Praktyczne podejście do zarządzania ryzykiem w SZCD

Profesjonalne przygotowane szkolenie w zakresie kluczowych zagadnień z obszaru zarządzania ryzykiem w SZCD, które pozwo uczestnikom na poznanie najlepszych praktyk w zakresie budowy systemu ciągłości działania w organizacji.

O szkoleniu

Praktyczne szkolenie dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć wiedzę oraz umiejętności z zakresu dostępnych metod oceny ryzyka stosowanych w obszarze ciągłości działania.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i warsztatów, zapewniających efektywne przełożenie nowej wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia na praktyczne działania. Kładziemy nacisk nie tylko na przekazanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim na dostarczeniu skutecznych, praktycznych metod i technik oraz cennych doświadczeń i dobrych praktyk. Szkolenie jest dwudniowe. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe zagadnienia z obszaru zarządzania ryzykiem i ciągłości działania.

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1
9:00 - 16:00

Powitanie uczestników szkolenia
  • Przedstawienie zakresu szkolenia.
  • Omówienie zasad udziału w szkoleniu oraz teście końcowym.
  • Uzgodnienie z uczestnikami zakresu formuły szkolenia (warsztat, wykład, ćwiczenia, omówienie przypadków).
 • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
  • Korzyści związane z zarządzaniem ryzykiem.
  • Trudności w zarządzaniu ryzykiem oraz najczęstsze przyczyny niepowodzeń wdrożenia systemu.
  • Standardy i modele zarządzania ryzykiem jako przykłady dobrych praktyk
  • Wymagania normy ISO 22301 oraz praktyczne wskazówki w zakresie oceny ryzyka.
 • Omówienie wraz z uczestnikami istniejącej w ich organizacji metodyki zarządzania ryzykiem oraz założeń, jakie ma ona spełniać.
 • Cykl warsztatów dotyczących procesu zarządzania ryzykiem:
  • podejście procesowe w zarządzaniu ryzykiem
  • identyfikacja zagrożeń
  • ocena dostępności zasobów
  • identyfikacja ryzyka
  • analiza ryzyka
 • Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem – wymagania dotyczące dokumentacji oraz praktyczne wskazówki w zakresie ich opracowania, w tym:
  • Prezentacja i analiza wybranych metodyk
  • Analiza arkusza oceny ryzyka
Pytania i dyskusja

Dzień 2
9:00 - 16:00

 • Prezentacja prac koncepcyjnych uczestników
 • Konsultacje w zakresie wypracowanych rozwiązań:
 • Istota zmian w kontekście wymagań ISO 22301.
 • uwzględnienie innych obszarów zarządzania ryzykiem w organizacji w kontekście ciągłości działania
 • Analiza przyjętych rozwiązań w odniesieniu do standardów identyfikacji i oceny ryzyka
 • Przedstawienie zasad i sposobów ewaluacji ryzyka (priorytetyzacja i postępowanie z najistotniejszymi ryzykami)
 • Warsztaty – optymalizacja istniejącej dokumentacji oraz zalecenia na przyszłość i dalsze działania.
 • Dobre praktyki i zalecenia w ramach systemu zarządzania ciągłością działania.
 • Pytania i dyskusja:
 • Konsultacje w zakresie wszystkich omówionych elementów.
 • Propozycje dalszych działań doskonalących.

Cena szkolenia

Cena za uczestnika: 1700,00 PLN netto

Rejestracja na szkolenie stacjonarne

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu Stacjonarnym Otwartym. Jeśli interesuje Cię udział online zgłoś się tutaj: Formularz Zgłoszeniowy Szkolenie Online

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Twoje indywidualne zamówienie: prześlij zapytanie i otrzymaj wycenę.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1
9:00 - 16:00

Powitanie uczestników szkolenia
  • Przedstawienie zakresu szkolenia.
  • Omówienie zasad udziału w szkoleniu oraz teście końcowym.
  • Uzgodnienie z uczestnikami zakresu formuły szkolenia (warsztat, wykład, ćwiczenia, omówienie przypadków).
 • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
  • Korzyści związane z zarządzaniem ryzykiem.
  • Trudności w zarządzaniu ryzykiem oraz najczęstsze przyczyny niepowodzeń wdrożenia systemu.
  • Standardy i modele zarządzania ryzykiem jako przykłady dobrych praktyk
  • Wymagania normy ISO 22301 oraz praktyczne wskazówki w zakresie oceny ryzyka.
 • Omówienie wraz z uczestnikami istniejącej w ich organizacji metodyki zarządzania ryzykiem oraz założeń, jakie ma ona spełniać.
 • Cykl warsztatów dotyczących procesu zarządzania ryzykiem:
  • podejście procesowe w zarządzaniu ryzykiem
  • identyfikacja zagrożeń
  • ocena dostępności zasobów
  • identyfikacja ryzyka
  • analiza ryzyka
 • Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem – wymagania dotyczące dokumentacji oraz praktyczne wskazówki w zakresie ich opracowania, w tym:
  • Prezentacja i analiza wybranych metodyk
  • Analiza arkusza oceny ryzyka
Pytania i dyskusja

