DORA: Podstawy, Zarządzanie Ryzykiem i Przygotowanie Organizacji

Szkolenie oparte na praktycznych aspektach i obowiązkach wynikających z Rozporządzenia DORA (Digital Operational Resilience Act)

O szkoleniu

Szkolenie dotyczące wymagań Rozporządzenia DORA

Oferujemy jednodniowe szkolenie, które przybliża uczestnikom kluczowe aspekty rozporządzenia DORA. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat spełnienia wymogów z rozporządzenia, w tym zarządzania ryzykiem związanym z zewnętrznymi dostawcami i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT). Sesje teoretyczne w połączeniu z praktycznymi ćwiczeniami warsztatowymi pozwolą na nabycie umiejętności związanych z najważniejszymi elementami DORA, takimi jak cele, zasady i wymogi, w kontekście szerokiego spektrum dostawców i usług.

Szczegółowy zakres szkolenia prezentujemy poniżej.

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1

9.00-16.00


Przywitanie uczestników

 • Wprowadzenie do aktu DORA – podstawowe pojęcia i zagadnienia
  • Omówienie z uczestnikami szkolenia kwestii związanych z rozporządzeniem DORA tak aby zwiększyć i usystematyzować ich świadomość w zakresie dyrektywy oraz związanych z nią obowiązków na nich ciążących
 • Zarządzanie ryzykiem związanym z ICT
  • Omówienie zagadnień takich jak:
   • Identyfikacja ryzyka ICT
   • Ocena ryzyka ICT
   • Zarządzanie ryzykiem ICT
   • Monitorowanie i kontrola środowiska IT
   • Działania awaryjne i przywracanie

Przerwa

 • Zarządzanie incydentami związanymi z ICT
  • Planowanie zarządzania incydentami ICT
  • Identyfikacja incydentów ICT
  • Klasyfikacja incydentów ICT
  • Sposoby reagowania na incydenty ICT
  • Komunikacja i koordynacja wewnątrz organizacji
  • Analiza incydentów: działania naprawcze i poprawki

Przerwa

 • Zarządzanie ryzykiem ze strony zewnętrznych dostawców
  • Identyfikacja zagrożeń związanych z dostawcami
  • Ocena ryzyka dostawców
  • Wybór dostawców na podstawie wyników analizy ryzyka
  • Monitorowanie i ocena dostawców
 • Podsumowanie
  • Czas szkolenia przeznaczony na dodatkowe pytania od uczestników w kwestiach które nie zostały poruszone na szkoleniu

Cena szkolenia

Cena za uczestnika: 2 250 zł (netto)

Rejestracja na szkolenie stacjonarne

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. Jeśli interesuje Cię udział online zgłoś się tutaj: Formularz Zgłoszeniowy Szkolenie Online.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1

9.00-16.00


Przywitanie uczestników

 • Wprowadzenie do aktu DORA – podstawowe pojęcia i zagadnienia
  • Omówienie z uczestnikami szkolenia kwestii związanych z rozporządzeniem DORA tak aby zwiększyć i usystematyzować ich świadomość w zakresie dyrektywy oraz związanych z nią obowiązków na nich ciążących
 • Zarządzanie ryzykiem związanym z ICT
  • Omówienie zagadnień takich jak:
   • Identyfikacja ryzyka ICT
   • Ocena ryzyka ICT
   • Zarządzanie ryzykiem ICT
   • Monitorowanie i kontrola środowiska IT
   • Działania awaryjne i przywracanie

Przerwa

 • Zarządzanie incydentami związanymi z ICT
  • Planowanie zarządzania incydentami ICT
  • Identyfikacja incydentów ICT
  • Klasyfikacja incydentów ICT
  • Sposoby reagowania na incydenty ICT
  • Komunikacja i koordynacja wewnątrz organizacji
  • Analiza incydentów: działania naprawcze i poprawki

Przerwa

 • Zarządzanie ryzykiem ze strony zewnętrznych dostawców
  • Identyfikacja zagrożeń związanych z dostawcami
  • Ocena ryzyka dostawców
  • Wybór dostawców na podstawie wyników analizy ryzyka
  • Monitorowanie i ocena dostawców
 • Podsumowanie
  • Czas szkolenia przeznaczony na dodatkowe pytania od uczestników w kwestiach które nie zostały poruszone na szkoleniu

Cena szkolenia

Cena za uczestnika: 1 150 zł (netto)

Rejestracja na szkolenie online

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu online. Jeśli interesuje Cię udział w szkoleniu stacjonarnym zgłoś się tutaj: Formularz Zgłoszeniowy Szkolenie Stacjonarne.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Dedykowane wyłącznie dla Twojej organizacji – takie podejście gwarantuje komfort i swobodę, aby szczegółowo omówić przykładowe zagadnienia i sytuację w Twojej organizacji. Wiemy, że każde przedsiębiorstwo jest inne, aby efektywnie przełożyć zdobytą wiedzę na grunt Twojej organizacji dostosowujemy prezentowane przykłady do Twojej specyfiki potrzeb i sytuacji biznesowej.

Program szkolenia

Dzień 1

9.00-16.00


Przywitanie uczestników

 • Wprowadzenie do aktu DORA – podstawowe pojęcia i zagadnienia
  • Omówienie z uczestnikami szkolenia kwestii związanych z rozporządzeniem DORA tak aby zwiększyć i usystematyzować ich świadomość w zakresie dyrektywy oraz związanych z nią obowiązków na nich ciążących
 • Zarządzanie ryzykiem związanym z ICT
  • Omówienie zagadnień takich jak:
   • Identyfikacja ryzyka ICT
   • Ocena ryzyka ICT
   • Zarządzanie ryzykiem ICT
   • Monitorowanie i kontrola środowiska IT
   • Działania awaryjne i przywracanie

Przerwa

 • Zarządzanie incydentami związanymi z ICT
  • Planowanie zarządzania incydentami ICT
  • Identyfikacja incydentów ICT
  • Klasyfikacja incydentów ICT
  • Sposoby reagowania na incydenty ICT
  • Komunikacja i koordynacja wewnątrz organizacji
  • Analiza incydentów: działania naprawcze i poprawki

Przerwa

 • Zarządzanie ryzykiem ze strony zewnętrznych dostawców
  • Identyfikacja zagrożeń związanych z dostawcami
  • Ocena ryzyka dostawców
  • Wybór dostawców na podstawie wyników analizy ryzyka
  • Monitorowanie i ocena dostawców
 • Podsumowanie
  • Czas szkolenia przeznaczony na dodatkowe pytania od uczestników w kwestiach które nie zostały poruszone na szkoleniu

Jak to działa?

Krok 1.

ZGŁOSZENIE

W pierwszym kroku wypełnij formularz zgłoszeniowy, aby przekazać nam chęć organizacji dedykowanego szkolenia w Twojej firmie.

Krok 2.

TERMIN

Ustalimy termin i miejsce szkolenia – dostosujemy się do Twoich możliwości i indywidualnych oczekiwań.

punkt 3.

CENA

Przedstawimy Ci warunki handlowe organizacji szkolenia w odniesieniu do ustalonych parametrów i liczby uczestników.

Krok 4.

SZKOLENIE

Zrealizujemy dedykowane szkolenia zgodnie z ustalonymi warunkami.

Zapytaj o wycenę szkolenia zamkniętego

Organizatorzy