARSZTAT:  Proces zarządzania ryzykiem – analiza ryzyka
  • Techniki analizy ryzyka według ISO 31010.

Dzień 3

9.00- 16.00

 • Proces zarządzania ryzykiem – analiza ryzyka
  • Najpopularniejsze metody analizy ryzyka
 • Przerwa kawowa
 • Proces zarządzania ryzykiem – ewaluacja ryzyka
  • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas ewaluacji ryzyka.
  • Wyznaczanie ryzyka nieakceptowalnych.
 • Przerwa kawowa
 • Proces zarządzania ryzykiem – ewaluacja ryzyka
  • Przygotowanie i wdrażanie planów postępowania z ryzykiem.
 • Przerwa obiadowa
 • Podsumowanie szkolenia i egzamin

Cena szkolenia

Cena za uczestnika: 5 650 zł (netto)

Rejestracja na szkolenie w trybie stacjonarnym

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. Jeśli interesuje Cię udział online zgłoś się tutaj: Formularz Zgłoszeniowy Szkolenie Online.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1

9.00- 16.00

 • Powitanie uczestników szkolenia
  • Przedstawienie zakresu szkolenia.
  • Omówienie zasad udziału w szkoleniu oraz teście końcowym.
  • Uzgodnienie z uczestnikami zakresu formuły szkolenia (warsztat, wykład, ćwiczenia, omówienie przypadków).
 • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
  •  Idea systemowego zarządzania ryzykiem.
  • Trudności w zarządzaniu ryzykiem oraz najczęstsze przyczyny niepowodzeń wdrożenia systemu.
  • Korzyści związane z zarządzaniem ryzykiem.
 • Przerwa kawowa
 • Standardy i modele zarządzania ryzykiem
  •  PN-ISO 31000:2012
  • ISO/TR 31004:2013
  • ISO/IEC 31010:2010
  • PKN-ISO Guide 73:2012
  • Model COSO I
  • Model COSO II
 • Zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania
  • ISO 31000 jako integrator systemów zarządzania
  • Zarządzanie ryzykiem korupcji w ISO 37001
  • Zarządzanie ryzykiem w ISO 9001:2015
  • Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania w ISO 22301
  • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji w ISO 27001
 • Przerwa kawowa
 • WARSZTAT: Przewodnik ISO Guide 73 Terminologia
  • Podstawowe terminy i definicje związane z zarządzaniem ryzykiem.
  • Podwójne znaczenie pojęcia ryzyka.
  • Przełożenie zasad zarządzania ryzykiem na strukturę ramową i proces.
  • Niezbędne komponenty struktury ramowej.
 • Przerwa obiadowa
 • WARSZTAT: Uprawnienia i odpowiedzialności
  • Rozliczalność.
  • Role w procesie zarządzania ryzykiem.
  • Przykładowy podział uprawnień i odpowiedzialności.
 • Proces zarządzania ryzykiem
  • Ustalenie kontekstu.
  • Definiowanie kryteriów ryzyka.

Dzień 2

9.00- 16.00

 • WARSZTAT: Proces zarządzania ryzykiem – identyfikacja ryzyka
  • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas identyfikacji ryzyka
 • Przerwa kawowa
 • WARSZTAT: Proces zarządzania ryzykiem – identyfikacja ryzyka
  • Techniki identyfikacji ryzyka według ISO 31010.
 • Przerwa kawowa
 • WARSZTAT:  Proces zarządzania ryzykiem – analiza ryzyka.
  • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas analizy ryzyka.
 • Przerwa obiadowa
 • WARSZTAT:  Proces zarządzania ryzykiem – analiza ryzyka.
  • Techniki analizy ryzyka według ISO 31010.

