STREFA ERM

WYŁĄCZNIE DLA PARKÓW NARODOWYCH

Wyjaśniamy, informujemy, radzimy, obalamy mity i propagujemy dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem. Pracujemy na business case’ach wypracowanych w Parkach Narodowych.

Spójrz na zarządzanie ryzykiem  i proces kontroli zarządczej razem z doświadczonymi ekspertami i sprawdź na ile twoje rozwiązania są gotowe do wyzwań stojących przed organizacją oraz są zgodne z najlepszymi praktykami. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny!

RAZEM OSIĄGNIEMY NIEZWYKŁE REZULTATY!

CZYM JEST STREFA ERM DLA PARKÓW NARODOWYCH?

STREFA ERM to praktyczne rozwiązania, będące sumą doświadczeń konsultantów PBSG i przedstawicieli, którzy realizują projekty w zakresie zarządzania ryzykiem w Parkach Narodowych. W ramach STEFY ERM DLA PARKÓW NARODOWYCH zaprezentujemy w jaki sposób zarządzanie ryzykiem zautomatyzować i zoptymalizować.

Partnerzy strefy

DLA KOGO JEST STREFA ERM?

Publikowane materiały i treści kierujemy do kierownictwo i kadry zarządzającej Parków Narodowych , szefów działów księgowości i finansów, pracowników odpowiedzialnych za controlling oraz audytorów wewnętrznych.  Uważamy, że również zespoły techniczne i służby IT pracujące w Parkach Narodowych odkryją dla siebie treści, które umożliwią im lepsze zrozumienie zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w obszarach bezpieczeństwa informacji i IT.

Szczególnie do korzystania ze strefy zapraszamy wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z obszaru zarządzania ryzykiem w Parkach Narodowych.

DLACZEGO WARTO?

Poznasz praktyczne podejście do zarządzania ryzykiem operacyjnym w odniesieniu do specyfiki parku narodowego.

Zaznajomisz się z metodyka w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz mechanizmami kształtującymi wielkość ryzyka.

Dowiesz się, jak powinien wyglądać bezpieczny proces zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Zapoznasz się z podejściem do budowania i wdrażana rozwiązań integrujących obszary zarządzania ryzkiem operacyjnym w ramach Parku Narodowego.

Poznasz w jaki sposób możesz zautomatyzować proces zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej w Parku Narodowym.

Inicjatywa PBSG
Inicjatywa PBSG
STREFA ERM to inicjatywa PBSG w zakresie wspierania Parków Narodowych w procesie Kontroli Zarządczej i wdrażania najlepszych praktyk z zakresu zarządzania ryzykiem oparta na tezie, że właściwie funkcjonujący proces zarządzania ryzykiem wspomaga zarządy firm w decyzjach dla zapewnienia efektywnego, oszczędnego działania.
TRANSFER WIEDZY
TRANSFER WIEDZY
STREFA ERM to cykl warsztatów online, w trakcie których eksperci PBSG zaprezentują na czym polega proces zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej w Parkach Narodowych, oraz jak te procesy zautomatyzować, aby usprawnić i ujednolicić wymianę danych z jednostką nadrzędną. Wcielając się w rolę Risk Menadżera, będziesz mieć okazję przyjrzeć się praktycznym aspektom rozwiązywania problemów w gorących w ostatnim okresie tematach analizy ryzyka w pandemii oraz ryzyka operacyjnego w kontekście bezpieczeństwa informacji czy zarządzania kryzysowego.
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Chcemy podzielić się z Tobą naszym doświadczeniem oraz pokazać, jak funkcjonują mechanizmy zarządzania ryzykiem w firmie publicznej. Strefa ERM DLA PARKÓW NARODOWYCH to doskonała okazja do zbudowania społeczności, w której będzie możliwość poznania rozwiązań funkcjonujących w PARKACH NARODOWYCH oraz wypracowania jednolitych mechanizmów w pełni kompatybilnych z wymaganiami nowoczesnych i innowacyjnych gospodarek.

PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK

STREFA ERM dla PARKÓW NARODOWYCH to przedstawienie dobrych praktyk w zakresie automatyzacji procesu zarządzania ryzykiem i zasad jego funkcjonowania w pełnym zakresie i według standardów, określonych w COSO II i ISO 31000 oraz automatyzacji procesu kontroli zarządczej i usprawnienia wymiany danych z jednostką nadrzędną.