Dzień 2
9:00 - 16:00

 • Prezentacja prac koncepcyjnych uczestników
 • Konsultacje w zakresie wypracowanych rozwiązań:
 • Istota zmian w kontekście wymagań ISO 22301.
 • uwzględnienie innych obszarów zarządzania ryzykiem w organizacji w kontekście ciągłości działania
 • Analiza przyjętych rozwiązań w odniesieniu do standardów identyfikacji i oceny ryzyka
 • Przedstawienie zasad i sposobów ewaluacji ryzyka (priorytetyzacja i postępowanie z najistotniejszymi ryzykami)
 • Warsztaty – optymalizacja istniejącej dokumentacji oraz zalecenia na przyszłość i dalsze działania.
 • Dobre praktyki i zalecenia w ramach systemu zarządzania ciągłością działania.
 • Pytania i dyskusja:
 • Konsultacje w zakresie wszystkich omówionych elementów.
 • Propozycje dalszych działań doskonalących.

Cena szkolenia

Cena za uczestnika: 1700,00 PLN netto

Rejestracja na szkolenie online

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu online. Jeśli interesuje Cię udział w szkoleniu stacjonarnym zgłoś się tutaj: Formularz Zgłoszeniowy Szkolenie Stacjonarne.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Twoje indywidualne zamówienie: prześlij zapytanie i otrzymaj wycenę.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Dedykowane wyłącznie dla Twojej organizacji – takie podejście gwarantuje komfort i swobodę, aby szczegółowo omówić przykładowe zagadnienia i sytuację w Twojej organizacji. Wiemy, że każde przedsiębiorstwo jest inne, aby efektywnie przełożyć zdobytą wiedzę na grunt Twojej organizacji dostosowujemy prezentowane przykłady do Twojej specyfiki potrzeb i sytuacji biznesowej.

Program szkolenia

Dzień 1 (05.11)
9:00 - 16:00

Powitanie uczestników szkolenia
  • Przedstawienie zakresu szkolenia.
  • Omówienie zasad udziału w szkoleniu oraz teście końcowym.
  • Uzgodnienie z uczestnikami zakresu formuły szkolenia (warsztat, wykład, ćwiczenia, omówienie przypadków).
 • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
  • Korzyści związane z zarządzaniem ryzykiem.
  • Trudności w zarządzaniu ryzykiem oraz najczęstsze przyczyny niepowodzeń wdrożenia systemu.
  • Standardy i modele zarządzania ryzykiem jako przykłady dobrych praktyk
  • Wymagania normy ISO 22301 oraz praktyczne wskazówki w zakresie oceny ryzyka.
 • Omówienie wraz z uczestnikami istniejącej w ich organizacji metodyki zarządzania ryzykiem oraz założeń, jakie ma ona spełniać.
 • Cykl warsztatów dotyczących procesu zarządzania ryzykiem:
  • podejście procesowe w zarządzaniu ryzykiem
  • identyfikacja zagrożeń
  • ocena dostępności zasobów
  • identyfikacja ryzyka
  • analiza ryzyka
 • Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem – wymagania dotyczące dokumentacji oraz praktyczne wskazówki w zakresie ich opracowania, w tym:
  • Prezentacja i analiza wybranych metodyk
  • Analiza arkusza oceny ryzyka
Pytania i dyskusja

Dzień 2 (19.11)
9:00 - 16:00

 • Prezentacja prac koncepcyjnych uczestników
 • Konsultacje w zakresie wypracowanych rozwiązań:
 • Istota zmian w kontekście wymagań ISO 22301.
 • uwzględnienie innych obszarów zarządzania ryzykiem w organizacji w kontekście ciągłości działania
 • Analiza przyjętych rozwiązań w odniesieniu do standardów identyfikacji i oceny ryzyka
 • Przedstawienie zasad i sposobów ewaluacji ryzyka (priorytetyzacja i postępowanie z najistotniejszymi ryzykami)
 • Warsztaty – optymalizacja istniejącej dokumentacji oraz zalecenia na przyszłość i dalsze działania.
 • Dobre praktyki i zalecenia w ramach systemu zarządzania ciągłością działania.
 • Pytania i dyskusja:
 • Konsultacje w zakresie wszystkich omówionych elementów.
 • Propozycje dalszych działań doskonalących.

Jak to działa?

Krok 1.

ZGŁOSZENIE

W pierwszym kroku wypełnij formularz zgłoszeniowy, aby przekazać nam chęć organizacji dedykowanego szkolenia w Twojej firmie.

Krok 2.

TERMIN

Ustalimy termin i miejsce szkolenia – dostosujemy się do Twoich możliwości i indywidualnych oczekiwań.

Krok 3.

CENA

Przedstawimy Ci warunki handlowe organizacji szkolenia w odniesieniu do ustalonych parametrów i liczby uczestników.

Krok 4.

SZKOLENIE

Zrealizujemy dedykowane szkolenia zgodnie z ustalonymi warunkami.

Zapytaj o wycenę szkolenia zamkniętego