Przedsiębiorstwa w świecie cyfrowym

Podstawowe informacje o przedsiębiorstwach w świecie cyfrowym

Obecnie większość przedsiębiorstw z powodzeniem przybyła do cyfrowego świata. Zdali sobie sprawę z wielkiego potencjału cyfryzacji, rozumiejąc, że mogą z niego skorzystać tylko wtedy, gdy przyjmą nadchodzące zmiany. Oczywiście cyfryzacja postawiła również przed przedsiębiorstwami wyzwania, które należało opanować. I tak też się stało – teraz przedsiębiorstwa produkują wszelkiego rodzaju i formatu dane cyfrowe w ogromnej ilości, rutynowo przesyłając je przez własne firewall.
W pełni wykorzystują wszystkie dostępne opcje techniczne, od FTP, MFT i S/MIME po dyski i usługi w chmurze. Przedsiębiorstwa poczyniły ogromne postępy w swoich procesach digitalizacji. Biorąc pod uwagę ogrom zmian biznesowych, mogą oni być dumni z tego, co osiągnęli.

przedsiębiorstwa cyfrowe

Przedsiębiorstwa i wartość ich danych (i ich ochrona)

W erze cyfrowej, zabezpieczenie danych ma kluczowe znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa. Dane są powszechnie uważane za najcenniejszy zasób w dzisiejszym świecie. Ochrona własności intelektualnej i informacji zastrzeżonych to kluczowe wyzwania, przed którymi codziennie stają przedsiębiorstwa. Zabezpieczanie danych jest najważniejsze, ponieważ muszą skutecznie zwalczać szpiegostwo przemysłowe i profesjonalnie działających korporacyjnych hakerów.

Jakie słabości?

Dane podczas ich wymiany są szczególnie narażone na atak ze strony niechcianych podmiotów. Nie jest już lokalnie przechowywany i chroniony na komputerze, ale „w ruchu” i dlatego potencjalnie jest bardziej podatny na ofiary cyberprzestępców. Szyfrowanie danych może być silnym środkiem zaradczym i coraz bardziej koncentruje się na przedsiębiorstwach. Uczyniając dane czytelnymi tylko dla osób posiadających niezbędne klucze do szyfrowania i deszyfrowania, może służyć jako skuteczne narzędzie do ochrony poufnych informacji i zachowania ich poufności podczas przesyłania od nadawcy do odbiorcy. Jednak pomimo dołożenia wszelkich starań w przedsiębiorstwach istnieje duże ryzyko w zakresie haseł i zarządzania hasłami dla ich bezpieczeństwa danych.

Dlaczego?

Główna przyczyna polega na tym, że ustanowienie i utrzymanie bezpieczeństwa hasła zawsze wymaga dodatkowego ręcznego wysiłku. Hasła należy utworzyć, a następnie udostępnić partnerom komunikacji – do każdego transferu. W rezultacie wygoda dla użytkowników często przeważa nad bezpieczeństwem przesyłanych danych: po ustaleniu początkowego hasła, w trakcie bieżącej wymiany jest ono często przechowywane dla całej przyszłej komunikacji.
Dlatego wydaje się, że przedsiębiorstwa zawsze miały problem polegający na tym, że nawet dobre środki bezpieczeństwa nie spełniają zamierzonych celów, ponieważ nie są łatwe w użyciu. W związku z tym nie są akceptowane przez użytkowników i nie dotyczą ich codziennej pracy.

Jak więc można chronić hasła i zachować bezpieczeństwo danych?

QUICK rewolucjonizuje wymianę informacji, łącząc bezpieczeństwo przesyłanych danych i wygodę dla użytkowników. Wszelkie dodatkowe ręczne wysiłki dla użytkowników zostały wyeliminowane. Po udostępnieniu początkowej tajemnicy między partnerami komunikacyjnymi, QUICK używa tylko jednego klucza do generowania haseł do szyfrowania i deszyfrowania danych po stronie nadawcy i odbiorcy. Po ustanowieniu tego bezpiecznego połączenia użytkownicy nie muszą już pamiętać żadnych haseł w przyszłości. Użytkownicy mogą aktywować QUICK bez dogłębnego zrozumienia technicznego, nie muszą spełniać specjalnych wymagań IT ani prosić o pomoc administratora, aby je skonfigurować. Potrzebują tylko kilku sekund i są gotowi do przesyłania bezpiecznie danych.

Źródło: www.cryptshare.com

O Autorze

PBSG
Od 2006 roku pomagamy polskim przedsiębiorcom i organizacjom administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem danych i systemów teleinformatycznych. Przez kilkanaście lat działalności zdobyliśmy niezbędne doświadczenie, dzięki któremu wypracowaliśmy pozycję lidera w obszarze systemowego zarządzania organizacją. Dzisiaj zatrudniamy ponad 180 ekspertów biznesowych i technicznych w ramach grupy kapitałowej. Ponadto współpracujemy z kilkudziesięcioma specjalistami z różnych dziedzin w zakresie zarządzania i wymagań branżowych, aby jak najbardziej dopasować ofertę do realiów i potrzeb polskich firm.