ZOZ OŁAWA

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim i nadzorującym jest Powiat Oławski. Zapewnia opiekę zdrowotną dla prawie 76 tysięcy mieszkańców Powiatu Oławskiego. Leczy również wielu pacjentów z Wrocławia, powiatu wrocławskiego, powiatu strzelińskiego, brzeskiego i oleśnickiego i in.

Rocznie w oddziałach szpitalnych leczonych jest ponad 12 tysięcy pacjentów. Ponad 14 tysiącom pacjentów każdego roku udzielona jest pomoc w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Lekarze specjaliści rocznie w poradniach przyjmują około 40 tysięcy pacjentów. W oławskim szpitalu rocznie rodzi się ponad 1000 dzieci.

Przez ostatnie 10 lat w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie zakupiono sprzęt medyczny za kwotę przekraczającą 20 milionów złotych i wykonano remonty o wartości ponad 15 milionów złotych. Wiele z tych inwestycji i zakupów było możliwe dzięki wsparciu Unii Europejskiej i pomocy organu założycielskiego – Starostwa Powiatowego w Oławie.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

Branża

Branża

Szpital

Czego oczekiwał klient?

Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oławie zależało na zwiększeniu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. W tym celu poszukiwał profesjonalnego doradcy, który z jednej strony zrealizuje projekt sprawnie i szybko, bez zakłócania bieżącej pracy szpitala, a z drugiej – zapewni ciągłość bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. PBSG zaoferowało pełne wsparcie w tym zakresie. Za wyborem naszej firmy przemawiało bogate doświadczenie oraz podobne projekty w portfolio, dzięki czemu nasza oferta wyróżniła się spośród innych; dodatkowo przeprowadziliśmy z klientem wiele konsultacji.

Usługa została zrealizowana w ramach zamówienia publicznego w 2023 roku. Prace skupiły się na zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa systemu informacyjnego oraz opracowaniu dokumentacji.

Co zrobiliśmy?

PRZEPROWADZILIŚMY ANALIZĘ

Pierwszy etap objął audyt, podczas którego przeanalizowaliśmy dokumentację dostarczoną przez klienta. Priorytetem było tu zapoznanie się ze strukturą organizacji oraz z funkcjonującymi procesami. Ważna była również ocena zdolności organizacyjno-technicznych pod kątem podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

DOKONALIŚMY ANALIZY I OCENY RYZYKA

Następnie przystąpiliśmy do szacowania, analizy i oceny ryzyka zgodnie z przyjętą metodyką zarządzania ryzykiem. Zidentyfikowaliśmy aktywna oraz oceniliśmy prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia. Sklasyfikowaliśmy ryzyka, skategoryzowaliśmy oraz przypisaliśmy im priorytety.

OPRACOWALIŚMY DOKUMENTACJĘ

Zaktualizowaliśmy i stworzyliśmy dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Uwzględniliśmy rekomendacje Centrum e-Zdrowia w zakresie budowy systemów cyberbezpieczeństwa. W efekcie powstał komplet dokumentów, które zostały ustandaryzowane i uproszczone.

PRZEPROWADZILIŚMY AUDYT KOŃCOWY

Na koniec wykonaliśmy audyt, który miał ocenić wdrożone rozwiązania dla poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa. Pracę oceniliśmy na podstawie ankiety weryfikacji dojrzałości pod kątem cyberbezpieczeństwa oraz zarządzenia 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jakie były rezultaty?

Projekt przyczynił się do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa, dzięki czemu szpital spełnił wymogi określone w zarządzeniu 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r.

Pracę podzieliliśmy na kilka etapów, które finalnie – w sposób ciągły, logiczny i bezpieczny – pozwoliły zbudować wymagane zaplecze organizacyjno-techniczne, co było niezbędne, aby zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa. Nie tylko zadbaliśmy o bezpieczeństwo systemu informacyjnego, ale też opracowaliśmy niezbędną dokumentację.

Dzięki współpracy z PBSG szpital uzyskał zoptymalizowane narzędzia bezpieczeństwa, pomocne w utrzymywaniu ciągłości działania. Dodatkowo usprawnił proces kontroli w obszarze cyberbezpieczeństwa, co dla organizacji funkcjonującej w segmencie ochrony zdrowia jest kluczowe.

Współpraca z PBSG S.A. skłania nas do rekomendowania usług tej firmy wszystkim podmiotom zainteresowanym rozszerzeniem swoich kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz poprawienia jakości działających procesów.
lek. med. Andrzej Drensejko
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie