Praktyczne podejście do wdrożenia SZBI zgodnie z ISO 27001

Profesjonalne przygotowane szkolenie w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obejmuje umiejętności, wiedzę i procedury SZBI, które są niezbędne, aby skutecznie sprostać wymogom ISO 27001 z uwzględnieniem zmian w normie PN-EN ISO/IEC 27001:2022

O szkoleniu

Skuteczne szkolenie dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i warsztatów, zapewniających efektywne przełożenie nowej wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia na praktyczne działania. Kładziemy nacisk nie tylko na przekazanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim na dostarczeniu skutecznych, praktycznych metod i technik oraz cennych doświadczeń i dobrych praktyk. Szkolenie jest jednodniowe, po jego zakończeniu kursanci otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1
9:00 - 16:00


Przywitanie uczestników

 • Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  • Czym jest zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
  • Podstawowe terminy i definicje.
  • Budowa normy ISO 27001.
 • Wymagania normy ISO 27001.
  • Kontekst organizacji.
  • Analiza interesariuszy.
  • Przywództwo.
 • Podejście PDCA w kontekście zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Obszary bezpieczeństwa informacji (bezp. fizyczne, IT, osobowe i organizacyjno-prawne).

Przerwa

 • Praktyczne podejście do identyfikacji kontekstu organizacji.
 • Szacowanie zasobów niezbędnych do udanego wdrożenia SZBI.
 • Praktyczne podejście do zagadnień SZBI:
  • Praktyczne podejście do identyfikacji i inwentaryzacji zasobów informacyjnych.
  • Praktyczne podejście do klasyfikacji grup informacji.
 • Analiza ryzyka w ramach SZBI.
  • Ocena ryzyka dla zidentyfikowanych aktywów oraz opracowanie planu postępowania z ryzykiem
  • Weryfikacja skuteczności stosowanych zabezpieczeń.
  • Opracowanie deklaracji stosowania zabezpieczeń.

Przerwa

 • Zapobieganie i zarządzanie incydentom incydentami bezpieczeństwa informacji.
 • Ocena efektywności i doskonalenie SZBI.
  • Ocena ryzyka dla zidentyfikowanych aktywów.
  • Opracowanie planu postępowania z ryzykiem.
 • Weryfikacja skuteczności stosowanych zabezpieczeń.
 • Doskonalenie systemu zarządzania bezp. informacji.
  • Funkcjonowanie systemu w organizacji.
  • Możliwe prace związane z rozwojem.

Podsumowanie – pytania i dyskusja

Cena szkolenia

Cena za uczestnika: 1950 zł (netto)

Rejestracja na szkolenie stacjonarne

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu Stacjonarnym Otwartym. Jeśli interesuje Cię udział online zgłoś się tutaj: Formularz Zgłoszeniowy Szkolenie Online

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Twoje indywidualne zamówienie: prześlij zapytanie i otrzymaj wycenę.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1
9:00 - 16:00


Przywitanie uczestników

 • Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  • Czym jest zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
  • Podstawowe terminy i definicje.
  • Budowa normy ISO 27001.
 • Wymagania normy ISO 27001.
  • Kontekst organizacji.
  • Analiza interesariuszy.
  • Przywództwo.
 • Podejście PDCA w kontekście zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Obszary bezpieczeństwa informacji (bezp. fizyczne, IT, osobowe i organizacyjno-prawne).

Przerwa

 • Praktyczne podejście do identyfikacji kontekstu organizacji.
 • Szacowanie zasobów niezbędnych do udanego wdrożenia SZBI.
 • Praktyczne podejście do zagadnień SZBI:
  • Praktyczne podejście do identyfikacji i inwentaryzacji zasobów informacyjnych.
  • Praktyczne podejście do klasyfikacji grup informacji.
 • Analiza ryzyka w ramach SZBI.
  • Ocena ryzyka dla zidentyfikowanych aktywów oraz opracowanie planu postępowania z ryzykiem
  • Weryfikacja skuteczności stosowanych zabezpieczeń.
  • Opracowanie deklaracji stosowania zabezpieczeń.

