Ocena zgodności podmiotu przetwarzającego z przepisami RODO

Profesjonalne przygotowane szkolenie w zakresie kluczowych zagadnień z obszaru przeprowadzania audytu procesorów, które pozwo przygotować uczestników do planowania i przeprowadzenia całego procesu audytu. 

O szkoleniu

Skuteczne szkolenie dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych i audytu procesorów.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i warsztatów, zapewniających efektywne przełożenie nowej wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia na praktyczne działania. Kładziemy nacisk nie tylko na przekazanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim na dostarczeniu skutecznych, praktycznych metod i technik oraz cennych doświadczeń i dobrych praktyk. Szkolenie jest jednodniowe, po jego zakończeniu kursanci otrzymają certyfikat uczestnictwa. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe zagadnienia z obszaru przeprowadzania audytu procesorów. Materiały i ćwiczenia realizowane podczas szkolenia pozwolą przygotować uczestników do planowania i przeprowadzenia całego procesu audytu procesora. 

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1
9:00 - 16:00

Przywitanie uczestników
 • Audyt RODO procesora- wprowadzenie i podstawowe pojęcia. 
 • Specyfikacja audytu. 
 • Status prawny i zadania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych.  
 • Analiza korzyści i trudności przeprowadzenia audytu. 
 • Sposób i zasady przeprowadzania audytu. 
Przerwa obiadowa
 • Kogo poddać audytowi? Wybór procesora. 
 • Wskazówki jak audytować procesora.  
 • Weryfikacja dokumentacji.
 • Reakcja na  naruszenia i nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Działania poaudytowe w praktyce.
Pytania i dyskusja 

Cena szkolenia

Cena za uczestnika: 1200,00 PLN netto

Rejestracja na szkolenie stacjonarne

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu Stacjonarnym Otwartym. Jeśli interesuje Cię udział online zgłoś się tutaj: Formularz Zgłoszeniowy Szkolenie Online

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Twoje indywidualne zamówienie: prześlij zapytanie i otrzymaj wycenę.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1
9:00 - 16:00

Przywitanie uczestników
 • Audyt RODO procesora- wprowadzenie i podstawowe pojęcia. 
 • Specyfikacja audytu. 
 • Status prawny i zadania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych.  
 • Analiza korzyści i trudności przeprowadzenia audytu. 
 • Sposób i zasady przeprowadzania audytu. 
Przerwa obiadowa
 • Kogo poddać audytowi? Wybór procesora. 
 • Wskazówki jak audytować procesora.  
 • Weryfikacja dokumentacji 
 • Reakcja na  naruszenia i nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Działania poaudytowe w praktyce.
Pytania i dyskusja 

Cena szkolenia

Cena za uczestnika: 700,00 PLN netto

Rejestracja na szkolenie online

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu online. Jeśli interesuje Cię udział w szkoleniu stacjonarnym zgłoś się tutaj: Formularz Zgłoszeniowy Szkolenie Stacjonarne.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Twoje indywidualne zamówienie: prześlij zapytanie i otrzymaj wycenę.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Dedykowane wyłącznie dla Twojej organizacji – takie podejście gwarantuje komfort i swobodę, aby szczegółowo omówić przykładowe zagadnienia i sytuację w Twojej organizacji. Wiemy, że każde przedsiębiorstwo jest inne, aby efektywnie przełożyć zdobytą wiedzę na grunt Twojej organizacji dostosowujemy prezentowane przykłady do Twojej specyfiki potrzeb i sytuacji biznesowej.

Program szkolenia

Dzień 1
9:00 - 16:00

Przywitanie uczestników
 • Audyt RODO procesora- wprowadzenie i podstawowe pojęcia. 
 • Specyfikacja audytu. 
 • Status prawny i zadania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych.  
 • Analiza korzyści i trudności przeprowadzenia audytu. 
 • Sposób i zasady przeprowadzania audytu. 
Przerwa obiadowa
 • Kogo poddać audytowi? Wybór procesora. 
 • Wskazówki jak audytować procesora.  
 • Weryfikacja dokumentacji 
 • Reakcja na  naruszenia i nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Działania poaudytowe w praktyce.
Pytania i dyskusja 

Jak to działa?

Krok 1.

ZGŁOSZENIE

W pierwszym kroku wypełnij formularz zgłoszeniowy, aby przekazać nam chęć organizacji dedykowanego szkolenia w Twojej firmie.

Krok 2.

TERMIN

Ustalimy termin i miejsce szkolenia – dostosujemy się do Twoich możliwości i indywidualnych oczekiwań.

Krok 3.

CENA

Przedstawimy Ci warunki handlowe organizacji szkolenia w odniesieniu do ustalonych parametrów i liczby uczestników.

Krok 4.

SZKOLENIE

Zrealizujemy dedykowane szkolenia zgodnie z ustalonymi warunkami.

Zapytaj o wycenę szkolenia zamkniętego