Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem

Profesjonalne przygotowane szkolenie w zakresie kluczowych zagadnień z obszaru kontroli zarządczej, które pozwo przygotować uczestników do zapewnienia odpowiedniego zarządzania ryzykiem, kierowania i zarządzania jednostką.

O szkoleniu

Praktyczne szkolenie dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie budowy koncepcji oraz wdrażania systemów zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej oraz budowania budżetu zadaniowego.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i warsztatów, zapewniających efektywne przełożenie nowej wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia na praktyczne działania. Kładziemy nacisk nie tylko na przekazanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim na dostarczeniu skutecznych, praktycznych metod i technik oraz cennych doświadczeń i dobrych praktyk. Szkolenie jest jednodniowe, po jego zakończeniu kursanci otrzymają certyfikat uczestnictwa. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe zagadnienia z obszaru kontroli zarządczej. Materiały i ćwiczenia realizowane podczas szkolenia pozwolą przygotować uczestników do realizacji obowiązków związanych z kontrolą zarządczą.

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1
9:00 - 16:00

Przywitanie uczestników
 • Wprowadzenie.
 • Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania i zarządzania jednostką.
 • Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej.
 • Standardy i modele zarządzania ryzykiem.
 • Środowisko wewnętrzne.
Lunch
 • Uprawnienia i obowiązki.
 • Monitoring i ocena kontroli zarządczej.
 • Proces zarządzania ryzykiem.
 • Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.
 • Praktyczne ćwiczenia z analizy ryzyk.
Pytania i dyskusja

Cena szkolenia

Cena za uczestnika:  2 250,00 zł netto

Rejestracja na szkolenie stacjonarne

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu Stacjonarnym Otwartym. Jeśli interesuje Cię udział online zgłoś się tutaj: Formularz Zgłoszeniowy Szkolenie Online. 

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Twoje indywidualne zamówienie: prześlij zapytanie i otrzymaj wycenę.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1
9:00 - 16:00

Przywitanie uczestników
 • Wprowadzenie.
 • Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania i zarządzania jednostką.
 • Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej.
 • Standardy i modele zarządzania ryzykiem.
 • Środowisko wewnętrzne.
Lunch
 • Uprawnienia i obowiązki.
 • Monitoring i ocena kontroli zarządczej.
 • Proces zarządzania ryzykiem.
 • Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.
 • Praktyczne ćwiczenia z analizy ryzyk.
Pytania i dyskusja

Cena szkolenia

Cena za uczestnika: 1 150,00 zł netto

Rejestracja na szkolenie online

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu online. Jeśli interesuje Cię udział w szkoleniu stacjonarnym zgłoś się tutaj: Formularz Zgłoszeniowy Szkolenie Stacjonarne.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Twoje indywidualne zamówienie: prześlij zapytanie i otrzymaj wycenę.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Dedykowane wyłącznie dla Twojej organizacji – takie podejście gwarantuje komfort i swobodę, aby szczegółowo omówić przykładowe zagadnienia i sytuację w Twojej organizacji. Wiemy, że każde przedsiębiorstwo jest inne, aby efektywnie przełożyć zdobytą wiedzę na grunt Twojej organizacji dostosowujemy prezentowane przykłady do Twojej specyfiki potrzeb i sytuacji biznesowej.

Program szkolenia

Dzień 1
9:00 - 16:00

Przywitanie uczestników
 • Wprowadzenie.
 • Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania i zarządzania jednostką.
 • Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej.
 • Standardy i modele zarządzania ryzykiem.
 • Środowisko wewnętrzne.
Lunch
 • Uprawnienia i obowiązki.
 • Monitoring i ocena kontroli zarządczej.
 • Proces zarządzania ryzykiem.
 • Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.
 • Praktyczne ćwiczenia z analizy ryzyk.
Pytania i dyskusja

Jak to działa?

Krok 1.

ZGŁOSZENIE

W pierwszym kroku wypełnij formularz zgłoszeniowy, aby przekazać nam chęć organizacji dedykowanego szkolenia w Twojej firmie.

Krok 2.

TERMIN

Ustalimy termin i miejsce szkolenia – dostosujemy się do Twoich możliwości i indywidualnych oczekiwań.

Krok 3.

CENA

Przedstawimy Ci warunki handlowe organizacji szkolenia w odniesieniu do ustalonych parametrów i liczby uczestników.

Krok 4.

SZKOLENIE

Zrealizujemy dedykowane szkolenia zgodnie z ustalonymi warunkami.

Zapytaj o wycenę szkolenia zamkniętego