Przerwa

 • Zapobieganie i zarządzanie incydentom incydentami bezpieczeństwa informacji.
 • Ocena efektywności i doskonalenie SZBI.
  • Ocena ryzyka dla zidentyfikowanych aktywów.
  • Opracowanie planu postępowania z ryzykiem.
 • Weryfikacja skuteczności stosowanych zabezpieczeń.
 • Doskonalenie systemu zarządzania bezp. informacji.
  • Funkcjonowanie systemu w organizacji.
  • Możliwe prace związane z rozwojem.

Podsumowanie – pytania i dyskusja

Cena szkolenia

Cena za uczestnika: 950 zł (netto)

Rejestracja na szkolenie online

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu online. Jeśli interesuje Cię udział w szkoleniu stacjonarnym zgłoś się tutaj: Formularz Zgłoszeniowy Szkolenie Stacjonarne.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Twoje indywidualne zamówienie: prześlij zapytanie i otrzymaj wycenę.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Dedykowane wyłącznie dla Twojej organizacji – takie podejście gwarantuje komfort i swobodę, aby szczegółowo omówić przykładowe zagadnienia i sytuację w Twojej organizacji. Wiemy, że każde przedsiębiorstwo jest inne, aby efektywnie przełożyć zdobytą wiedzę na grunt Twojej organizacji dostosowujemy prezentowane przykłady do Twojej specyfiki potrzeb i sytuacji biznesowej.

Program szkolenia

Dzień 1
9:00 - 16:00

 • Przywitanie uczestników
 • Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  • Czym jest zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
  • Podstawowe terminy i definicje.
  • Budowa normy ISO 27001.
 • Wymagania normy ISO 27001.
  • Kontekst organizacji.
  • Analiza interesariuszy.
  • Przywództwo.
 • Podejście PDCA w kontekście zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  • Obszary bezpieczeństwa informacji (bezp. fizyczne, IT, osobowe i organizacyjno-prawne).
 • Przerwa
 • Praktyczne podejście do identyfikacji kontekstu organizacji.
 • Przerwa
 • Szacowanie zasobów niezbędnych do udanego wdrożenia SZBI.
 • Przerwa
 • Praktyczne podejście do zagadnień SZBI.
  • Praktyczne podejście do identyfikacji i inwentaryzacji zasobów informacyjnych.
  • Praktyczne podejście do klasyfikacji grup informacji.

Dzień 2
9:00 - 16:00

 • Analiza ryzyka w ramach SZBI.
  • Ocena ryzyka dla zidentyfikowanych aktywów oraz opracowanie planu postępowania z ryzykiem.
 • Przerwa
 • Analiza ryzyka w ramach SZBI – ciąg dalszy.
  • Weryfikacja skuteczności stosowanych zabezpieczeń.
  • Opracowanie deklaracji stosowania zabezpieczeń.
 • Przerwa
 • Zapobieganie i zarządzanie incydentom incydentami bezpieczeństwa informacji.
 • Ocena efektywności i doskonalenie SZBI.
  • Ocena ryzyka dla zidentyfikowanych aktywów.
  • Opracowanie planu postępowania z ryzykiem.
 • Weryfikacja skuteczności stosowanych zabezpieczeń.
 • Przerwa
 • Doskonalenie systemu zarządzania bezp. informacji.
  • Funkcjonowanie systemu w organizacji.
  • Możliwe prace związane z rozwojem.

 

 • Podsumowanie – pytania i dyskusja

Jak to działa?

Krok 1.

ZGŁOSZENIE

W pierwszym kroku wypełnij formularz zgłoszeniowy, aby przekazać nam chęć organizacji dedykowanego szkolenia w Twojej firmie.

Krok 2.

TERMIN

Ustalimy termin i miejsce szkolenia – dostosujemy się do Twoich możliwości i indywidualnych oczekiwań.

Krok 3.

CENA

Przedstawimy Ci warunki handlowe organizacji szkolenia w odniesieniu do ustalonych parametrów i liczby uczestników.

Krok 4.

SZKOLENIE

Zrealizujemy dedykowane szkolenia zgodnie z ustalonymi warunkami.

Zapytaj o wycenę szkolenia zamkniętego