ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań +48 61 826 11 52

DORA: Podstawy, Zarządzanie Ryzykiem i Przygotowanie Organizacji

czytaj więcej

Szkolenie dotyczące wymagań Dyrektywy NIS2

czytaj więcej

ISO 27001:2022: czym są nowe wymagania i jak skutecznie je wdrożyć?

czytaj więcej

Praktyczne podejście do planów ciągłości działania.

czytaj więcej

Dyrektywa o sygnalistach – jak zapewnić zgodność?

czytaj więcej

Szkolenie na audytora wewnętrznego wg standardu ISO/IEC 27001

czytaj więcej

Zmiany dla organizacji w kontekście dyrektywy NIS 2

czytaj więcej

RISK MANAGER ISO 31000

czytaj więcej

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w urzędzie o charakterze nadzoru finansowego.

czytaj więcej

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w organizacji o strategicznym charakterze.

czytaj więcej

Wykorzystanie systemu zarządzania ryzykiem w dobie kryzysu energetycznego w Polsce.

czytaj więcej

Jak wojna w Ukrainie wpływa na zarządzanie ryzykiem w organizacjach w Polsce?

czytaj więcej

Budowa planów ciągłości działania i procedur awaryjnych.

czytaj więcej

Analiza BIA i analiza ryzyka w zarządzaniu ciągłością działania.

czytaj więcej

Wstęp do tematu zarządzania ciągłością działania.

czytaj więcej

BCLE-2000 – we współpracy z DRI Poland

czytaj więcej

Znaczenie ciągłości działania w Cyberbezpieczeństwie.

czytaj więcej

Jak zapewnić zgodność prawną w zakresie ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa oraz ciągłości działania wykorzystując proces zarządzania ryzykiem?

czytaj więcej

Jak zapewnić zgodność prawną w zakresie ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa oraz ciągłości działania wykorzystując proces zarządzania ryzykiem?

czytaj więcej

Analiza ryzyka w organizacji ochrony zdrowia

czytaj więcej

Wyzwania stawiane przed jednostkami służby ochrony zdrowia w zakresie KSC.

czytaj więcej

Zbudowanie Procesu Analizy Ryzyka w Spółce Giełdowej o międzynarodowym charakterze.

czytaj więcej

Szkolenie z obszaru cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina

czytaj więcej

Jak zapewnić zgodność prawną wykorzystując proces zarządzania ryzykiem?

czytaj więcej