SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Case study park narodowy

Słowiński Park Narodowy jest położony w środkowej części polskiego wybrzeża, w województwie pomorskim. W 1977 został włączony przez UNESCO (w ramach programu „Człowiek i biosfera”) do sieci rezerwatów biosfery, a w 1995. wpisany na listę terenów chronionych konwencją ramsarską o obszarach wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu przyrodniczym pod numerem 757. Charakterystycznymi elementami Parku są przymorskie jeziora, bagna, łąki, torfowiska, nadmorskie bory i lasy, a przede wszystkim wydmowy pas mierzei z ruchomymi wydmami. Symbolem Parku Narodowego jest mewa srebrzysta.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Słowiński Park Narodowy

Zatrudnienie

Zatrudnienie

ok 100

Branża

Branża

Ochrona Środowiska

Czego oczekiwał klient?

Celem projektu było wsparcie w zakresie aktualizacji i optymalizacji istniejącej dokumentacji w ramach kontroli zarządczej. Słowiński Park Narodowy oczekiwał kompleksowego wsparcia i doradztwa.

Poznaj Słowiński Park Narodowy

Co zrobiliśmy?

WYKONALIŚMY ANALIZĘ

Pierwszym etapem była weryfikacja istniejącej dokumentacji systemu zarządzania ryzykiem w ramach kontroli zarządczej.

AKTUALIZACJA

Następnie zaktualizowaliśmy dokumentację oraz dokonaliśmy jej optymalizacji w zakresie, który tego wymagał, by Park w pełni spełniał wymagania ustawy o Finansach Publicznych oraz wymagania ministerstwa Gospodarki Morskiej.

INFORMATYZACJA

Cały projekt zakładał informatyzacje obszaru zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem narzędzia erisk. Po zmianach dokumentacja (zaakceptowana wcześniej przez Słowiński Park Narodowy została zaimplementowana do narzędzia erisk (system został w pełni dopasowany pod Park nadane zostały uprawnienia, stworzone skrypty, monity, formularze, itd), które zostało skonfigurowane pod specyfikę klienta.

TRANSFEROWALIŚMY WIEDZĘ

Ostatnim etapem było przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem dla pracowników zaangażowanych w proces. Szkolenie dotyczyło również obsługi narzędzia erisk. Na zakończenie odbyła się prezentacja końcowa dla kierownictwa w trakcie którego podsumowane zostały wyniki wdrożenia i oceny ryzyka, a także przedstawione zostały dalsze rekomendacje. Przekazane zostało w pełni skonfigurowane narzędzie pozwalające na analizę ryzyka i weryfikację wyników.

Jakie były rezultaty?

Przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem oraz dotyczące narzędzia erisk. Uczestnikami byli dla pracownicy zaangażowani w proces. Odbyło się wdrożenie i oceny ryzyka, a także przedstawione zostały dalsze rekomendacje.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie