PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE

case study parki narodowe

Park Narodowy „Bory Tucholskie” został utworzony w 1996 roku. Zajmuje powierzchnię 4613,04 ha. Wokół parku wyznaczono otulinę o powierzchni 12 980,52 ha. Park wchodzi w skład utworzonego w 2010 roku Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”. Powierzchnia leśna parku obejmuje jedynie 1,9% całkowitej powierzchni leśnej Borów Tucholskich. Stanowi to obszar o powierzchni 3800 ha, zajmujący blisko 83% powierzchni parku. Dominują siedliska borowe, zajmujące 98% spośród wszystkich siedlisk leśnych. Wody zajmują 11,5% powierzchni parku. Ochroną ścisłą objęto 7% powierzchni parku. Utworzono tu 10 obszarów ochrony ścisłej. Tylko dwa z nich są udostępnione do zwiedzania: Małe Gacno i Kacze Oko. Pozostałe to: Głuche, Olbracht, Rybie Oko, Kocioł, Kociołek, Błotko, Nierybno i Półwysep na jez. Ostrowie.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Park Narodowy Bory Tucholskie

Zatrudnienie

Zatrudnienie

ok. 50 pracowników

Branża

Branża

Ochrona Środowiska

Czego oczekiwał klient?

Projekt zakładał informatyzację zarządzania ryzykiem w ramach kontroli zarządczej z wykorzystaniem narzędzia erisk. Park narodowy poszukiwał doświadczonego doradcy i konsultanta, który sprawnie poruszał się po kwestiach prawnych, m.in. tymi związanymi z wymaganiami ustawy o finansach publicznych, i miał bogate portfolio. PBSG mogło pochwalić się współpracą z aż trzema parkami narodowymi (Park Narodowy „Ujście Warty”, Roztoczański oraz Wielkopolski Park Narodowy) oraz pozytywnymi rekomendacjami od dyrektorów tychże parków i referencjami z Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Zaproponowaliśmy klientowi naszą pełną gotowość oraz pełne wsparcie, dzięki czemu pozytywnie przeszedł proces informatyzacji.

Poznaj Park Narodowy Bory Tucholskie

Co zrobiliśmy?

WDROŻYLIŚMY METODYKĘ

Głównym zadaniem było zaimplementowanie do narzędzia erisk metodyki, którą klient posiadał w wersji papierowej oraz w Excelu. Priorytetem było skonfigurowanie systemu tak, aby spełniał wymagania organizacji i był jak najbardziej dopasowany do specyfiki organizacji – stworzyliśmy odpowiednie skrypty, monity, formularz oraz arkusze ankiet do samooceny, nadaliśmy też uprawnienia.

PRZEPROWADZILIŚMY SZKOLENIA

Pracownicy zaangażowani w procesy zarządzania ryzykiem oraz obsługujący na co dzień narzędzie erisk zostali przez nas przeszkoleni. Podczas szkoleń przedstawiliśmy kwestie merytoryczne związane z obszarem ryzyka, a także pokazaliśmy, jak efektywnie korzystać z oprogramowania. Kierownictwu podczas osobnej prezentacji przedstawiliśmy wyniki wdrożenia i dalsze rekomendacje.

Jakie były rezultaty?

Celem projektu była informatyzacja obszaru zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem narzędzia erisk. Prace skupiły się na konfiguracji oprogramowania, do którego wdrożona została gotowa metodyka i które zostało odpowiednio dopasowane pod potrzeby organizacji. W narzędziu stworzone zostały m.in. arkusze ankiet w ramach samooceny kontroli zarządczej, które odtąd użytkownicy mogli wypełniać w formie elektronicznej, a także automatyczne raporty z podsumowaniem wyników z ankiet.

Dzięki współpracy z PBSG klient zyskał dedykowane narzędzie, które pozwoliło mu na szybką analizę ryzyka i weryfikację wyników, co odciążyło personel w codziennej pracy.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie