Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (NDAP) to centralny urząd administracji rządowej obsługujący Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – organ zarządzający archiwami państwowymi w Polsce, podlegający Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcjonuje na podstawie statutu, regulaminu organizacyjnego oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Archiwa państwowe w Polsce wchodzą w skład państwowej sieci archiwalnej i podlegają Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych. Działają w formie jednostek budżetowych i są zaliczane do sektora finansów publicznych.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (NDAP)

Branża

Branża

Administracja rządowa

Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne

 • Departament Archiwistyki
 • Departament Informatyzacji Archiwów
 • Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego
 • Departament Organizacji Archiwów
 • Departament Popularyzacji Działalności Archiwalnej
 • Departament Rozwoju Archiwów
 • Biuro Dyrektora Generalnego

Czego oczekiwał klient?

Klient poszukiwał doświadczonego partnera, który wsparłby go w procesie wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem zgodnego z modelem COSO II i wymaganiami ISO 31000. Zdecydował się na PBSG ze względu na bogate portfolio i długoletnią działalność w obszarze administracji publicznej. Dodatkowym atutem było nasze autorskie narzędzie erisk, które ze względu na swoją specyfikę idealnie sprawdza się we wspieraniu rozproszonego procesu zarządzania ryzykiem. Zaproponowaliśmy personalizację i automatyzację oprogramowania, aby jak najbardziej spełniało potrzeby organizacji.

Poznaj NDAP

Co zrobiliśmy?

PRZEPROWADZILIŚMY AUDYT

Dokładnie przeanalizowaliśmy stosowane w organizacji rozwiązania i oceniliśmy stan zaawansowania w kwestii zarządzania ryzykiem. Opieraliśmy się głównie na przeglądzie dokumentacji, ale też zbieraliśmy dane z różnych źródeł: zewnętrznych, sytuacyjnych i środowiskowych.

OPRACOWALIŚMY MODEL ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Stworzyliśmy model systemu zarządzania ryzykiem dla sieci archiwów państwowych. W procesie udział wzięli zarówno pracownicy archiwów, jak i kierownictwo; moderatorem byli konsultanci PBSG. Celem było wyciągnięcie wniosków z wcześniej zebranych danych i wygenerowanie zestawu kilku możliwych scenariuszy umożliwiających podjęcie lepszych decyzji i działań.

PRZESZKOLILIŚMY PRACOWNIKÓW

W procesie zarządzania ryzykiem niezwykle ważny jest człowiek i jego wiedza co do systemowych rozwiązań, dlatego przeszkoliliśmy kluczowych pracowników z zakresu ISO 31000 i COSO II. Uruchomiliśmy też e-learning – Centrum Szkoleniowe PBSG udostępniło dla wszystkich archiwów państwowych szkolenie uzupełniające, aby cenna wiedza mogła zostać przekazana dalej, do pracowników poszczególnych jednostek.

DOKONALIŚMY ANALIZY RYZYKA

W ramach oceny ryzyka wyodrębniliśmy grupę unikalnych ryzyk wraz z identyfikacją zabezpieczeń. Dokładnie przeanalizowaliśmy zebrane dane i przygotowaliśmy plany postępowania z ryzykiem z uwzględnieniem zadań audytu i kontroli wewnętrznych. W ten sposób powstały merytoryczne podstawy modelu zarządzania ryzykiem, który uwzględnia specyfikę organizacji i jej zagrożenia.

Jakie były rezultaty?

Głównym celem wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w NDAP było uzyskanie kompletnej bazy informacji na temat zagrożeń mogących negatywnie wpływać na realizację celów strategicznych i operacyjnych. Klientowi zależało na optymalizacji metodyki zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem narzędzia erisk.

Pierwszym krokiem było przeprowadzenie audytu, który objął:

 • Archiwum Państwowym Dokumentacji
 • Osobowej i Płacowej
 • Narodowym Archiwum Państwowym
 • Archiwum Akt Nowych
 • Archiwum Głównym Akt Dawnych
 • Archiwum Państwowym m. st. Warszawy
 • Archiwum Państwowym w Poznaniu
 • Archiwum Państwowym w Bydgoszczy
 • Archiwum Państwowym w Lesznie
 • Archiwum Państwowym w Koszalinie

 

Finalnie klient zyskał pełną dokumentację systemu zarządzania ryzykiem, obejmującą uprawnienia i odpowiedzialności, podział zadań oraz metodykę oceny ryzyka; została wykonana również analiza ryzyka. Dzięki automatyzacji poszczególnych etapów udało się zoptymalizować proces tak, aby przeprowadzać szybszą identyfikację potencjalnych zagrożeń i skrócić do minimum pętle decyzyjne. Zastosowanie erisk pozwoliło nie tylko na blokowanie negatywnego wpływu zagrożeń, ale też na aktywne uruchamianie działań w całej sieci, aby nie dochodziło do ich nasilenia. To wszystko za sprawą szybko przekazywanym informacjom z eriska.

Co najważniejsze, wdrożone mechanizmy systemu zarządzania ryzykiem stały się początkiem niekończącego się procesu stałej modernizacji i innowacyjnego myślenia o zarządzaniu w sieci archiwów.

 

Zastosowane techniki i modele działań:

 • analiza ekspercka
 • burza mózgów
 • analiza scenariuszy zagrożeń
 • erisk
 • doradztwo
Zlecone prace zostały wykonane w uzgodnionej formie oraz w ustalonym czasie. Konsultanci PBSG uczestniczący w jego realizacji wykazali się dużym poziomem zaangażowania oraz profesjonalnym podejściem do oczekiwań klienta. Wysoko oceniamy współpracę z PBSG.
Grażyna Ignaczak-Bandych
Dyrektor Generalny Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie