Kamień Pomorski – miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kamień Pomorski. Uzdrowisko położone na Pobrzeżu Szczecińskim, nad brzegiem Zalewu Kamieńskiego. Zlokalizowany jest tu port morski z basenem rybacko-żeglarskim. Kamień to pierwsza znana stolica Pomorza. Według danych GUS z 30 czerwca 2021 r., Kamień Pomorski liczył 8627 mieszkańców i był pod względem liczby ludności 26. miastem w województwie zachodniopomorskim.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

Branża

Branża

Administracja Państwowa

Czego oczekiwał klient?

Urząd miejski jako jednostka sektora finansów publicznych ma obowiązek zapewnienia kontroli zarządczej. Ten w Kamieniu Pomorskim poszukiwał doświadczonego doradcy i konsultanta, który sprawdzi, czy instytucja spełnia wymagania ustawy o finansach publicznych. Zadaniem PBSG było dokładne przyjrzenie się sytuacji bieżącej, zaproponowanie stosownych zmian, opracowanie, a następnie wdrożenie systemu kontroli zarządczej z wykorzystaniem oprogramowania Risk Manager. Dzięki temu instytucja zyskała pewność, że działa zgodnie z prawem, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Dodatkowo zyskała narzędzie, które okazało się dużym wsparciem w zarządzaniu ryzykiem.

Co zrobiliśmy?

PRZEPROWADZILIŚMY ANALIZĘ

Na początek wykonaliśmy analizę badającą potrzeby i oczekiwania w kontekście budowanego systemu. Przyjrzeliśmy się stosowanym w instytucji rozwiązaniom w zakresie zarządzania ryzykiem i kontroli. Uzyskana wiedza była niezbędna, aby stworzyć koncepcję systemu kontroli zarządczej.

WDROŻYLIŚMY RISK MANAGER

Następnie opracowaliśmy listy ryzyk oraz przygotowaliśmy bazę oprogramowania Risk Manager. W tym momencie ważne stało się przeszkolenie pracowników z obsługi narzędzia, dlatego też przeprowadziliśmy warsztaty z wyznaczonymi pracownikami.

PRZEPROWADZILIŚMY SZKOLENIA

W instytucjach publicznych niezwykle ważna jest świadomość co do ryzyk i sposobów ich zarządzania, a także wiedza z wymagań ustawy. Dlatego też przeprowadziliśmy szkolenia dla kadry kierowniczej z zakresu kontroli zarządczej i ustawy o finansach publicznych.

OPRACOWALIŚMY DOKUMENTACJĘ

Opisaliśmy system kontroli zarządczej oraz procesy zarządzania ryzykiem. Przekazana dokumentacja obejmowała m.in. regulamin kontroli zarządczej oraz procedury raportowania z realizacji celów ujętych w planie działalności jednostki.

WDROŻYLIŚMY PROCESY

Wdrożyliśmy proces zarządzania ryzykiem. Przeprowadziliśmy też identyfikację, ocenę i analizę ryzyka. Do tego opracowaliśmy plany postępowania z ryzykiem. Zadbaliśmy o to, aby przekazana dokumentacja była użyteczna oraz miała przejrzystą i przyjazną formę.

Jakie były rezultaty?

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim zyskał funkcjonalny i w pełni dostosowany do potrzeb organizacji system kontroli zarządczej. Priorytetem było, aby wdrożony system spełniał wymagania ustawy o finansach publicznych, a jednocześnie usprawniał procesy podejmowania decyzji. Urząd zdecydował się na oprogramowanie Risk Manager od PBSG, ponieważ wyróżniło się ono łatwością obsługi i funkcjonalnością. Narzędzia było dla instytucji dużym wsparciem w bieżących sprawach, a także ułatwiło i zautomatyzowało procesy zarządzania ryzykiem.

Firmę PBSG wybraliśmy spośród wielu firm doradczych oferujących swe usługi na rynku polskim. Owocna współpraca oraz wysoka jakość usług utwierdziła nas w przekonaniu, że dokonaliśmy trafnego wyboru.
Bronisław Grzegorz Karpiński
Burmistrz Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie