Praktyczne podejście do Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych.

Profesjonalne przygotowane szkolenie w zakresie kluczowych zagadnień z obszaru Cyberbezpieczeństwa, które pozwo przygotować uczestników do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa świadczonej usługi kluczowej/cyfrowej.

O szkoleniu

Skuteczne szkolenie dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu praktycznego podejście do wymagań Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i warsztatów, zapewniających efektywne przełożenie nowej wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia na praktyczne działania. Kładziemy nacisk nie tylko na przekazanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim na dostarczeniu skutecznych, praktycznych metod i technik oraz cennych doświadczeń i dobrych praktyk. Szkolenie jest jednodniowe, po jego zakończeniu kursanci otrzymają certyfikat uczestnictwa. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe zagadnienia z obszaru KSC dla Operatorów Usług Kluczowych i Dostawców Usług Cyfrowych. Materiały i ćwiczenia realizowane podczas szkolenia pozwolą przygotować uczestników do realizacji obowiązków w ramach KSC.

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1
9:00 - 16:00

Przywitanie uczestników
 1. Praktyczne podejście do wymagań Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
 • Jaki są główne założenia i wymagania ustawy o KSC w praktyce? 
 • Podstawowe terminy i definicje potrzebne w codziennej pracy. 
 • Specyfika codziennych wyzwań i potrzeb związanych ze spełnieniem wymagań i potrzeb organizacji.
 1. Operatorzy usług kluczowych – konieczność zmierzenia się z wymaganiami.
 • Największe zagrożenia z jakimi mogą mieć do czynienia w codziennej pracy. 
 • Jak zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa?
 1. Dostawcy usług cyfrowych – zrozumienie obowiązków.
 • Operator usług kluczowych a cyfrowych – jakie są różnice?  
 • Co powinien w ramach swoich usług zapewniać dostawca usług cyfrowych? 
 1. Wyzwania audytu zgodności.
 • Proces audytowania.
 • Identyfikacja niezgodności.
 • Zakres i dokumentowanie audytu. 
Przerwa obiadowa
 1. Procesy zarządzania cyberbezpieczeństwem – systemowe podejście  
 • Jak zapewnić ciągłą realizację obowiązków w ramach KSC? 
 • Jakie są główne wyzwania związane z właściwym prowadzeniem działań związanych z KSC?  
 1. NIS 2 – czyli co nas czeka? 
 • Nowe obszary w detektywie NIS 2.
 • Jakie zmiany wprowadzi dla cyberbezpieczeństwa na rynku wewnętrznym UE? 
 1. Pytania dotyczące kwestii trudnych
Pytania i dyskusja

Cena szkolenia

Cena za uczestnika:  2 250,00 zł (netto)

Rejestracja na szkolenie stacjonarne

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu Stacjonarnym Otwartym. Jeśli interesuje Cię udział online zgłoś się tutaj: Formularz Zgłoszeniowy Szkolenie Online

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Twoje indywidualne zamówienie: prześlij zapytanie i otrzymaj wycenę.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1
9:00 - 16:00

Przywitanie uczestników
 1. Praktyczne podejście do wymagań Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa :
 • Jaki są główne założenia i wymagania ustawy o KSC w praktyce?
 • Podstawowe terminy i definicje potrzebne w codziennej pracy.
 • Specyfika codziennych wyzwań i potrzeb związanych ze spełnieniem wymagań i potrzeb organizacji?
 1. Operatorzy usług kluczowych – konieczność zmierzenia się z wymaganiami.
 • Największe zagrożenia z jakimi mogą mieć do czynienia w codziennej pracy.
 • Jak zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa ?
 1. Dostawcy usług cyfrowych – zrozumienie obowiązków.
 • Operator usług kluczowych a cyfrowych – jakie są różnice?
 • Co powinien w ramach swoich usług zapewniać dostawca usług cyfrowych ?
 1. Wyzwania audytu zgodności.
 • Proces audytowania.
 • Identyfikacja niezgodności.
 • Zakres i dokumentowanie audytu.
Przerwa obiadowa
 1. Procesy zarządzania cyberbezpieczeństwem – systemowe podejście.
 • Jak zapewnić ciągłą realizację obowiązków w ramach KSC?
 • Jakie są główne wyzwania związane z właściwym prowadzeniem działań związanych z KSC?
 1. NIS 2 – czyli co nas czeka 
 • Nowe obszary w detektywie NIS 2  
 • Jakie zmiany wprowadzi dla cyberbezpieczeństwa na rynku wewnętrznym UE? 
 1. Pytania dotyczące kwestii trudnych.
Pytania i dyskusja

