29.04.2020

12:00

COVID-19 – Jak zarządzać organizacją w dobie globalnego kryzysu – część III

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „COVID-19 czyli zarządzanie w dobie kryzysu”. Wchodząc naprzeciw oczekiwaniom i tym razem podejmiemy tematy, które są kluczowe dla Państwa organizacji, w oparciu o pytania przekazane w ankietach.
Pandemia koronawirusa spowodowała potrzebę ponownego przyjrzenia się działalności przedsiębiorstwa pod kątem oceny działania krytycznych procesów czy usług przedsiębiorstwa oraz zagwarantowanie dostępności i bezpieczeństwa zasobów. Podczas spotkania podejmiemy się udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania:
 • W jaki sposób zarządzać ryzykiem ciągłości działania w przedsiębiorstwie?
 • Jakie są kluczowe elementy planu ciągłości działania?
 • Jakie narzędzia można wykorzystać do monitorowania systemu ciągłości działania w organizacji?
 • W jaki sposób zorganizować zarządzanie kryzysowe w biznesie?

Webinar: COVID-19, czyli zarządzanie w dobie kryzysu

Zapraszamy na nasze kolejne webinarium, podczas którego ponownie zmierzymy się z tematyką COVID-19, poruszając praktyczne aspekty zarządzania ciągłością działania i zarządzania kryzysowego. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia projektowe w zakresie systemów zarządzania ciągłością działania i zarządzania kryzysowego, podpowiemy na co należy zwrócić uwagę, aby uniknąć powielania błędów innych. Podczas webinarium poruszymy zagadnienia tj.
 • Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania
  1. Budowa modelu zarządzania ryzykiem ciągłości działania
  2. Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy na poszczególnych etapach procesu
 • Kluczowe elementy planu ciągłości działania
 • Narzędzia do monitorowania systemu ciągłości działania
  1. Monitorowanie zdarzeń, incydentów – analiza wpływu i skutków dla ciągłości działania
  2. Monitorowanie ryzyk, działania minimalizujące ryzyka
  3. Testowanie planów i szkolenia,
  4. Audyty wewnętrzne: wdrożenie działań korygujących i naprawczych
 • Zarządzanie kryzysowe w biznesie
  1. Organizacja i planowanie zarządzania kryzysowego
  2. Kluczowe elementy planu kryzysowego
  3. Zarządzanie kryzysowe w infrastrukturze krytycznej
Na koniec odpowiemy na pytania, jakie pojawiły się po ostatnim webinarium.
Zapisz się już dziś i weź udział w naszym webinarium, aby zwiększyć szanse na przetrwanie swojej organizacji w dobie globalnego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.