Co oferujemy?

Efektywne funkcjonowanie działu IT w organizacji ma duży wpływ na jakość realizowanych procesów biznesowych poprzez zapewnienie narzędzi i komfortu pracy użytkowników. Dodatkowo stanowi istotny czynnik mający wpływ na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, a w przypadku administracji publicznej bezpośrednio na jakość obsługi i zadowolenie mieszkańców.

Regularny audyt procesów ITIL zgodny z normą ISO/IEC 20000 pozwala na uporządkowanie i zwiększenie efektywność funkcjonowania działu IT, zapewnia jednocześnie obniżenie kosztów usług IT.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś standardy zarządzania usługami IT.

Jak działamy?

Analiza dokumentacji

1. Analiza dokumentacji

Doprecyzujemy zakres audytu. Poprosimy Cię o przekazanie materiałów w obszarze zarządzania usługami IT: lista systemów/usług IT z krótką charakterystyką, parametry SLA, raporty dotyczące spełnienia warunków SLA, lista poddostawców z zakresem wsparcia itp. Przeanalizujemy dostarczone materiały i wyjaśnimy ewentualne niejasności.

Zaplanowanie audytu

2. Zaplanowanie audytu

Opracujemy plan audytu. Razem przejdziemy przez proces zatwierdzenia planu audytu, odpowiemy na Twoje pytania. Opracujemy narzędzia audytowe: listy kontrolne, ankiety itp. 

Przeprowadzenie audytu

3. Przeprowadzenie audytu

Przeprowadzimy rozmowy i wywiady z przedstawicielami działu IT. Przeanalizujemy praktyczne wykorzystanie obowiązujących procesów wsparcia systemów/usług IT. Wykonamy badanie jakości świadczonego wsparcia systemów/usług IT.

Opracowanie wyników

4. Opracowanie wyników

Opracujemy raport z audytu zawierający stwierdzone nieprawidłowości, wnioski i rekomendacje.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Co jeszcze oferujemy?

Pomożemy wdrożyć w Twojej organizacji zarządzanie usługami IT lub jego poszczególne elementy. Sprawdź ofertę na inne usługi związane z zarządzaniem usługami IT.

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Bogate doświadczenie w audytach jakości usług IT nasz zespół zdobywał na przestrzeni wielu lat w realizacji projektów w różnych branżach i wielkości organizacji.
Usługi szyte na miarę

Usługi szyte na miarę

Wdrożymy zarządzanie usługami IT lub jego elementy uwzględniając oczekiwania i potrzeby Twojej organizacji.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Wycena i harmonogram realizacji zadań dotyczących zarządzania usługami IT dostosujemy do Twoich możliwości budżetowych.
Działamy jak równy z równym!

Działamy jak równy z równym!

Doskonale rozumiemy cele i wyzwania polskich organizacji w obszarze zarządzania usługami IT. Sami jesteśmy w 100% polską organizacją.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj, z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam

Audyt jakości usług IT z naszego punktu widzenia