Cena szkolenia

Cena za uczestnika: 1 150,00 zł (netto)

Rejestracja na szkolenie online

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu online. Jeśli interesuje Cię udział w szkoleniu stacjonarnym zgłoś się tutaj: Formularz Zgłoszeniowy Szkolenie Stacjonarne.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Twoje indywidualne zamówienie: prześlij zapytanie i otrzymaj wycenę.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Dedykowane wyłącznie dla Twojej organizacji – takie podejście gwarantuje komfort i swobodę, aby szczegółowo omówić przykładowe zagadnienia i sytuację w Twojej organizacji. Wiemy, że każde przedsiębiorstwo jest inne, aby efektywnie przełożyć zdobytą wiedzę na grunt Twojej organizacji dostosowujemy prezentowane przykłady do Twojej specyfiki potrzeb i sytuacji biznesowej.

Program szkolenia

Dzień 1
9:00 - 16:00

Przywitanie uczestników
 1. Praktyczne podejście do wymagań Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa :
 • Jaki są główne założenia i wymagania ustawy o KSC w praktyce?
 • Podstawowe terminy i definicje potrzebne w codziennej pracy.
 • Specyfika codziennych wyzwań i potrzeb związanych ze spełnieniem wymagań i potrzeb organizacji?
 1. Operatorzy usług kluczowych – konieczność zmierzenia się z wymaganiami.
 • Największe zagrożenia z jakimi mogą mieć do czynienia w codziennej pracy.
 • Jak zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa ?
 1. Dostawcy usług cyfrowych – zrozumienie obowiązków.
 • Operator usług kluczowych a cyfrowych – jakie są różnice?
 • Co powinien w ramach swoich usług zapewniać dostawca usług cyfrowych ?
 1. Wyzwania audytu zgodności.
 • Proces audytowania.
 • Identyfikacja niezgodności.
 • Zakres i dokumentowanie audytu.
Przerwa obiadowa
 1. Procesy zarządzania cyberbezpieczeństwem – systemowe podejście.
 • Jak zapewnić ciągłą realizację obowiązków w ramach KSC?
 • Jakie są główne wyzwania związane z właściwym prowadzeniem działań związanych z KSC?
 1. NIS 2 – czyli co nas czeka 
 • Nowe obszary w detektywie NIS 2  
 • Jakie zmiany wprowadzi dla cyberbezpieczeństwa na rynku wewnętrznym UE? 
 1. Pytania dotyczące kwestii trudnych.
Pytania i dyskusja

Jak to działa?

Krok 1.

ZGŁOSZENIE

W pierwszym kroku wypełnij formularz zgłoszeniowy, aby przekazać nam chęć organizacji dedykowanego szkolenia w Twojej firmie.

Krok 2.

TERMIN

Ustalimy termin i miejsce szkolenia – dostosujemy się do Twoich możliwości i indywidualnych oczekiwań.

Krok 3.

CENA

Przedstawimy Ci warunki handlowe organizacji szkolenia w odniesieniu do ustalonych parametrów i liczby uczestników.

Krok 4.

SZKOLENIE

Zrealizujemy dedykowane szkolenia zgodnie z ustalonymi warunkami.

Zapytaj o wycenę szkolenia zamkniętego