W trakcie spotkania skierowanego do przedstawicieli PARKÓW NARODOWYCH omówimy zasady określenia celów i mierników ich realizacji oraz sposobów ich monitorowania z wykorzystaniem oprogramowania erisk. Zaprezentujemy gotowe rozwiązania w zakresie analizy ryzyka i rodzaju podejmowanych działań w celu zmniejszenia ryzyka niezrealizowania zadań. Przedstawimy wypracowane na zintegrowanej bazie ryzyka referencyjne oddające specyfikę funkcjonowania Parków Narodowych.

Spotkanie jest realizowane w zamkniętym gronie uczestników.

1. Warsztat online - 2h

Jak zbudować i zautomatyzować system zarządzania ryzykiem?

Pierwsze z cyklu dwóch warsztatów wydarzenie, na który zaprosiliśmy wyłącznie do pracowników Parków Narodowych. W dowolnej chwili możesz obejrzeć nagranie. Zarejestruj się poniżej i uzyskaj dostęp.

Zakres tematyczny:
 • Co znaczy zarządzać ryzykiem w firmie, czyli co to jest ryzyko operacyjne i jak wpływa na funkcjonowanie Parku, źródła ryzyka operacyjnego.
 • Model zarządzania ryzykiem w kontekście zewnętrznym i zewnętrznym czyli identyfikowanie źródeł ryzyka i ich charakteru, określanie apetytu na ryzyko i związane z nim możliwe podejścia do ekspozycji na ryzyko.
 • Organizacja procesu zarządzania ryzykiem w Parkach Narodowych- podział odpowiedzialności i rola funkcji kontrolnych.
 • Dokumentacja procesu zarządzania ryzykiem: polityka i strategia zarządzania ryzykiem.
 • Automatyzacja procesu zarządzania ryzykiem.
 • System raportowania jako system wczesnego ostrzegania.
 • Prezentacja systemu zarządzania ryzykiem. Case Study.

2. Warsztat online - 2h

Jak zapewnić zgodność prawną w zakresie ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa oraz ciągłości działania wykorzystując proces zarządzania ryzykiem?

Drugie z cyklu warsztatów wydarzenie, na który zapraszamy wyłącznie do pracowników Parków Narodowych.

Zakres tematyczny:
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji, czyli jak zdefiniować prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia i powstania szkód lub zniszczeń w zasobach systemu oraz przerw lub zakłóceń w jego prawidłowym funkcjonowaniu.
 • Identyfikacja rodzajów ryzyka w sytuacjach kryzysowych w aspekcie potrzeb zarządzania ryzykiem.
 • Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych.
 • Zarządzanie incydentami.
 • O co chodzi w zarządzaniu ryzykiem zintegrowanym – Case study.

Jak Parki Narodowe radzą sobie z zarządzaniem ryzykiem?

Poznaj praktyczne przykłady realizowanych projektów. Przeczytaj Case Study.

Opinie mówią same za siebie

Działania firmy PBSG odznaczały się terminowością oraz dokładnością. Szkolenia przeprowadzono w sposób profesjonalny i zrozumiały w siedzibie Parku.
Roman Skudynowski
Zastępca dyrektora Parku Narodowego Ujście Warty Park Narodowy Ujście Warty

Automatyzacja procesu zarządzania ryzykiem

Wyprzedzaj ryzyko z erisk

erisk to unikatowa i innowacyjna usługa dostępna dla każdego przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej.

erisk to usługa Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem ERM będąca wypadkową kilkunastoletniego doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem i najnowocześniejszych technologii w zakresie rozwiązań chmurowych.

Poznaj nas

Jesteśmy inicjatorem zmian w podejściu do zarządzania ryzykiem na polskim rynku. Koncentrujemy się na rozwiązywaniu aktualnych problemów klientów oraz przewidywaniu potencjalnych zagrożeń wraz z ich zabezpieczeniem. Dostarczamy najnowocześniejsze systemy zarządzania budujące odporność na ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne. Rozwiązania „szyjemy na miarę”, czyli dopasowujemy z poszanowaniem historii, osiągnięć i potrzeb danej organizacji. Odchodzimy od schematycznych i akademickich rozwiązań, stawiając na dialog, kompleksowe doradztwo i elastyczność rozwiązań organizacyjnych i biznesowych.

.

100% polska firma

DUMNI ZE SWOJEJ HISTORII KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

Poznaj naszą historię. Bogate doświadczenie i wiedza to nasze największe atuty.

Zaufali nam

Masz pytania?

Napisz do nas! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Chcesz zapisać się na webinariu – wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach: warsztat 1 | warsztat 2.