Dzień 3

9.00- 16.00

 • Proces zarządzania ryzykiem – analiza ryzyka
  • Najpopularniejsze metody analizy ryzyka
 • Przerwa kawowa
 • Proces zarządzania ryzykiem – ewaluacja ryzyka
  • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas ewaluacji ryzyka.
  • Wyznaczanie ryzyka nieakceptowalnych.
 • Przerwa kawowa
 • Proces zarządzania ryzykiem – ewaluacja ryzyka
  • Przygotowanie i wdrażanie planów postępowania z ryzykiem.
 • Przerwa obiadowa
 • Podsumowanie szkolenia i egzamin

Cena szkolenia

Cena za uczestnika: 3 950 zł (netto)

Rejestracja na szkolenie w trybie online

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu online. Jeśli interesuje Cię udział w szkoleniu stacjonarnym zgłoś się tutaj: Formularz Zgłoszeniowy Szkolenie Stacjonarne.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Dedykowane wyłącznie dla Twojej organizacji – takie podejście gwarantuje komfort i swobodę, aby szczegółowo omówić przykładowe zagadnienia i sytuację w Twojej organizacji. Wiemy, że każde przedsiębiorstwo jest inne, aby efektywnie przełożyć zdobytą wiedzę na grunt Twojej organizacji dostosowujemy prezentowane przykłady do Twojej specyfiki potrzeb i sytuacji biznesowej.

Program szkolenia

Dzień 1

9.00- 16.00

 • Powitanie uczestników szkolenia
  • Przedstawienie zakresu szkolenia.
  • Omówienie zasad udziału w szkoleniu oraz teście końcowym.
  • Uzgodnienie z uczestnikami zakresu formuły szkolenia (warsztat, wykład, ćwiczenia, omówienie przypadków).
 • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
  •  Idea systemowego zarządzania ryzykiem.
  • Trudności w zarządzaniu ryzykiem oraz najczęstsze przyczyny niepowodzeń wdrożenia systemu.
  • Korzyści związane z zarządzaniem ryzykiem.
 • Przerwa kawowa
 • Standardy i modele zarządzania ryzykiem
  •  PN-ISO 31000:2012
  • ISO/TR 31004:2013
  • ISO/IEC 31010:2010
  • PKN-ISO Guide 73:2012
  • Model COSO I
  • Model COSO II
 • Zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania
  • ISO 31000 jako integrator systemów zarządzania
  • Zarządzanie ryzykiem korupcji w ISO 37001
  • Zarządzanie ryzykiem w ISO 9001:2015
  • Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania w ISO 22301
  • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji w ISO 27001
 • Przerwa kawowa
 • WARSZTAT: Przewodnik ISO Guide 73 Terminologia
  • Podstawowe terminy i definicje związane z zarządzaniem ryzykiem.
  • Podwójne znaczenie pojęcia ryzyka.
  • Przełożenie zasad zarządzania ryzykiem na strukturę ramową i proces.
  • Niezbędne komponenty struktury ramowej.
 • Przerwa obiadowa
 • WARSZTAT: Uprawnienia i odpowiedzialności
  • Rozliczalność.
  • Role w procesie zarządzania ryzykiem.
  • Przykładowy podział uprawnień i odpowiedzialności.
 • Proces zarządzania ryzykiem
  • Ustalenie kontekstu.
  • Definiowanie kryteriów ryzyka.

Dzień 2

9.00- 16.00

 • WARSZTAT: Proces zarządzania ryzykiem – identyfikacja ryzyka
  • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas identyfikacji ryzyka
 • Przerwa kawowa
 • WARSZTAT: Proces zarządzania ryzykiem – identyfikacja ryzyka
  • Techniki identyfikacji ryzyka według ISO 31010.
 • Przerwa kawowa
 • WARSZTAT:  Proces zarządzania ryzykiem – analiza ryzyka.
  • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas analizy ryzyka.
 • Przerwa obiadowa
 • WARSZTAT:  Proces zarządzania ryzykiem – analiza ryzyka.
  • Techniki analizy ryzyka według ISO 31010.

Dzień 3

9.00- 16.00

 • Proces zarządzania ryzykiem – analiza ryzyka
  • Najpopularniejsze metody analizy ryzyka
 • Przerwa kawowa
 • Proces zarządzania ryzykiem – ewaluacja ryzyka
  • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas ewaluacji ryzyka.
  • Wyznaczanie ryzyka nieakceptowalnych.
 • Przerwa kawowa
 • Proces zarządzania ryzykiem – ewaluacja ryzyka
  • Przygotowanie i wdrażanie planów postępowania z ryzykiem.
 • Przerwa obiadowa
 • Podsumowanie szkolenia i egzamin

Jak to działa?

Krok 1.

Krok 2.

Krok 3.

Krok 4.

Zapytaj o szkolenie na zamówienie

Organizatorzy